Pr dom nr 4 RPiS id 382119 Nieznany

background image

Praca domowa nr 4 z przedmiotu „Rachunek prawdopodobieostwa i Statystyka”

Zad. 1. Rzucono dwa razy kostką. Obliczyd prawdopodobieostwo, że suma oczek będzie większa od 8,
gdy: a) w którymś rzucie wypadnie 5 oczek, b) za pierwszym razem wypadnie 5 oczek.

Zad. 2. Z talii 8 kart - 4 króli i 4 asów - wybieramy losowo 2 karty. Obliczyd prawdopodobieostwo, że
wybrano 2 asy, jeśli wiadomo, że: a) wybrano co najmniej 1 asa, b) wśród wybranych kart jest
czerwony as, c) wśród wybranych kart jest as trefl.

Zad. 3. Ze zbioru 10 elementów, wśród których 7 ma pewną cechę „C”, a 3 tej cechy nie posiada
losujemy, bez zwracania, cztery razy po jednym elemencie. Obliczyd prawdopodobieostwo, że
wszystkie wylosowane elementy będą miały cechę „C”.

Zad. 4. W pierwszej urnie są 3 kule białe i 2 czarne, a w drugiej są 4 białe i 1 czarna. Rzucamy kostką.
Jeśli wypadną mniej niż 3 oczka, to losujemy jedną kulę z pierwszej urny, w przeciwnym razie
losujemy jedną kulę z drugiej urny. Obliczyd prawdopodobieostwo wylosowania kuli białej.

Zad. 5. Wykonujemy pomiary trzema urządzeniami, z których jeden jest nieco rozregulowany. Przy
wykonywaniu pomiaru sprawnym przyrządem prawdopodobieostwo otrzymania błędu pomiarowego
przewyższającego tolerancję wynosi 0,03, natomiast prawdopodobieostwo to dla przyrządu nie do
kooca sprawnego jest równe 0,3. Obliczyd prawdopodobieostwo, że: a) wynik pomiaru losowo
wziętym przyrządem przewyższa tolerancję, b) wynik pomiaru, który przewyższył tolerancję został
otrzymany nie w pełni sprawnym przyrządem.

Zad. 6. W mieście działają dwa przedsiębiorstwa taksówkowe - „Zielone Taxi” (85% samochodów)
i „Niebieskie Taxi” (15%). Świadek nocnego wypadku zakooczonego ucieczką kierowcy taksówki
twierdzi, że samochód był niebieski. Eksperymenty wykazały, że świadek rozpoznaje kolor poprawnie
w 80% przypadków. Obliczyd prawdopodobieostwo, że w wypadku uczestniczyła niebieska taksówka.

Zad. 7. Wykazad, że jeśli zdarzenia A, B są niezależne, wtedy niezależne są również zdarzenia A’, B’.

Zad. 8. Trzy ściany czworościanu zostały pomalowane na biało, czerwono i zielono, natomiast czwarta
w biało-czerwono-zielone pasy. Doświadczenie polega na rzucaniu czworościanu na płaszczyznę
i obserwowaniu ściany, na którą upadł czworościan. Niech: A - zdarzenie, że czworościan upadnie na
ścianę białą, B - zdarzenie, że czworościan upadnie na ścianę czerwoną, C - zdarzenie, że czworościan
upadnie na ścianę zieloną. Zbadad, czy zdarzenia A, B, C są: a) niezależne parami, b) niezależne.

Zad. 9. Zdarzenia A

1

, A

2

, A

3

, A

4

są niezależne oraz: P(A

1

) = p

1

, P(A

2

) = p

2

, P(A

3

) = p

3

, P(A

4

) = p

4

. Obliczyd

prawdopodobieostwo, że: a) zajdzie co najmniej jedno ze zdarzeo A

1

, A

2

, A

3

, A

4

, b) zajdzie dokładnie

jedno ze zdarzeo A

1

, A

2

, A

3

, A

4

.

Odpowiedzi:
Zad. 1
: a) 5/11, b) 1/2;
Zad. 2: a) 3/11, b) 5/13, c) 3/7;
Zad. 3: 1/6;
Zad. 4: 11/15;
Zad. 5: a) 3/25, b) 5/6;
Zad. 6: 0,15;
Zad. 7. Wskazówka: skorzystad z tego, że

B

A

B

A

'

'

'

, co implikuje, że

B

A

P

B

A

P

1

'

'

;

Zad. 8: a) tak - A, B, C są parami niezależne, b) nie - zdarzenia A, B, C nie są niezależne;
Zad. 9. a) 1 – (1 – p

1

)(1 – p

2

)(1 – p

3

)(1 – p

4

), b) p

1

(1 – p

2

)(1 – p

3

)(1 – p

4

) + p

2

(1 – p

1

)(1 – p

3

)(1 – p

4

) +

+ p

3

(1 – p

1

)(1 – p

2

)(1 – p

4

) + p

4

(1 – p

1

)(1 – p

2

)(1 – p

3

).


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pr dom nr 1 RPiS id 382111 Nieznany
Pr dom nr 2 RPiS id 382117 Nieznany
Pr dom nr 6 RPiS id 382121 Nieznany
Pr dom nr 3 RPiS id 382118 Nieznany
Pr dom nr 5 RPiS id 382120 Nieznany
Cwiczenia nr 2 RPiS id 124688 Nieznany
Cwiczenia nr 6 RPiS id 124693 Nieznany
Cwiczenia nr 4 RPiS id 124689 Nieznany
Cwiczenia nr 5 RPiS id 124692 Nieznany
Cwiczenia nr 1 RPiS id 124683 Nieznany
Cwiczenia nr 7 RPiS id 124695 Nieznany
Cwiczenia nr 8,9 RPiS id 124696 Nieznany
Cwiczenia nr 2 RPiS id 124688 Nieznany

więcej podobnych podstron