0313 12 11 2009, opracowanie nr 13 , Układ dokrewny czesc II Paul Esz(1)

background image

0313; 12.11.2009, opracowanie nr 13., - Układ dokrewny cześć II; Paul Esz

TARCZYCA

masa ok. 40 g

dwa płaty

płaty połączone cieśnią

cieśń na przedniej pow. tchawicy

otoczona torebką łącznotkankową

torebka pokryta powięzią tarczową

jedyny gruczoł wewnątrzwydzielniczy u człowieka magazynujący przed wydzieleniem duże ilości hormonu

największy gruczoł wydzielania wewnętrznego człowieka

zrąb

tworzony przez odnogi torebki

tkanka łączna luźna

włosowate naczynia krwionośne typu zatokowego

naczynia limfatyczne

włókna nerwowe

miąższ

komórki przypęcherzykowe

pęcherzyki

główna masa narządu

kształt zależny od okolicy i stanu czynnościowego

owalne / koliste / wielokątne

ściana

nabłonek jednowarstwowy sześcienny

na blaszce podstawnej

bierze udział w syntezie i wydzielaniu hormonów (wpływ TSH)

nabłonek jednowarstwowy płaski

na blaszce podstawnej

tkanka spoczynkowa

komórki nabłonkowe

udział w wydzielaniu hormonów

aparat Golgiego

siateczka śródplazmatyczna szorstka

pęcherzyki wydzielnicze

mikrokosmki na pow. wolnej

światło

zawiera kwasochłonny żel / koloid / tyreoglobulina

przechowywanie hormonów

postać jodowanej tyreoglobuliny

regulacja

autonomiczny układ nerwowy

włókna adrenergiczne

między pęcherzykami

zakończone kolbkowato w pobliżu podstawy komórek nebłonkowych

bezpośrednie oddziaływanie na komórki nabłonka

komórki jasne / komórki C

duże, owalne, pęcherzykowate jądra

w grupach

na obwodzie pęcherzyków

szorstka siateczka śródplazmatyczna

aparat Golgiego

pęcherzyki wydzielnicze

należą do układu APUD

wydzielają

kalcytoninę

somatostatynę

serotoninę (5-hydroksytryptaminę)

background image

HORMONY TARCZYCY I ICH WYTWARZANIE

trijodotyronina T

3

z tyroksyny

również w wątrobie i nerkach

tyroksyna / tetrajodotyronina T

4

wydzielane do krwi

wytwarzane w pęcherzykach

synteza, magazynowanie, wydzielanie → przebieg etapowy

1. synteza tyreoglobuliny

siateczka śródplazmatyczna szorstka

synteza polipeptydu

dodanie mannozy do polipeptydu

aparat Golgiego

dodanie galaktozy

segregacja glikoproteiny (tyreoglobuliny)

przejście glikoproteiny ku błonie komórkowej

do światła pęcherzyków

powstanie koloidu

2. jodowanie tyreoglobuliny

pompa jonowa w błonie część podstawnej komórek

pompowanie jonów sodu do komórek nabłonka pęcherzyków

peroksydaza (utlenia sód) 2J

-

→ J

2

+ 2e

przejście jonu do koloidu

połączenie jonu sodu z grupami tyrozynowymi (tyreoglobuliny)

katalizator → peroksydaza

1 at. jodu + 1 cz. tyrozyny→ MIT (monojodotyrozyna) → DIT (dijodotyrozyna)

wytworzenie tetrajodotyroniny

zmiana struktury tyreoglobuliny

połączenie 2 cz. dijodotyrozyny

powstanie tetrajodotyroniny / tyroksyny

uwolnienie alaniny

3. powstanie trijodotyroniny

kondensacja MIT i DIT lub dejodynacja tyroksyny

4. przechowywanie hormonów

w koloidzie

w stanie nieczynnym

stanowią rezerwuar na ok. 10 miesięcy

5. powstawanie i wydzielanie czynnych hormonów

pobudzenie komórek pęcherzykowych przez TSH

endocytoza jodowanej tyreoglobuliny

formowanie pęcherzyków

zlanie pęcherzyków z lizosomami

hydroliza tyreoglobuliny

powstaje

tetrajodotyronina T

4

→ przenikanie przez błonę podstawną kom. pęcherzykowych → do krwi

trijodotyronina T

3

→ przenikanie przez błonę podstawną kom. pęcherzykowych → do krwi

dijodotyrozyna T

2

→ działanie dehalogenazy → utrata jodu

monojodotyrozyna T

1

→ działanie dehalogenazy → utrata jodu

Trijodotyronina jest najsilniejszym hormonem, powstaje również poza tarczycą poprzez usuwanie 1 at. Jodu z
tyroksyny (kat. dejodynaza tyroksyny).

CZYNNOŚĆ HORMONÓW TARCZYCY

trijodotyronina T

3

i tyroksyna T

4

receptory dla tych hormonów w jądrach wielu komórek

działania na mitochondria większości komórek

wzrost

background image

liczby mitochondriów

grzebieni mitochondrialnych

syntezy białek mitochondrialnych

wzrost tkankowego oddychania tlenowego

wzrost syntezy białek

wzrost adsorpcji węglowodanów w jelicie

regulacja metabolizmu tłuszczów

pobudzanie wzrostu organizmu

kalcytonina

polipeptyd

komórki C tarczycy

powoduje hipokalcemie

receptory w osteoblastach

hamuje niszczenie kości

zmniejsza stężenie wapnia we krwi

zmniejsza wchłanianie wapnia i fosforanów w jelicie

zwiększa wydalanie wapnia i fosforanów z moczem

REGULACJA CZYNNOŚCI TARCZYCY

synteza i wydzielanie jodotyronin

regulacja przez układ podwzórzowo-przysadkowy

tyrealiberyna

pobudza TSH (tyreotropina)

komórki tyreotropowe

tyreotropina

pobudza

tyreoglobuline

pompowanie jonów sodu

wydzielanie jodotyronin

ujemne sprzężenie zwrotne

jodotyroniny → hamują TSH

pobudzanie czynności przez współczulny układ nerwowy

włókna adrenergiczne

podstawa komórek pęcherzykowych

synapsy chemiczne

PORÓWNANIE TARCZYCY CZYNNEJ I NIECZYNNEJ

Cecha

Tarczyca czynna i nadczynna

Tarczyca nieczynna

nabłonek

jednowarstowy sześcienny; w stanach
nadczynności zbliżony do walcowatego

jednowarstwowy

sześcienny;

ulega

spłaszczeniu, a czasem złuszczeniu do wnątrza
pęcherzyków

aparat Golgiego

powiększony, ponad jądrem komórkowym, w
strefie przyszczytowej (tj. bliższej powierzchni
komórki stykającej się z koloidem), obok
cystern obecne odłączające się pęcherzyki

bocznie w stosunku do jądra komórkowego

mikrokosmki

zwiększona liczba mikrokosmków

zmniejszona liczba mikrokosmków

GRUCZOŁY PRZYTARCZYCZNE

3 lub 4

na tylnych powierzchniach płatów tarczycy

łączna masa 200 mg

z ektodermy III i IV kieszonki gardłowej

zrąb

torebka (na każdym z nich) i odnogi

włosowate naczynia krwionośne

komórki endokrynowe

miąższ

komórki endokrynowe

główne ciemne

background image

najliczniejsze

wieloboczne

jasne, okrągłe, pęcherzykowate jądra

rozproszona chromatyna

aparat Golgiego

szorstka siateczka śródplazmatyczna

pęcherzyki wydzielnicze

mało glikogenu

SPRAWNE WYDZIELNICZO

główne jasne

najliczniejsze

wieloboczne

ciemne, okrągłe, pęcherzykowate jądra

zbita chromatyna

aparat Golgiego

szorstka siateczka śródplazmatyczna

pęcherzyki wydzielnicze

liczne ziarna glikogenu

SPOCZYNKOWE, NIEWYDZIELAJĄCE

oksyfilne (kwasochłonne)

większe niż główne

w grupach

okrągłe jądra

kwasochłonna cytoplazma

mitochondria

pojawiają się około 7 roku życia

ich liczba wzrasta z wiekiem

CZYNNOŚĆ GRUCZOŁÓW PRZYTARCZYCZNYCH

niezbędne do życia

usunięcie prowadzi do śmierci

wytwarzają i wydzielają PTH (parathormon)

pobudza

niszczenie kości

uwalnianie jonów wapniowych i fosforanowych

zwiększa stężenie jonów wapniowych we krwi

zwiększa absorpcję wapnia i fosforanów w jelicie

hamuje kościotworzenie

zmniejsza aktywność osteoblastów

zwiększa resorpcję zwrotną jonów wapniowych w nerkach

receptory na pow. osteoblastów → oddziaływanie na osteoklasty → aktywacja

regulacja wydzielania PTH

dodatnie sprzężenie zwrotne

ujemne sprzężenie zwrotne

spadek stężenie jonów wapniowych we krwi → pobudzenie komórek głównych → wydzielenie PTH

wzrost stężenie jonów wapniowych we krwi wiązanie jonów z receptorem → zmiana konformacji receptora → oddziaływanie
na białko G błony → hamowanie komórek głównych → brak wydzielania PTH

background image

ŁOŻYSKO
BUDOWA

narząd przejściowy

w czasie ciąży

z tkanek płodu i matki

dojrzałe – pokryte błoną owodniową

zrośnięte z płytą kosmówkową

sznur pępowinowy w rejonie centralnym

kosmki zanurzone w krwi matki

krew → do zatoki brzeżnej łożyska → przestrzeń międzykosmkowa

powierzchnia zwrócona do matki – nierówna

oddzielenie błony śluzowej macicy

błona śluzowa doczesna macicy

płyta kosmówkowa

pnie kosmkowe

kierują się w stronę matki

oddzielone przegrodami łożyskowymi

podział

15 generacji

ostatnie → kosmki końcowe

płyta podstawowa

obecność kosmków zakotwiczających od kosmków z pni kosmkowych

błona doczesna + błona oddzielona

odchodzą przegrody łożyskowe – zwrócone w stronę płodowej części łożyska

zakończenia naczyń krwionośnych

doprowadzanie i odprowadzanie krwi do przestrzeni międzykosmkowej

15 – 20 liścieni / zrazików

oddzielone szczelinami

1 liścień posiada 1 pień kosmkowy

KOSMEK KOŃCOWY ŁOŻYSKA

pień + odgałęzienia

podstawowa jednostka strukturalna i czynnościowa

budowa zmienia się wraz z rozwojem ciąży

kosmki pierwotne

w pierwszych dniach po implantacji jaja płodowego

pasma trofoblastu

(Trofoblast to warstwa komórek zewnętrznych błony płodowej (kosmówki), wyodrębniająca się u ssaków

we wczesnym stadium rozwojowym zarodka, odpowiedzialna za tworzenie się łożyska oraz transportowane przez nie substancje
odżywcze.)

pooddzielane jamkami

drążą błonę śluzowa macicy

kosmki wtórne

po wniknięciu mezenchymy pozazarodkowej do rdzenia kosmków

kosmki ostateczne

pojawienie się włosowatych naczyń krwionośnych

w ok. 3 tygodniu życia zarodkowego

długość w mm

średnica od 25 do 110 μm

budowa → podlega zmianom w miarę dojrzewania i formowania się łożyska

KOSMEK KOŃCOWY W PIERWSZYM TRYMESTRZE CIĄŻY

kosmek łożyskowy pokryty warstwą trofoblastu

trofoblast

syncytiotrofoblast (zespólnia łożyskowa)

na powierzchni

charakterystyczny dla łożyska

ciągła warstwa cytoplazmatyczna

transport sub. z krwi matki ↔ płodu przez cytoplazmę

dziesiątki tysięcy jąder komórkowych

background image

okrągłe

umiarkowana ilość heterochromatyny

cytoplazma

zasadochłonna → przy podstawie

kwasochłonna → szczytowo

mikrokosmki

liczne

wysokie

ułatwiają transport

pokryte glikokaliksem (aktywność fosfatazy zasadowej)

lizosomy

ciała wielopęcherzykowe

mitochondria

rybosomy

szorstka siateczka śródplazmatyczna

ziarna glikogenu

wakuole

pęcherzyki transportujące

okryte

receptorowy mechanizm bobierania

np. IgG

pinocytotyczne

gładkie

transferryny

transportują żelazo

rola

pośredniczy w procesach wymiany

gazów

sub. odżywczych

metabolitów

hormonów

przeciwciał

synteza hormonów białkowych i glikoproteidowych

gonadotropina

somatomammotropina łożyskowa

tyreotropina

kortykotropina

ACTH

peptydy pokrewne

czynniki podobne do regulujących hormonów podwzgórzowych

wydzielanie glikoprotein

przemiany hormonów sterydowych

błona komórkowa

słabsza ekspresja antygenów zgodności tkankowej

brak reakcji immunologicznej matki na obce tkanki płodu

cytotrofoblast kosmkowy (komórki Langhansa)

głębiej

jądra

duże

euchromatyczne

zasadochłonna cytoplazma

rybosomy

mitochondria

nieliczne

duże

szorstka siateczka śródplazmatyczna

desmosomy

łączą kom. między sobą

background image

łączą kom. z syncytiotrofoblastem

zrąb

mezenchyma pozazarodkowa

rozrzucone kom. kształtu gwieździstego

naczynia tętnicze

centralnie

nieliczne

dają pętle naczyń włosowatych

komórki Hofbauera

owalne / okrągłe

jądro

okrągłe

ekscentryczne

cytoplazma

piankowate

kwasochłonna

lizosomy

błonowe receptory odcinków F

c

przeciwciał i skł. dopełniacza → forma

makrofagów

KOSMEK KOŃCOWY W TRZECIM TRYMESTRZE CIĄŻY

wzrost liczby kosmków

zmiana obrazu morfologicznego

zanik warstwy komórek cytotrofoblastu → wbudowanie w syncytiotrofoblast

syncytiotrofoblast

zmniejszenie grubości

redukcja mikrokosmków

cechy starzenia się jąder

zmniejszenie rozmiarów

nieregularność

utrata jąderek

wzrost heterochromatyny

nieregularne rozmieszczenie

tworzą skupiska → węzły syncytiotrofoblastu

obszary cytoplazmy pozbawione jąder → płytki nabłonkowo – naczyniowe

ich ilość wskazuje na stopień dojrzałości łożyska

zbliżenie naczyń włosowatych do obwodu kosmka

zredukowanie bariery krwi matka ↔ płód

skład bariery

bezjądrzasty obszar syncytiotrofoblastu

blaszka podstawna syncytiotrofoblastu

blaszka podstawna naczynia włosowatego

cytoplazma komórki śródbłonkowej

zagęszczenie tkanki zrębowej kosmków

obecność włókien kolagenowych

wzrost ilości naczyń krwionośnych

KRĄŻENIE ŁOŻYSKOWE

krew matczyna wypełnia przestrzeń międzykosmkową

z tętnic spiralnych macicy

wysokie ciśnienie 70 – 80 mmHG

wytryski krwi

ku błonie chorionalnej → kierunek określony przez drzewo kosmkowe i przegrody łożyskowe

charakter lokalny i rytmiczny

kontrolowane przez mechanizmy naczynioruchowe

spływ krwi ku żyłom w błonie podstawowej

liczne połączenia

ciśnienie w żyłach błony podstawowej – 8 mmHG

background image

obwodowe przestrzenie międzykosmkowe → żyły → zatoka brzeżna → żył maciczne

długość sieci naczyń włosowatych kosmków – 50 km!

ciśnienie tętnicy pępowinowej – 48 mmHG

ciśnienie żyły pępowinowej – 24 mmHg

PRZEPUSZCZALNOŚĆ ŁOŻYSKA

aktywność metaboliczna

aktywność wewnątrzwydzielnicza

czynność zależna od okresu ciąży

substancje w stężeniu podobny zarówna w krwi płodu i krwi matczynej

chlorki

mocznik

kwas moczowy

substancje w stężeniu wyższym w krwi płodu

żelazo

wapń

potas

witaminy grupy B

substancje w stężeniu wyższym w krwi matczynej

glukoza

cholesterol

białka

lipidy

witamina A, E

CZYNNOŚCI DOKREWNE ŁOŻYSKA

czynność hormonalna jedynie w czasie ciąży

produkcja

gonadotropiny łożyskowej

stymulacja powstawania progesteronu w ciałku żółtym

rola w syntezie estrogenów

estrogenów

progesteronu


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
0310 21 10 2009, opracowanie nr 10 , Układ pokarmowy część III Paul Esz(1)
0214 13 10 2009, wykład nr 14 , Układ pokarmowy, cześć II Paul Esz(1)
0215 20 10 2009, wykład nr 15 , Układ pokarmowy, cześć III Paul Esz(1)
0317 10 11 2009, opracowanie nr 17 , Układ nerwowy centralny Paul Esz(1)
0314 19 11 2009, opracowanie nr 14 , Układ moczowy Paul Esz(1)
0309 14 10 2009, opracowanie nr 9 , Układ pokarmowy część II Paul Esz(1)
0213 06 10 2009, wykład nr 13 , Układ pokarmowy, cześć I Paul Esz(1)
0216 27 10 2009, wykład nr 16 , Układ dokrewny, cześć I Paul Esz(1)
0312 05 11 2009, opracowanie nr 12 , Układ dokrewny cześć I Paul Esz(1)
0316 03 12 2009, opracowanie nr 16 , Układ rozrodczy zenski Paul Esz(1)
0304 opracowanie nr 4 , Szpik kostny i wytwarzanie komórek krwi Paul Esz(1)
0311 29 10 2009, opracowanie nr 11 , Układ oddechowy Paul Esz(1)
0308 09 10 2009, opracowanie nr 8 , Układ pokarmowy część I Paul Esz(1)
MPLP 267 12.11.2009, lp
wyk+mot+12 11 2009
grafika inzynierska 12 11 2009 c2
oak 12 11 2009
grafika inzynierska 12 11 2009 c1
MPLP 267 12.11.2009, lp

więcej podobnych podstron