WACŁAW POTOCKI Mowa Chodkiewicza


WACŁAW POTOCKI

Transakcja wojny chocimskiej - polski, barokowy epos. Dotyczy wojny z Turkami, ze zwycięską bitwą pod Chocimiem. Głównym bohaterem jest hetman Karol Chodkiewicz - Sarmata.

Mowa Chodkiewicza:

- przedstawia się jako równy, nie różniący się od audytorium,

- mówi, że żołnierzom nie trzeba przypominać o obowiązku obrony ojczyzny, przywołuje cnoty rycerskie, patriotyzm, honor,

- chce wzbudzić odrazę do Turków, uderza w męską ambicję, chce tym wzbudzic energie i chęć walki,

- chwali żołnierzy („kawalerowie, w których serce żywe i krew igra”), chce ich zachęcić do sprawiedliwej walki,

- „osiądźcie Turkom karki i nastąpcie na nie!” - wezwanie do walki,

- mówi im, żeby się nie bali, pomniejsza znaczenie wroga

- wywyższa sarmatów nad Turkami,

- Polacy to waleczny naród, mający dobrze walczących, wyszkolonych przodków.

*(MNC)*Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
polski-potocki morsztyn , WACŁAW POTOCKI - KRYTYKA STOSUNKÓW SPOŁECZNYCH I PATRIOTYZM POETY
HLP - barok - opracowania lektur, 45a. Wacław Potocki, Wiersze wybrane – Transakcyja wojny chocimski
biografie, wacław potocki, Wacław Potocki (1621-1696)
biografie, wacław potocki, Wacław Potocki (1621-1696)
Barok, Wojna chocimska, Wojna chocimska - Wacław Potocki
Barok, WACŁAW POTOCKI, Człowiek, WACŁAW POTOCKI
HLP - barok - opracowania lektur, 45b. Wacław Potocki, Wiersze wybrane – Transakcyja wojny chocimski
59, Obraz Polaków i Turków w Transakcyi wojny chocimskiej Wacława Potockiego
Wacław Potocki krytyka stosunków społecznych i patriotyzm po
Wacław Potocki Transakcyja wojny chocimskiej opracowanie
Wacław Potocki
Wacław Potocki Do Wespezjana Kochowskiego
Na podstawie „Pamiętników” Jana Chryzostoma Paska i wierszy Wacława Potockiego scharakteryzuj zjawis
Wacław Potocki jako wychowawca narodu
Wacław Potocki Transakcyja wojny chocimskiej opracowanie
Wacław Potocki Ogród nie plewiony i inne wiersze
Wacław Potocki Wiersze wybrane ( opis)
45c Wacław Potocki, Wiersze wybrane Transakcja wojny chocimskiej, część 8 10, oprac Marta Radomska
Wacław Potocki

więcej podobnych podstron