Opracowane pytania na egzamin cz 2

background image

1. Omówić przedmiot analizy teorii nośności granicznej oraz podać i omówić

modele materiału

2. Omówić sposób wyznaczania osi obojętnej oraz zdefiniować plastyczny

wskaźnik wytrzymałości Wp i moment plastyczny Mp

3. Określić klasę plastyczną (en. Rozproszoną) oraz zdefiniowac przegub

plastyczny

4. Zdefiniować dopuszczalne pole momentów i kinematycznie dopuszczalny

mechanizm zniszczenia

Dopuszczalne pole momentów – momenty znajdują się w równowadze
wewnętrznej i zewnętrznej z działającym obciążeniem i nie przekraczają
wartości granicznych

(metoda statyczna)

Dopuszczalny mechanizm zniszczenia – spe nia narzucone konstrukcji więzy,
zawiera dostateczną liczbę przegubów by umożliwić ruch wszystkich elementów
konstrukcji

(metoda kinematyczna)

5. Omówić rozwiązanie zupełne i przybliżone

background image

6. Omówić twierdzenie o granicach przedziału nośności granicznej

7. Omówić zasadę prac przygotowawczych i podstawowe związki nośności

granicznej

- warunek plastyczności ( zwi

ązek fizyczny)

- związki kinematyczno-geometryczne (warunek zmiany konstrukcji w mechanizm)

-równania równowagi

8. Omówić metodę kolejnych przybliżeń

9. Omówić metodę kinematyczną

10. Omówić belkę na podłożu sprężystym (niepełne notatki)


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
1.Rodzaje i geneza gruntów budowlanych, Opracowane pytania na egzamin
Opracowane pytania na egzamin z TWN u
opracowane pytania na egzamin
opracowane pytania na egzamin, Zootechnika SGGW, semestr VI, rozród
opracowane pytania na egzamin, 1
Opracowane pytania na egzamin z fizy
Pytania na egzamin cz II antastic pl
4. Ruch wody w gruncie, Opracowane pytania na egzamin
opracowane pytania na egzamin2, Zootechnika SGGW, semestr VI, rozród
socjologia opracowane pytania na egzamin
satelitarna opracowanie, PYTANIA NA EGZAMIN Z GEODEZJI SATELITARNEJ
BOiKD semestr IV opracowane pytania na egzamin
Public Relation - opracowane pytania na egzamin, FILOLOGIA POLSKA UWM, Public relation
obrona OPRACOWANE PYTANIA NA EGZAMIN moje
opracowane pytania na egzamin3, Zootechnika SGGW, semestr VI, rozród
Opracowane pytania na egzamin, Inżynieria Środowiska, Migracje Zanieczyszczeń
2.badania gruntu, Opracowane pytania na egzamin
NAWOŻENIE - Opracowane pytania na egzamin, rolnictwo
Opracowane pytania na egzamin z Prawa Gospodarczego Publicznego, Prawo gospodarcze

więcej podobnych podstron