Scenariusz zajęć z orientacji zawodowej


SCENARIUSZ ZAJĘĆ DOTYCZĄCYCH ORIENTACJI ZAWODOWEJ

TEMAT: Przygotowujemy się do wyboru zawodu.

CEL ZAJĘĆ: - Wprowadzenie uczniów w problematykę orientacji zawodowej.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

  1. Wprowadzenie uczniów w problematykę wyboru zawodu.

Podział klasy na 4 osobowe zespoły, które samodzielnie pracując, odpowiadają na pytania:

Omówieniem ćwiczenia jest opracowanie na arkuszu papieru wspólnej dla wszystkich definicji pracy z uwzględnieniem znaczenia potrzeb człowieka.

2. Wybór zawodu - ważna decyzja.

Przekazanie uczniom najbardziej istotnych informacji dotyczących wyboru zawodu przy wykorzystaniu opracowania teoretycznego nr 1./w załączeniu/

Klasa dzieli się na dwie grupy. Grupy siadają w dwóch odrębnych miejscach. Na kartce piszą nazwę dowolnego zawodu. Następnie każda z grup deleguje swojego ambasadora do drugiego zespołu. Ma on za zadanie bez używania słów przedstawić grupie wymyślony przez kolegów zawód. Zadaniem zespołu jest odgadnięcie nazwy zawodu. Następnie zawód odgaduje druga grupa. Wygrywa ten zespół, który w krótszym czasie odgadł hasło.

WYWIAD

  1. Kim chciał/a/ być Pan/Pani/ w wieku 15 lat?

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  1. Co zdecydowało o wyborze zawodu?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  1. Jak wyglądała Pana/Pani/ droga zawodowa?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  1. Czy pracuje Pan/Pani/ w wybranym przez siebie zawodzie?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  1. Czy lubi Pan/Pani/ swoją pracę i czy poleciłby ją Pan/Pani/ swoim dzieciom? Proszę uzasadnić.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO WYBORU ZAWODU

Podjęcie decyzji o wyborze określonego zawodu, często na całe życie, staje się dla młodego człowieka poważnym problemem. Podejmowane decyzje nabierają szczególnego znaczenia. W związku z pojawieniem się na rynku pracy problemu bezrobocia i wciąż rosnącym tempem życia, nikogo nie stać na przypadkowe wybory.

Często podjęta niewłaściwie lub zbyt pochopnie decyzja, może zaważyć na przyszłym, dorosłym życiu. Dobrze wybrany zawód, to możliwość zaspokajania wielu potrzeb człowieka. Zarówno tych podstawowych /potrzeby fizjologiczne, potrzeba bezpieczeństwa, przynależności i miłości/ jak też potrzeby uznania, prestiżu i samorealizacji.

Praca może zaspokajać podstawowe potrzeby, nie stwarzać niebezpieczeństw, ale jeśli nie stymuluje, nie daje perspektyw ani satysfakcji, staje się źródłem stresu i niezadowolenia.

Praca jest sposobem zdobycia środków do życia. Jest źródłem dochodów, organizacji czasu, płaszczyzną kontaktów społecznych, zadowolenia, samorealizacji a zawód jest źródłem poczucia tożsamości, jakości życia i identyfikacji z rolą społeczną.

Obserwacja życia codziennego wskazuje na to, że nie wszyscy ludzie są zadowoleni z wykonywanej przez siebie pracy. Towarzyszy im frustracja, niezadowolenie, brak pewności siebie i poczucia własnej wartości.

Można temu zaradzić. Wybór zawodu nie może być w dzisiejszych czasach traktowany jednorazowo. Obecny rynek pracy wymusza bowiem nawet kilkakrotną zmianę profesji.

Im lepiej jesteśmy przygotowani do podjęcia trafnych decyzji dotyczących wyboru zawodu i szkoły, tym większe prawdopodobieństwo łatwiejszego startu zawodowego.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Scenarusz zajeć z orientacji zawodowej
KONSPEKT zajęć z orientacji zawodowej dla uczniów klas III g
Scenariusz zajęć z orientacji przestrzennej. takczyk 19, Wychowanie fizyczne (hasł awf), przydatne m
SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ
Scenariusz zajęć grupowych z orientacji w przestrzeni - październik 06, Scenariusze zajęć z uczniem
Scenariusz zajęć dydaktyczno wychowawczych w przedszkolu
Scenariusz zajęć- piłka, scenariusze zajęć, kolory i figury
Naprawimy misia, Scenariusze zajęć
Scenariusz zajęć hospitowanych wrzesień, przedszkole, awans
17.09.08-Scenariusz zajęć dla klasy II-Dodawanie i odejmowanie do 20, Konspekty
Scenariusz z rozwijania pojec matemat, scenariusze zajęć z internetu
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE2, terapia pedagogiczna scenariusze zajęć
PRZEDSTAWIENIA NA DZIE BABCI I DZIADKA, diagnoza przedszkolna, scenariusze zajęć, inscenizacje
zwierzęta leśne, Scenariusze zajęc - przedszkole, rózne zwykłe i okazjonale
scenariusz zajęć obserwowanych - listopad 2b, przedszkole, awans
Dbamy o czystość i zdrowie, Scenariusze zajęć

więcej podobnych podstron