Survival SWOT analiza Przetrwania

background image

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

SZANSE

ZAGROŻENIA

Przykłady pytań:

Jakie zasoby i możliwości
można wykorzystać w swojej

okolicy w trakcie katastrofy?
Czy są szanse, że można

skorzystać z takich zasobów,
które pomogą wzmocnić

niektóre słabe strony? (lokalne
grupy czy szkoły przetrwania,

biblioteki, strony internetowe
lub inne zasoby edukacyjne)

Czy znasz grono osób, które
mogą pomóc?

Przykłady pytań:

Jakie umiejętności trzeba
poprawić?

Czy są pewne umiejętności
przetrwania, które nigdy nie

zostały faktycznie
przećwiczone?

Czy jest coś w twojej
lokalizacji zamieszkania, co

mogłoby być uznane za
słabość? (brak zasobów

naturalnych, trudne rejony do
obrony, itd ...)

Czy masz jakieś problemy
zdrowotne lub inwalidztwo?

Jakich innych rzeczy Ci
brakuje, które mogłyby stać się

problemem w trakcie
scenariusza przetrwania?

Przykłady pytań:

Jakie są najbardziej
prawdopodobne zagrożenia,

które mogą Ciebie dotknąć?
(klęski żywiołowe,

ekonomiczne zagrożenia,
scenariusze niepokoju

społecznego)
Jakie przeszkody możesz

napotkać?
Jakie są bezpośrednie

zagrożenia w swojej okolicy?
Kto jest największym

zagrożeniem w swojej okolicy?
(gangi, przestępcy, itp. )

Przyjrzyj się swoim
słabościom. Czy któraś z

twoich słabości poważnie może
zagrozić przeżyciu własnemu

czy bliskich?

Przykłady pytań:

Jakie posiadasz obecnie
ekwipunek przetrwania, sprzęt i

narzędzia ?
Jakie inne elementy masz w

domu, które mogą być
wykorzystywane w sytuacjach

kryzysowych? (koce, żywność,
narzędzia, itp ....)

Jakie posiadasz umiejętności,
które byłyby użyteczne w

sytuacji awaryjnej ?
Jakie są zasoby w okolicy, które

można wykorzystać w sytuacji
ratunkowej?

Codzienne ogólne mocne strony
– czy byłoby przydatne podczas

sytuacji przetrwania.

Analiza SWOT Przetrwania - jak naprawdę jesteś przygotowany ?

____________________________________________________________________________________________________________

Nazwisko:..........................

Data:..........................

Przemyśl. Wyciągnij wnioski. Stwórz plan działania i działaj. Ulepszaj. Przetrwaj. Prosperuj.

Skorzystaj również z

Testu Przetrwania Online

www.przetrwanie-prosperowanie.pl

S

W

O

T

Wer.1/2013

.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
analiza SWOT, Analiza i inne
zarzadzanie strategiczne analiza swot
ANALIZA SWOT
ANALIZA STRATEGICZNA FIRMY SOLARIS I ANALIZA SWOT SOLARIS
analiza SWOT integracji Polski z Unią Europejską (5 str), Analiza i inne
analiza swot firmy?rmacyutycznej
Analiza SWOT
analiza swot poprawiona
Analiza SWOT
ANALIZA STRATEGICZNA I SWOT ?nku BZ WBK S A
Analiza SWOT
Analiza SWOT Przeds.Transportowego XXX, Studia, ZiIP, SEMESTR VII, Zarządzanie strategiczne
Analiza SWOT, Filologia polska, Dydaktyka
analiza swot (10 stron) id 6157 Nieznany
ANALIZA SWOT, doradztwo zawodowe
Analiza SWOT, Pielęgniarstwo
Analiza SWOT lotos

więcej podobnych podstron