Wykład nr 5 podstawy decyzji producenta

background image

PODSTAWY

MIKROEKONOMII

PODSTAWY DECYZJI EKONOMICZNYCH PRODUCENTA

dr Hanna Nowak
Katedra
Mikroekonomii

background image

PODSTAWY DECYZJI EKONOMICZNYCH PRODUCENTA

 podwójna rola producenta (przedsiębiorstwa) w gospodarce
rynkowej:

kształtowanie popytu rynkowego na czynniki produkcji

 kształtowanie podaży wyprodukowanych dóbr

proces produkcji:

 przetwarzanie zasobów w celu wytworzenia produktów i usług

NAKŁADY PRZEDSIĘBIORSTWO WYNIKI

technologia produkcji:

 wskazuje rodzaj i proporcje zasobów, które muszą być ze sobą połączone
w celu wytworzenia określonego dobra

ponoszenie kosztów faktycznych i kosztów alternatywnych

Źródło: Rekowski M., 2011, Mikroekonomia, Wydawnictwo Akademia,
Poznań

background image

PODSTAWY DECYZJI EKONOMICZNYCH PRODUCENTA

ZYSK = PC – KC

PC – przychody całkowite ze sprzedaży
KC – koszty całkowite produkcji i sprzedaży

P – cena sprzedaży
KCP – koszt całkowity przeciętny
Q – wielkość produkcji i sprzedaży

(P*Q)

(KCP*Q
)

Źródło: Rekowski M., 2011, Mikroekonomia, Wydawnictwo Akademia,
Poznań

background image

PODSTAWY DECYZJI EKONOMICZNYCH PRODUCENTA

Efektywność techniczna –

producent

maksymalizujący

efekt

produkcji

nie

będzie

wykorzystywał w procesie produkcji większej ilości czynników
(nakładów) niż jest to konieczne dla wytworzenia danej wielkości
efektu (produkcji)

Efektywność ekonomiczna –

wybór w oparciu o zasadę najmniejszego kosztu produkcji
(minimalnego kosztu wytworzenia jednostki produktu)

Źródło: Rekowski M., 2011, Mikroekonomia, Wydawnictwo Akademia,
Poznań

background image

PODSTAWY DECYZJI EKONOMICZNYCH PRODUCENTA

Teoria produkcji

– analiza

relacji

występujących między

nakładem

czynników i uzyskanym z tego nakładu

produktem

Funkcja produkcji

Q = f(F

1

, F

2

, …, F

n

)

gdzie Q – wielkość produkcji, F – czynniki produkcji

Jednoczynnikowe funkcje produkcji

(ceteris paribus):

Q = f

1

(L)

L – siła robocza

Q

=

f

2

(K)

K – kapitał

Wieloczynnikowa (dwuczynnikowa) funkcja produkcji:

Q = f

3

(L,K)

Źródło: Rekowski M., 2011, Mikroekonomia, Wydawnictwo Akademia,
Poznań

background image

PODSTAWY DECYZJI EKONOMICZNYCH PRODUCENTA

Czynniki produkcji:

stałe

– nakład nie ulga zmianie wraz ze

zmianami rozmiarów produkcji

zmienne

– nakłady zmieniają się wraz ze

zmianami rozmiarów produkcji

Źródło: Rekowski M., 2011, Mikroekonomia, Wydawnictwo Akademia,
Poznań

background image

FUNKCJA PRODUKCJI W KRÓTKIM OKRESIE

Podstawowe założenia analizy:

 istnieje tylko jeden czynnik zmienny (np. praca)
 istnieje tylko jeden czynnik stały (np. kapitał)
 technologia produkcji jest dana
 czynniki produkcji mogą łączyć się ze sobą w różnych

proporcjach
 produkt jest jednorodny

Źródło: Rekowski M., 2011, Mikroekonomia, Wydawnictwo Akademia,
Poznań

background image

FUNKCJA PRODUKCJI W KRÓTKIM OKRESIE

Produkt całkowity

– wielkość produkcji przy danym poziomie

zatrudnienia

PC

L

Źródło: Rekowski M., 2011, Mikroekonomia, Wydawnictwo Akademia,
Poznań

background image

FUNKCJA PRODUKCJI W KRÓTKIM OKRESIE

PP

L

, PM

L

L

PP

L

PM

L

Źródło: Rekowski M., 2011, Mikroekonomia, Wydawnictwo Akademia,
Poznań

background image

FUNKCJA PRODUKCJI W KRÓTKIM OKRESIE

Produkt przeciętny pracy (PP

L

lub AP

L

)

– wielkość produkcji

przypadająca w danym okresie na jednego pracownika

PC
PP

L

=

L

Marginalny produkt pracy (PM

L

lub MP

L

)

– przyrost produkcji

osiągany z dodatkowej jednostki czynnika zmiennego (pracy)

ΔPC
PM

L

=

ΔL

Źródło: Rekowski M., 2011, Mikroekonomia, Wydawnictwo Akademia,
Poznań

background image

FUNKCJA PRODUKCJI W KRÓTKIM OKRESIE

PM

L

> PP

L

, zawsze kiedy produkt przeciętny rośnie

PM

L

< PP

L

, zawsze kiedy produkt przeciętny spada

Prawo malejących przychodów (malejącego produktu
marginalnego) –

od pewnego momentu procesu produkcyjnego dalsze zwiększanie
nakładu czynnika zmiennego przynosi coraz mniejsze efekty w
postaci przyrostu produkcji

Źródło: Rekowski M., 2011, Mikroekonomia, Wydawnictwo Akademia,
Poznań

background image

FUNKCJA PRODUKCJI W KRÓTKIM OKRESIE

Etapy produkcji:

Etap I:

nakład czynnika zmiennego rośnie od zera do takiej

wielkości, dla której PP jest maksymalny. Produkt przeciętny rośnie.

Etap II:

przedział nakładu czynnika zmiennego, w ramach którego

PP spada; PM spada, ale pozostaje nadal dodatni.

Etap III:

PP nadal spada; PM przybiera wartości ujemne, PC spada

Źródło: Rekowski M., 2011, Mikroekonomia, Wydawnictwo Akademia,
Poznań


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Wykład nr 6 podstawy decyzji producenta długi okres
Do kolokwium, Pytania do kolokwium z PPI nr2, PYTANIA DO KOLOKWIUM NR 2 Z WYKŁADÓW „PODSTAWY P
Do kolokwium, Pytania do kolokwium z PPI nr2, PYTANIA DO KOLOKWIUM NR 2 Z WYKŁADÓW „PODSTAWY P
PODSTAWY DECYZJI EKONOMICZNYCH PRODUCENTA
Do kolokwium, ppi odp wykład, PYTANIA DO KOLOKWIUM NR 2 Z WYKŁADÓW „PODSTAWY PROJEKTOWANIA INŻ
wykład nr 5, geodezja, rok III, Podstawy Rolnictwa i Leśnictwa
SWD materiały, Systemy wspomagania decyzji - wykład nr 1 z 24-02-2001 r
Podstawy prawoznastwa Wykład nr 1
Wyklad nr 1 2, Studia, Prawo, Podstawy prawa
Wyklad nr 3 szkoly podstawowe
0201 25 02 2009, wykład nr 1 , Rys historyczny rozwoju wiedzy o komórce Podstawowe techniki stosowa
Wykład nr 4
Wykład nr 7
WYKŁAD NR 3 KB2 PŁYTY WIELOKIERUNKOWO ZBROJONE
Wykład cz 5 Podstawy ergonomii
Hydrologia Wyklad nr 11
wykład+nr+8+ +Obróbki+powierzchniowe

więcej podobnych podstron