Pr dom nr 5 RPiS id 382120 Nieznany

background image

Praca domowa nr 5 z przedmiotu „Rachunek prawdopodobieństwa i Statystyka”

Zad. 1. Załóżmy, ze prawdziwa jest hipoteza Mendla, iż dla krzyżówki grochu w drugim pokoleniu
stosunek nasion żółtych do zielonych jest jak 3:1. Wylosowano niezależnie 10 nasion. Obliczyć
prawdopodobieństwo, że: a) będą co najwyżej 4 nasiona żółte, b) będzie co najmniej 5 i nie więcej niż
8 nasion żółtych.
Zad. 2. Właściciel kurzej fermy stwierdził, że kogutków wykluwa się trzy razy więcej niż kurek.
Obliczyć prawdopodobieństwo, że z 5 niezależnie wybranych jajek wykluje się co najmniej 1 kogutek,
ale nie mniej niż 2 kurki.
Zad. 3. Z talii 52 kart losujemy 6. Niech X będzie zmienną losową, oznaczającą liczbę wylosowanych
pików. Wyznaczyć rozkład zmiennej losowej X .
Zad. 4. Obsługa działa artyleryjskiego ma 3 pociski. Prawdopodobieństwo trafienia do celu jednym
pociskiem (przy jednym wystrzale) w danych warunkach wynosi 0.7. Strzelanie kończy się z chwilą
trafienia do celu lub wyczerpania pocisków. Niech X będzie zmienną losową, oznaczającą liczbę
oddanych strzałów. Wyznaczyć rozkład zmiennej losowej X .
Zad. 5. Niech X będzie wynikiem pojedynczego rzutu symetryczną kostką. Wyznaczyć: a) rozkład X ,
b) dystrybuantę X , wraz z wykresem, c) prawdopodobieństwa:

5

3

X

P

,

5

3

X

P

,

5

3

X

P

,

5

3

X

P

.

Zad. 6. Na drodze ruchu pociągów znajdują się - w znacznej odległości od siebie - 4 semafory,
z których każdy - wobec odległości niezależnie od siebie - zezwala na przejazd pociągu
z prawdopodobieństwem 0,8. Niech zmienna losowa X oznacza liczbę semaforów zezwalających na
przejazd i poprzedzających pierwsze zatrzymanie lub stację docelową. Wyznaczyć: a) rozkład X ,
b) dystrybuantę X , wraz z wykresem, c)

2

X

P

.

Odpowiedzi:

Zad. 1: a)

,

4

1

4

3

10

10

4

0

k

k

k

kb)

;

4

1

4

3

10

10

8

5

k

k

k

kZad. 2:

;

4

1

4

3

5

5

3

1

k

k

k

kZad. 3:

,

,

6

,...,

2

,

1

0,

k

k

X

P

k

gdzie

k

X

P

;

6

52

6

39

13k

k

Zad. 4:

i

x

1

2

3

i

i

x

X

P

p

0,7

0,21

0,09

Zad. 5:

a)

6

,...,

2

,

1

6

/

1

,

k

k

,

b) Dystrybuanta F jest funkcją przedziałami stałą (schodkową),

 

0

t

F

dla

1

,

t

, następnie

dystrybuanta rośnie wyłącznie skokami o wielkości 1/6 w punktach 1,2,...,6,
c) Wartości poszczególnych prawdopodobieństw: 1/6, 1/3, 1/2, 1/3;
Zad. 6:
a)

i

x

0

1

2

3

4

i

i

x

X

P

p

0,2

0,16

0,128

0,1024

0,4096

b)

t

0

,

1

,

0

2

,

1

3

,

2

4

,

3

,

4

 

t

F

0

0,2

0,36

0,488

0,5904

1

c) 0,64.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pr dom nr 1 RPiS id 382111 Nieznany
Pr dom nr 4 RPiS id 382119 Nieznany
Pr dom nr 2 RPiS id 382117 Nieznany
Pr dom nr 6 RPiS id 382121 Nieznany
Pr dom nr 3 RPiS id 382118 Nieznany
Cwiczenia nr 2 RPiS id 124688 Nieznany
Cwiczenia nr 6 RPiS id 124693 Nieznany
Cwiczenia nr 4 RPiS id 124689 Nieznany
Cwiczenia nr 5 RPiS id 124692 Nieznany
Cwiczenia nr 1 RPiS id 124683 Nieznany
Cwiczenia nr 7 RPiS id 124695 Nieznany
Cwiczenia nr 8,9 RPiS id 124696 Nieznany
Cwiczenia nr 2 RPiS id 124688 Nieznany

więcej podobnych podstron