praworzymskie6 zdolność do czynności prawnych

background image

Zdolność do

czynności

prawnych

Zdolność do

czynności

prawnych

background image

Zdolność do

czynności

prawnych

Zdolność do samodzielnego składania i
przyjmowania oświadczeń woli wywołujących
skutki prawne

Zdolność do nabywania praw i zaciągania
zobowiązań w drodze własnych działań
prawnych (poprzez składananie prawnie
skutecznych oświadczeń woli)

Możliwość dokonywania osobiście czynności
prawnych

background image

Zdolność do

czynności

prawnych

Zdolność do czynności prawnych zależała od:

WIEKU

PŁCI

STANU UMYSŁOWEGO

MARNOTRAWSTWA

background image

Zdolność do czynności

prawnych a zdolność

prawna

A

B

C

A - osoby mające zdolność prawną

B - osoby mające zdolność do czynności
prawnych

C - osoby mające zarówno zdolność prawną jak i
zdolność do czynności prawnych

background image

Zdolność do czynności

prawnych a zdolność

prawna

A - w tym osoby mające jedynie zdolność
prawną (obywatele rzymscy, wolni, sui iuris,
którzy z przyczyny wieku, płci lub stanu
umysłowego są pozbawieni lub ograniczeni w
zdolności do czynności prawnych)

B - w tym osoby mające jedynie zdolność
prawną (np. niewolnicy, osoby alieni iuris)

C - osoby mające zarówno zdolność prawną,
jak i zdolność do czynności prawnych (np.
dojrzały wolny obywatel rzymski siu iuris)

background image

WIEK

INFANTES

- dzieci do 7 roku życia - brak

zdolności do czynności prawnych

IMPUBERES

- niedojrzali, 7-12 (dziewczęta) 7-

14 (chłopcy) - ograniczona zdolność do
czynności prawnych

PUBERES

- dojrzali - pełna zdolność do

czynności prawnych

w tym

MINORZY

mężczyźni 14-25 lat

(minores viginti quinque annis) - dla nich
kurator

background image

IMPUBERES

G. 3.107: Poddany opiece dokonuje każdej

czynności

prawidłowo,

byleby

tylko

miał

przyzwolenie

opiekuna,

gdy

ono

jest

niezbędne, mianowicie jeśli sam

zaciąga

zobowiązanie, ponieważ innego zobowiązać

względem siebie może też bez przyzwolenia

opiekuna.

Paulus D. 50.17.5: Poddany opiece [pupil] może

dokonywać wszelkich czynności za zezwoleniem

opiekuna.

Gaius D. 26.8.9: Poddany opiece nie może być

zobowiązany

z

żadnego

kontraktu

bez

upoważnienia opiekuna: nabywać zaś dla siebie

[...]może także bez upoważniena opiekuna.

background image

IMPUBERES

G. 3.109: Ale to, co powiedzieliśmy o
poddanym opiece, jest prawdziwe co do
tego, kto ma już pewne rozeznanie, bo
dziecko i ten, kto jest (wiekiem) bardzo bliski
dziecku, różni się niewiele od (osoby)
umysłowo chorej, ponieważ poddani opiece w
tym wieku nie mają żadnego rozeznania.

I. 2.12.1: Ponadto nie mogą sporządzać
testamentu niedojrzali, ponieważ umysł ich
nie ma żadnego rozeznania.

background image

IMPUBERES

Czynności przysparzające były ważne

Czynności

rozporządzające

oraz

zobowiązujące

dokonane

bez

zgody

opiekuna - nieważne

Auctoritatis tutoris (zgoda lub późniejsze

zatwierdzenie czynności przez opiekuna) -

warunak

ważności

dokonanej

czynności

prawnej

Czynności

dwustronnie

zobowiazujące

(przysparzająco-rozporządzajace)

były

ważne tylko w zakresie przysporzenia -

negotium claudicans

background image

Negotium

claudicans

Zobowiązanie pupila nie powstaje -
kontrahent nie ma skargi z zawartego
kontraktu

Jeśli kontrahent spełni swoje świadczenie,
nie ma możliwości dochodzenia jego
zwrotu

Pupil może potwierdzić dokonaną przez
siebie czynność po dojściu do dojrzałości i
wówczas staje się ona ważna (ratihabitio)

background image

Negotium

claudicans

Ochrona kontrahenta wprowadzona dopiero
w reskrypcie cesarza Antoninusa Piusa:

Zobowiązania pupila uznaje się za
zobowiązania naturalne

Pupil odpowiada w granicach wzbogacenia

Ulpian D. 3.5.3.4: Od czasu reskryptu
boskiego Antoninusa Piusa również pupil,
który prowadził sprawy, może być
pozwany o to, o co się wzbogacił.

background image

Negotium

claudicans

Zobowiązanie

pupila

pozostaje

niezaskarżalne, ale:

Kontrahent może powstrzymać się od
świadczenia

do

czasu

uzyskania

świadczenia wzajemnego

Kontrahent może żądać zwrotu swojego
świadczenia do wysokości wzbogacenia

background image

MINORES

Mają pełną zdolność do czynności prawnych -

wszystkie ich czynności są WAŻNE, ale:

Lex Laetoria - II w. p.n.e - każdy mógł wnieść w

przypadku oszukania minora skargę o ukaranie

kontrahenta

ze względu na niedoświadczenie mogą prosić

pretora o exceptio lub restitutio in integrum

(„powrót do stanu sprzed dokonania czynności”

- uznanie za niebyły fakt wywołujący dla minora

niekorzystne skutki prawne)

W celu dokonywania czynności, mógł być

ustanowiony dla nich kurator - jeśli była zgoda

kuratora nie mogą w zasadzie ubiegać się o

restitutio in integrum

Zgoda ta nie jest wymogiem ważności

dokonanej czynności prawnej

background image

Płeć - kobiety

Kobiety niezależnie od wieku i tego czy były osobami siu
iuris
miały ograniczoną zdolność do czynności prawnych:

Potrzebowały zgody tutora tylko dla niektórych
najważniejszych czynności (wyzwolenie niewolnika,
sporządzenie

testamentu,

zaciągniecie

długu,

rozporządzanie rzeczemi res mancipi)

Pozostałe

czynności

(w

tym

jednostronnie

zobowiazujące i rozporządzajace) były ważne i skuteczne

Od Augusta kobieta, która posiadała trójkę dzieci (ius trium
liberorum
) uzyskiwała pełną zdolność do czynności
prawnych

background image

Stan umysłowy

G. 3.106: Chory umysłowo nie może
dokonywać żadnej czynności (prawnej),
ponieważ nie rozumie tego co czyni.

Osoby chore psychicznie - nie mają
zdolności do czynności prawnych.

Nie istniało sądowe stwierdzenie choroby
psychicznej - w okresach „przebłysków
świadomości”

(lucida

intervalla)

osoby

majace czasowe zaburzenia, miały zdolność
do czynności prawnych

background image

Marnotrawstwo

Ulpian D. 27.10.1: Ustawa XII Tablic zabrania
marnotrawcy zarządu swymi dobrami. [Ten
zakaz] początkowo został wprowadzoany
przez

prawo

zwyczajowe.

Lecz

dziś

pretorowie lub namiestnicy, jeśli znajdą
takiego człowieka, który w swych wydatkach
nie zna końca, tak co do czasu, jak i ilości, i
trwoni swój majątek marnotrawiąc [go] i
szastając [nim], mają zwyczaj ustanawiać dla
niego kuratora, tak jak dla umysłowo
chorego.

background image

Marnotrawstwo

Ulpian, Epitome 20.13: Niemy, głuchy,
umysłowo chory, także marnotrawca, któremym
ustawowo został zabroniony zarząd majątkiem,
nie

mogą

sporządzać

testamentu:

[...]

marnotrawca,

ponieważ

zabroniono

mu

uczestnictwa w obrocie, nie może zbywać
[swego majątku].

Ulpian D. 45.1.6: Ten, komu został zabroniony
zadząd [swoimi] dobrami, nabywa dla siebie
poprzez przyjęcie przyrzeczenia, nie może
zaś przekazywać czy być zobowiązanym

przez złożenie przyrzeczenia.

background image

Marnotrawstwo

Czynności

przysparząjce

po

stronie

marnotrawcy (np. przyjęcie darowizny czy
stypulacji) czynność ważna i skuteczna

Czynności

rozporządzające

i

zobowiązujące:

Czynność dokonana za zgodą kuratora -
ważna

Czynnosć dokonana bez zgody kuratora
nieważna


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Osoby fizyczne zdolność do czynności prawnych konspekt wykładu z 26 10 2015
09 Zdolność do czynności prawnychid 8070 ppt
09 A Kazusy Zdolność do czynności prawnychid 7866 ppt
Rzym- moje notatki, zdolność do czynności prawnych, warunek, termin, Zdarzenia w śwetle prawa mogą b
20 Zdolnosc do czynnosci prawnych
Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, logistyka, prawo
Wykład 4 ZDOLNOŚĆ PRAWNA A ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH (30 10 09)
wzor oswiadczenia o zdolnosci do czynnosci prawnych
oswiadczenie - zdolność do czynności prawnych i korzystam w pełni z praw publicznych, Nauka, MEDYCY
stosunek prawny, zdolność do czynności prawnych, zdolność prawna, substrat osoby prawnej w skrócie
Zdolność do czynności prawnych oraz organizowanie zdolności prawnej
Zdolność do czynności prawnych osoby fizycznej
09 A Kazusy Zdolność do czynności prawnych
ZDOLNOŚĆ PRAWNA I ZADOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH, PRAWO OGÓLNE
ZDOLNOŚĆ PRAWNA I ZADOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH, PRAWO OGÓLNE
8 ZdolnoĹ Ä do czynnoĹ ci prawnych pps
Zestaw doc opisowych do celów prawnych, protokół z czynności wznowienia znaków granicznych, 2010/062

więcej podobnych podstron