OU pytania id 342624 Nieznany

background image

1. Różnica pomiędzy obróbka ubytkową skrawaniem a obróbką ubytkową ścierną.
2. Zdefiniować, na przykładzie toczenia, głębokość skrawania, grubość warstwy skrawanej,

szerokość warstwy skrawanej, pole przekroju warstwy skrawanej.

3. Zdefiniować (szkic) kąta przystawienia (?) i pochyleni a krawędzi skrawającej. Który z nich

może być ujemny?

4. Porównać materiały narzędziowe pod względem wytrzymałości na zginanie i udarniość.
5. Cechy węglików spiekanych.
6. Definicja współczynnika spęczania wióra i jego znaczenie.
7. Rozkład sił w strefie (chyba) ścinania (szkic).
8. Od czego zależy temperatura ostrza narzędzia?
9. Co nazywamy zużyciem ostrza a co stępieniem?
10. Zdefiniować wskaźnik zużycia ostrza na powierzchni natarcia.
11. Zdefiniować pojęcia kryterium trwałości ostrza
12. Definicja okresowej prędkości skrawania
13. Od czego zależy skrawalność stali?
14. Szkic ostrza skrawającego ze zdefiniowanymi podstawowymi powierzchniami i krawędziami.
15. Podać różnicę pomiędzy układami odniesienia (dla definiowania geometrii ostrza) narzędzia i

roboczego.

16. Jakie wymagania stawia się materiałom narzędziowym?
17. Cechy stali szybkotnących
18. Podstawowy podział wiórów z uwagi na postać geometryczną
19. Rozkład sił skrawania z punktu widzenia narzędzia (szkic)
20. Rozpływ ciepła w procesie skrawania i krótka charakterystyka
21. Rodzaje zużycia ostrza
22. Zdefiniować wskaźnik zużycia ostrza na powierzchni przyłożenia
23. Zdefiniować pojęcie żywotności ostrza
24. Rozszerzony wzór Taylora
25. Zdefiniować pojęcia skrawalności materiału i podać wskaźnik skrawalności.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
MG pytania id 297579 Nieznany
Cierpialkowska pytania id 11706 Nieznany
biogeografia pytania id 87155 Nieznany (2)
kreska pytania id 250564 Nieznany
odpowiedzi na pytania 2 id 3325 Nieznany
Pogadanka pytania id 369678 Nieznany
elektro pytania id 157897 Nieznany
Mechanika plynow PYTANIA id 291 Nieznany
opracowane pytania 2 id 337625 Nieznany
Prawo cywilne pytania id 386408 Nieznany
ODPOWIEDZI NA PYTANIA 4 id 3325 Nieznany
dyplom pytania id 145523 Nieznany
braz nowe pytania id 92924 Nieznany (2)
Automatyka pytania id 73347 Nieznany
OU wiercenie id 797412 Nieznany
MG pytania 2 id 297580 Nieznany
Opracowane pytania 5 id 337632 Nieznany
fizjo pytania id 174178 Nieznany

więcej podobnych podstron