zróżnicowanie religijne na świecie

background image

Zróżnicowanie religijne

Zróżnicowanie religijne

na świecie

na świecie

background image

Pojęcie religii

Pojęcie religii

Jest to relacja człowieka do sfery sacrum.

Sacrum - rzeczy i działania wydzielone przez określoną
społeczność jako święte i w związku z tym podlegają czci
religijnej.

Częściami religii są:

a) Doktryna  zespół poglądów wyjaśniających

pochodzenie bóstwa, świata, człowieka, życia i śmierci;

b) Kult  obejmuje zachowania związane z praktykami

religijnymi (np. dotyczące modlitw, ofiar,
obrzędów);

c) Organizacja  tworzy strukturę wyznawców.

background image

Podział religii

Podział religii

uniwersalistycz
ne

plemienne

monoteistyczne

(wiara w jednego boga)

politeistyczne

(wiara w wiele

bóstw)

Chrześcijańst
wo

Islam

Judaizm

Hinduizm
Buddyzm

Konfucjanizm

Aborygeni

Bóg ognia
Pele

Kikuju i
Akamba

background image

Ayers Rock – święta skała

Ayers Rock – święta skała

Aborygenów

Aborygenów

background image

Wulkan Kilauea na Hawajach –

Wulkan Kilauea na Hawajach –

siedziba boga ognia Pele

siedziba boga ognia Pele

background image

Kibo – święta góra plemion

Kibo – święta góra plemion

Kikuju i Akamba

Kikuju i Akamba

background image

Rozmieszczenie najważniejszych religii

Rozmieszczenie najważniejszych religii

świata wg dominacji wyznawców danej

świata wg dominacji wyznawców danej

religii

religii

background image

Struktura wyznaniowa ludności

Struktura wyznaniowa ludności

świata (%)

świata (%)

background image
background image

JUDAIZM

JUDAIZM

I.

Geneza

II. Doktryna

najstarsza religia monoteistyczna

istnieje jeden Bóg, który objawił się jako Bóg Abrahama Izaaka
a po zawarciu przymierza na Synaju stał się bogiem całego
narodu izraelskiego – JAHWE, co oznacza – „Jam jest, który
jest”

ŻYDZI – Naród Wybrany z którego wyjdzie Mesjasz, zbawiciel
ludzkości

Święte Księgi: Stary Testament i Talmud – zbiór praw judaizmu

podstawowe zasady:

1. SABAT – cotygodniowe święto obchodzone od

piątkowego do sobotniego zachodu słońca. Wszelka
praca zabroniona

2. SYNAGOGA – centrum życia religijnego wspólnot

żydowskich jako dom modlitwy oraz dom zgromadzeń

background image

Ściana Płaczu – fragment murów zburzonej Świątyni

Ściana Płaczu – fragment murów zburzonej Świątyni

Jerozolimskiej

Jerozolimskiej

background image

Kopuła Skały”, która wznosi się na Placu Świątyni

Kopuła Skały”, która wznosi się na Placu Świątyni

background image

Góra
Synaj

background image
background image

CHRZEŚCIJAŃSTWO

CHRZEŚCIJAŃSTWO

I.

Geneza

II. Doktryna

największa religia monoteistyczna

za jej założyciela uważa się Jezusa Chrystusa (I w. n.e.)

podział Kościoła Chrześcijańskiego – SHIZMA WSCHODNIA w
1054 r.

1. Kościoły Wschodnie uznające przewodnictwo patriarchy

Konstantynopola – PRAWOSŁAWIE

2. Kościoły Zachodnie uznające prymat biskupa Rzymu –

KATOLICYZM

3. Reformacja i narodziny PROTESTANTYZMU w XVI

wieku. Nazwa pochodzi od protestu Marcina Lutra w
Niemczech (kościół ewangelicko-augsburski) i Jana
Kalwina w Szwajcarii (kościół ewangelicko-
reformowany
)

background image
background image
background image
background image

ISLAM

ISLAM

I.

Geneza

II. Doktryna

Wiara w jedynego boga - ALLAHA

święta księga – KORAN

świętym dniem w islamie jest PIĄTEK (dzień wolny od pracy)

każdego Muzułmanina obowiązuje pięć zasad postępowania:

1. SZAHADA – wyznanie wiary

2. SALAT – modlitwa 5 razy dziennie z twarzą zwróconą w
stronę Mekki

3. RAMADAN – post

4. ZAKAT – jałmużna

5. HADŻDŻ – wielka pielgrzymka do Mekki

background image

AL KAABA

background image

AL KAABA

AL KAABA

background image

Wielki Meczet - Mekka

Wielki Meczet - Mekka

background image

Meczet - Medyna

Meczet - Medyna

background image

Meczet „Kopuła Skały” w Jerozolimie

background image

Muzułmanie na świecie

Muzułmanie na świecie

background image
background image

I.

Geneza

II. Doktryna

religia politeistyczna – uznaje wiele podmiotów czci

wieczność świata polega na odnawianiu się w kolejno pod
sobie następujących cyklach

każdy człowiek w swoich kolejnych wcieleniach –
REINKARNACJA -, może stopniowo doskonalić siebie aby
wyzwolić się ze złych uczynków i uzyskać zbawienie

Trzy bóstwa: BRAHMA, WISZNU, ŚIWA

Bogami są również zwierzęta: KROWA, tygrys, słoń

Święta rzeka – GANGES (oczyszcza i karmi)

Święta księga – WED

Podział społeczeństwa na KASTY

HINDUIZM

HINDUIZM

background image

Siwa –
bóstwo
niszczenia
i
tworzenia

background image

Rytualne kąpiele w

Rytualne kąpiele w

Gangesie

Gangesie

background image

Zanurzenie w Świętej Rzece

Zanurzenie w Świętej Rzece

background image
background image
background image

BUDDYZM

BUDDYZM

I.

Geneza

II. Doktryna

Buddyzm potępia kastowość, nie uznaje wyższości jednego
społeczeństwa nad drugim, toleruje inne poglądy i kulty,

od wiernych wymaga wyrzekania się uciech, czystości serca,
życzliwości dla wszystkiego co żyje a szczególnie dla
cierpiących

osiągnięcie stanu NIRWANY (wygaszenie pragnień) poprzez
MEDYTACJE

STUPA – świątynia w której spoczywają ziemskie szczątki
Buddy oraz przedmioty związane z buddyzmem

PAGODA – buddyjska świątynia, wielokondygnacyjna budowla
na planie kwadratu, koła lub ośmioboku, o kondygnacjach
krytych ozdobnymi dachami

monumentalne posągi Buddy

background image

Stupa

background image
background image

Pagoda

Pagoda

background image

przywódca
buddyzmu
tybetańskie
go -
Dalajlama

background image

Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zróżnicowanie narodowościowe, etniczne i religijne na świecie, kl IIB
zroznicowanie ludnosci na swiecie
Ćwiczenia 11 Zróżnicowanie rozwojowe na świecie
Współczesne konflikty religijne na świecie (XX i XXI wiek), konferencje naukowe, AFB Lojaliści Ulste
Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno gospodarczego na świecie
'jest na świecie miłość, religijne
Analiza trendów i zróżnicowania przestrzennego produkcji żywności na świecie
PRZESŁANKI ZRÓZNICOWANIA SYSTEMÓW RACHUNKOWOŚCI NA ŚWIECIE
Historia turystyki na Swiecie i w Polsce cz 4
Alergeny ukryte Sytuacja prawna w Polsce i na Świecie E Gawrońska Ukleja 2012
Rozwój ratownictwa wodnego na świecie i w Polsce
163 Wybrane konflikty na swiecie
Rodzaje klimatów na świecie
Pielęgniarstwo na świecie
Polityka zdrowotna na świecie wykład 1 2007
Bill Gates można zredukować liczbę ludności na świecie dzięki… szczepionkom

więcej podobnych podstron