21 PRACA PIELĘGNIARKI W ODDZIALE CHIRURGICZNYM I NA SALI POOPERACYJNEJid 29032 ppt

background image

Wykład XXIII

Wykład XXIII

Praca pielęgniarki w oddziale

Praca pielęgniarki w oddziale

chirurgicznym i na sali

chirurgicznym i na sali

pooperacyjnej.

pooperacyjnej.

background image

Oddział chirurgiczny wyróżnia się od

Oddział chirurgiczny wyróżnia się od

innych obecnością:

innych obecnością:

Sali pooperacyjnej

Sali pooperacyjnej

Sali Opatrunkowej

Sali Opatrunkowej

Sali Zabiegowej

Sali Zabiegowej

Powinien być podzielony na

Powinien być podzielony na

Część brudną

Część brudną

Część czystą

Część czystą

Powinien posiadać salę dla ciężko

Powinien posiadać salę dla ciężko

chorych i umierających

chorych i umierających

background image

Sala opatrunkowa powinna się

Sala opatrunkowa powinna się

składać z części

składać z części

Czystej (wózek opatrunkowy czysty)

Czystej (wózek opatrunkowy czysty)

Brudnej (wózek opatrunkowy brudny)

Brudnej (wózek opatrunkowy brudny)

Zużyty materiał należy gromadzić w

Zużyty materiał należy gromadzić w

worku plastikowym

worku plastikowym

Należy zachować kolejność

Należy zachować kolejność

wykonywania opatrunków

wykonywania opatrunków

najpierw czyste

najpierw czyste

potem brudne

potem brudne

background image

Sala zabiegowa służy do

Sala zabiegowa służy do

Pobierania materiału do badań

Pobierania materiału do badań

dodatkowych

dodatkowych

Wykonywania iniekcji

Wykonywania iniekcji

Zakładania sond

Zakładania sond

Zakładania cewników

Zakładania cewników

Punkcji jam ciała

Punkcji jam ciała

Wykonywania drobnych zabiegów

Wykonywania drobnych zabiegów

chirurgicznych

chirurgicznych

Zakładania pojedynczych szwów

Zakładania pojedynczych szwów

background image

Sala pooperacyjna

Sala pooperacyjna

Lokalizacja w pobliżu bloku

Lokalizacja w pobliżu bloku

operacyjnego

operacyjnego

Łóżka wielofunkcyjne

Łóżka wielofunkcyjne

Centrum zaopatrzenia w tlen

Centrum zaopatrzenia w tlen

Centralne ssanie

Centralne ssanie

Monitor EKG, ciśnienie krwi

Monitor EKG, ciśnienie krwi

Karta indywidualnej opieki medycznej

Karta indywidualnej opieki medycznej

background image

Niezbędne wyposażenie w

Niezbędne wyposażenie w

sprzęt

sprzęt

1.

1.

Aparat Ambu, rurki intubacyjne, ustno-

Aparat Ambu, rurki intubacyjne, ustno-

gardłowe, laryngoskop, ssak, respirator.

gardłowe, laryngoskop, ssak, respirator.

2.

2.

Torba reanimacyjna (niezbędne leki)

Torba reanimacyjna (niezbędne leki)

3.

3.

Wózek reanimacyjny (defibrylacja,

Wózek reanimacyjny (defibrylacja,

kardiowersja)

kardiowersja)

4.

4.

Zestaw sond i zestawy punkcyjne.

Zestaw sond i zestawy punkcyjne.

5.

5.

Pompy infuzyjne.

Pompy infuzyjne.

6.

6.

System łączności zewnętrznej.

System łączności zewnętrznej.

background image

Transport na oddział dotyczy

Transport na oddział dotyczy

Posiłków (wózki, zmywarki)

Posiłków (wózki, zmywarki)

Bielizny (1xtydzień cała sala, worki brudne)

Bielizny (1xtydzień cała sala, worki brudne)

Materiału opatrunkowego i sprzętu do

Materiału opatrunkowego i sprzętu do

sterylizacji (odpowiednie oznakowanie część

sterylizacji (odpowiednie oznakowanie część

podawcza i odbiorcza)

podawcza i odbiorcza)

Zwłok (osobne pomieszczenie, dobrze

Zwłok (osobne pomieszczenie, dobrze

wentylowane, zamknięte na klucz)

wentylowane, zamknięte na klucz)

Śmieci i odpadki pokonsumpcyjne (worki i

Śmieci i odpadki pokonsumpcyjne (worki i

konwie

konwie

background image

Stosowanie na oddziale chirurgicznym

Stosowanie na oddziale chirurgicznym

środków fizycznych i chemicznych do

środków fizycznych i chemicznych do

dezynfekcji winno odbywać się zgodnie z

dezynfekcji winno odbywać się zgodnie z

zaleceniami SAN-EPIDu

zaleceniami SAN-EPIDu

Ściany, podłogi , meble (detergenty,

Ściany, podłogi , meble (detergenty,

środki dezynfekujące)

środki dezynfekujące)

Koce (komora parowo-formalinowa)

Koce (komora parowo-formalinowa)

Wanny, umywalki, muszle WC

Wanny, umywalki, muszle WC

(proszki, środki dezynfekujące)

(proszki, środki dezynfekujące)

Miednice, kaczki, baseny

Miednice, kaczki, baseny

(detergenty, środki dezynfekujące)

(detergenty, środki dezynfekujące)

background image

Worki na lód, kółka gumowe ( woda z

Worki na lód, kółka gumowe ( woda z

mydłem)

mydłem)

Narzędzia lekarskie (woda, płyn

Narzędzia lekarskie (woda, płyn

dezynfekcyjny, sterylizacja)

dezynfekcyjny, sterylizacja)

Termometry, fonendoskopy ( alkohol

Termometry, fonendoskopy ( alkohol

etylowy)

etylowy)

Delikatne narzędzia, sondy ( tlenek

Delikatne narzędzia, sondy ( tlenek

etylenu)

etylenu)

background image

Organizacja opieki

Organizacja opieki

przedoperacyjnej

przedoperacyjnej

Chory przyjęty na oddział przeżywa stress,

Chory przyjęty na oddział przeżywa stress,

jest zagubiony

jest zagubiony

Pierwszą osoba która spotyka jest najczęściej

Pierwszą osoba która spotyka jest najczęściej

pielęgniarka

pielęgniarka

Należy chorego zapoznać z rozkładem

Należy chorego zapoznać z rozkładem

oddziału, trybem jego pracy i panującymi

oddziału, trybem jego pracy i panującymi

zwyczajami

zwyczajami

Powiadomić lekarza dyżurnego i przyjąć

Powiadomić lekarza dyżurnego i przyjąć

zlecenia

zlecenia

Przygotować chorego do pobrania badań

Przygotować chorego do pobrania badań

dodatkowych

dodatkowych

Badania w trybie pilnym oznacza się „cito”

Badania w trybie pilnym oznacza się „cito”

background image

Jeżeli chorego czeka operacja należy go

Jeżeli chorego czeka operacja należy go

uspokoić i zapewnić, że o tym będzie

uspokoić i zapewnić, że o tym będzie

mógł porozmawiać z chirurgiem,

mógł porozmawiać z chirurgiem,

anestezjologiem.

anestezjologiem.

background image

Przygotowanie chorego w

Przygotowanie chorego w

przeddzień operacji

przeddzień operacji

Uspokoić, wyjaśnić niezrozumiałe

Uspokoić, wyjaśnić niezrozumiałe

czynności, ułatwić kontakt z rodziną

czynności, ułatwić kontakt z rodziną

Fizyczne przygotowanie do operacji

Fizyczne przygotowanie do operacji

polega na

polega na

Przygotowaniu przewodu

Przygotowaniu przewodu

pokarmowego

pokarmowego

Przygotowaniu pola operacyjnego

Przygotowaniu pola operacyjnego

Podaniu leków tzw. premedykacji

Podaniu leków tzw. premedykacji

background image

Wieczorem przed operacją

Wieczorem przed operacją

Zmycie lakieru paznokci

Zmycie lakieru paznokci

Zmycie makijażu

Zmycie makijażu

Wyjęcie spinek z włosów

Wyjęcie spinek z włosów

w dniu operacji rano

w dniu operacji rano

Usunięcie protez zębowych, soczewek

Usunięcie protez zębowych, soczewek

kontaktowych

kontaktowych

Oddanie rzeczy wartościowych do

Oddanie rzeczy wartościowych do

depozytu

depozytu

background image

Sprawdzenie tożsamości osoby w

Sprawdzenie tożsamości osoby w

historii choroby

historii choroby

Przewiezienie do sali operacyjnej

Przewiezienie do sali operacyjnej

Powierzenie chorego pielęgniarce

Powierzenie chorego pielęgniarce

anestezjologicznej

anestezjologicznej

Podanie pielęgniarce

Podanie pielęgniarce

anestezjologicznej dokumentacji oraz

anestezjologicznej dokumentacji oraz

ewentualnie krwi i plazmy dla chorego

ewentualnie krwi i plazmy dla chorego

background image

Organizacja opieki na sali

Organizacja opieki na sali

pooperacyjnej

pooperacyjnej

Umiejscowienie sali w pobliżu bloku operacyjnego

Umiejscowienie sali w pobliżu bloku operacyjnego

pobyt chorego do czasu pełnego wyrównania,

pobyt chorego do czasu pełnego wyrównania,

wydolności oddechowej, krążeniowej i powrotu

wydolności oddechowej, krążeniowej i powrotu

świadomości chorego

świadomości chorego

Czas pobytu od 2-3 godz. do najwyżej 24 godz.

Czas pobytu od 2-3 godz. do najwyżej 24 godz.

Pielęgniarka przyjmuje zlecenia od anestezjologa.

Pielęgniarka przyjmuje zlecenia od anestezjologa.

Natychmiast po przyjęciu chorego odnotowuje

Natychmiast po przyjęciu chorego odnotowuje

stan

stan

Ciśnienie krwi, tętno, wydolność oddechu, stopień

Ciśnienie krwi, tętno, wydolność oddechu, stopień

przytomności

przytomności

background image

W czasie pobytu na sali pooperacyjnej

W czasie pobytu na sali pooperacyjnej

pielęgniarka zwraca uwagę na

pielęgniarka zwraca uwagę na

Stan ogólny chorego

Stan ogólny chorego

Stan przytomności (orientacja, odruchy)

Stan przytomności (orientacja, odruchy)

Czynność układu nerwowo-mięśniowego

Czynność układu nerwowo-mięśniowego

(ruchy napięcie, drgawki)

(ruchy napięcie, drgawki)

Zabarwienie skóry

Zabarwienie skóry

Zgłaszane dolegliwości

Zgłaszane dolegliwości

Zmiany wskaźników podstawowych czynności

Zmiany wskaźników podstawowych czynności

życiowych

życiowych

Ciśnienie krwi, tętno, liczba oddechów(10-20)

Ciśnienie krwi, tętno, liczba oddechów(10-20)

Temperatura ciała, OCŻ (5-10cm H20, 0,29-

Temperatura ciała, OCŻ (5-10cm H20, 0,29-

0,98 kpa), godzinowe wydzielanie moczu)

0,98 kpa), godzinowe wydzielanie moczu)

background image

Bilans płynów

Bilans płynów

(co 2-3 godz.)

(co 2-3 godz.)

Płyny przetaczane

Płyny przetaczane

Płyny tracone

Płyny tracone

stan opatrunku

stan opatrunku

Ilość i rodzaj drenażu

Ilość i rodzaj drenażu

background image

Pozycja i planowanie ćwiczeń

Pozycja i planowanie ćwiczeń

rehabilitacyjnych

rehabilitacyjnych

Wykonywanie zabiegów

Wykonywanie zabiegów

pielęgnacyjnych i podawanie leków

pielęgnacyjnych i podawanie leków

background image

Pielęgnacja rehabilitacyjna i

Pielęgnacja rehabilitacyjna i

zwalczanie bólu w okresie

zwalczanie bólu w okresie

pooperacyjnym

pooperacyjnym

Co 2 godz. zmiana pozycji chorego i

Co 2 godz. zmiana pozycji chorego i

zachęcanie do głębokiego oddychania i

zachęcanie do głębokiego oddychania i

ruchów czynnych

ruchów czynnych

Ból pooperacyjny zwalczamy

Ból pooperacyjny zwalczamy

szczególnie w 3 pierwszych dobach,

szczególnie w 3 pierwszych dobach,

Dawki leku frakcjonowane wg. wskazań

Dawki leku frakcjonowane wg. wskazań

lekarza.

lekarza.

Ograniczenie hałasu, zapewnienie

Ograniczenie hałasu, zapewnienie

choremu spokoju i odpowiedniej ciepłoty

choremu spokoju i odpowiedniej ciepłoty

background image

Dalsza opieka pooperacyjna w oddziale

Dalsza opieka pooperacyjna w oddziale

chirurgicznym

chirurgicznym

Powrót chorego najlepiej na tę samą

Powrót chorego najlepiej na tę samą

salę chorych i na to samo łóżko, na

salę chorych i na to samo łóżko, na

którym leżał przed operacja

którym leżał przed operacja

Na stoliku przy łóżku chorego

Na stoliku przy łóżku chorego

przygotować miskę nerkowa, płatki

przygotować miskę nerkowa, płatki

ligniny, zestaw do ćwiczeń

ligniny, zestaw do ćwiczeń

oddechowych, obok łóżka kaczkę lub

oddechowych, obok łóżka kaczkę lub

basen

basen

background image

Układ oddechowy

Układ oddechowy

Głębokie oddechy

Głębokie oddechy

Dmuchanie w butelkę z wodą

Dmuchanie w butelkę z wodą

Oklepywanie

Oklepywanie

Drenaż ułożeniowy

Drenaż ułożeniowy

Środki rozrzedzające wydzielinę

Środki rozrzedzające wydzielinę

background image

Układ krążenia

Układ krążenia

Ocena tętna i ciśnienia krwi 3x dz.

Ocena tętna i ciśnienia krwi 3x dz.

Wczesne uruchamianie chorego lub

Wczesne uruchamianie chorego lub

ćwiczenia kończyn dolnych

ćwiczenia kończyn dolnych

Stosowanie pończoch elastycznych

Stosowanie pończoch elastycznych

Stosowanie heparyn

Stosowanie heparyn

niskocząsteczkowych

niskocząsteczkowych

background image

Układ pokarmowy

Układ pokarmowy

Obecność pooperacyjnego porażenia

Obecność pooperacyjnego porażenia

perystaltyki jelit 2-3 doby

perystaltyki jelit 2-3 doby

Powrót perystaltyki to kurczowe bóle

Powrót perystaltyki to kurczowe bóle

brzucha, oddawanie wiatrów

brzucha, oddawanie wiatrów

Na zlecenia lekarza wykonuje się wlew

Na zlecenia lekarza wykonuje się wlew

doodbytniczy około 3 doby

doodbytniczy około 3 doby

Karmienie doustne rozpoczyna się od

Karmienie doustne rozpoczyna się od

płynów, kleiku, stopniowo rozszerzając

płynów, kleiku, stopniowo rozszerzając

background image

Opatrunki

Opatrunki

Opatrunek suchy i czyste nie

Opatrunek suchy i czyste nie

zmieniać do 3-5 doby

zmieniać do 3-5 doby

Kontrola opatrunku po operacjach

Kontrola opatrunku po operacjach

tzw. brudnych 2-3 d.

tzw. brudnych 2-3 d.

Kontrola doraźna drenażów i ich

Kontrola doraźna drenażów i ich

połączeń

połączeń

Szwy zdejmujemy na zlecenia lekarza

Szwy zdejmujemy na zlecenia lekarza

około 7 doby

około 7 doby

background image

Zwalczanie bólu . Usprawnianie

Zwalczanie bólu . Usprawnianie

ruchowe

ruchowe

Ból jest zjawiskiem subiektywnym

Ból jest zjawiskiem subiektywnym

Podawanie środków p.bólowych

Podawanie środków p.bólowych

Działanie psychosomatyczne

Działanie psychosomatyczne

Wczesne uruchamianie

Wczesne uruchamianie

Dobra rehabilitacja

Dobra rehabilitacja

Etapy uruchomienia chorego

Etapy uruchomienia chorego

Siedzenie w łóżku ze spuszczonymi nogami

Siedzenie w łóżku ze spuszczonymi nogami

Stanie przy łóżku

Stanie przy łóżku

Przejście z łóżka na fotel

Przejście z łóżka na fotel

Spacery przy balkoniku

Spacery przy balkoniku

Samodzielne spacery

Samodzielne spacery

background image

Wypisanie chorego do domu

Wypisanie chorego do domu

Przygotowanie rodziny na przyjście

Przygotowanie rodziny na przyjście

chorego

chorego

Usamodzielnienie chorego i nauczenie

Usamodzielnienie chorego i nauczenie

wykonywania samodzielnych

wykonywania samodzielnych

czynności9 pielęgnacyjnych

czynności9 pielęgnacyjnych

Jeżeli chory wymaga dodatkowej

Jeżeli chory wymaga dodatkowej

opieki porozumieć się z pielęgniarką

opieki porozumieć się z pielęgniarką

środowiskową szpitala, która winna

środowiskową szpitala, która winna

zapewnić dalszą opiekę w domu

zapewnić dalszą opiekę w domu

background image

Podać choremu zalecaną dietę

Podać choremu zalecaną dietę

sposób pobierania leków oraz termin

sposób pobierania leków oraz termin

i miejsce wizyty kontrolnej

i miejsce wizyty kontrolnej

Dopilnować pobrania karty

Dopilnować pobrania karty

informacyjnej z kancelarii oddziału

informacyjnej z kancelarii oddziału

Miło się pożegnać, życząc zdrowia i

Miło się pożegnać, życząc zdrowia i

nie mówić do widzenia!

nie mówić do widzenia!


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
PROCES PIELĘGNOWANIA Z ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO
Rola pielęgniarki w żywieniu na oddziałach chirurgicznych
Zaliczenie Modułu II Pielęgnowanie pacjenta na oddziale chirurgii ogólnej, Szkoła, Biologia
Praca na sali operacyjnej wskazówki i rady
piel.chirurg. na test, uczelnia - pielegniarstwo, II ROK, Chirurgia
post po usun pecherzyka zolciowego, Opieka pielęgniarska nad pacjentem w oddziale chirurgii ogólnej,
strategie oddzialywania reklamy na konsumenta
Oddziaływanie wojewody na administrację niezespoloną, Ekonomia, Administracja
Konspekt - FALA W SZKOLE[1], praca socjalna, Konspekty zajęć na świetlicę
Praca w grupach rozmowa dydakt. - na platforme, pedagogika opiekuńczo wychowawcza, andragogika
MECHANIZMY ODDZIAŁYWANIA PAŃSTWA NA GOSPO
cygan,ochrona środowiska, OCENA ODDZIAŁYWANIA GARBARNI NA ŚRODOWISKO
OCENA ODDZIA YWANIA NA ROD, Inne
KONSPEKT ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH OZDOBY CHOINKOWE, praca socjalna, Konspekty zajęć na świetlicę
ekonomia, INSTRUMENTY EKONOMICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NBP NA BANKI KOMERCYJNE, INSTRUMENTY EKONOMICZNEGO

więcej podobnych podstron