Fianse Publiczne, pytanie 4, REJS MAJOWY 26


Pytanie IV: Jaka jest istota monopolu naturalnego i na czym polega jego regulacja przez państwo?

Monopol naturalny występuje wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z bardzo dużymi kosztami stałymi i małymi kosztami krańcowymi (np. telekomunikacja- duże koszty zakładania i podłączania sieci, dodatkowy koszt krańcowy dodatkowej jednostki usług telefonicznych jest bardzo mały.) Monopole kierowane są przez rządy lub przez firmy prywatne sterowane przez rządy.

/jak chcesz to mam do tego wykresy w zeszycie/

2 typy interwencji:

-cena regulowana

-dotacje

Monopol naturalny jest niezgodny z zasadą Pareta.

Monopolista produkuje na poziomie, przy którym krańcowy przychód równa się krańcowemu kosztowi, i z tego powodu wytwarza zbyt mało produktu.

Gdyby narzucić ceny na poziomie kosztu krańcowego - straty dla producenta.

Monopol naturalny - wysokie koszty stałe, niskie koszty krańcowe

Dwa podejścia do monopoli:

- monopole państwowe

- regulowanie monopoli przez państwo

Gdy monopolista wytwarza po cenie równej kosztą przeciętnym - mniejszy poziom efektywności niż przy kosztach krańcowych.Państwowe urzędy regulacji ustalają ceny, jakie przedsiębiorstwo użyteczności publicznej ma prawo pobierać. W idealnym przypadku ceny te mają pozwolić przed. na osiągnięcie progu rentowności. Problem - prawdziwe koszty firmy. Zazwyczaj tworzy się komisję do spraw dóbr użyteczności publicznej, która bada koszty monopolu i próbuje ocenić, jakie są prawdziwe koszty przeciętne a następnie ustala się cenę pokrywającą te koszty.

Inne rozwiązanie - monopolem naturalnym kieruje rząd. Idealnym rozwiązaniem w takim przypadki jest dostarczanie usług po cenie równej kosztowi krańcowemu i zapewnienie zryczałtowanej dotacji, by podtrzymać działanie firmy (przed. Transportowe)

Dotacje mogą odzwierciedlać koszty stałe związane z wytwarzaniem dóbr użyteczności publicznej lecz mogą też odzwierciedlać nieefektywność..Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Fianse Publiczne, pytanie 8, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 7, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 5, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 2, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 6, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 9, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 10, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 14, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 13, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 12, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 17, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 19, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 15
Finanse publiczne - pytania z egzaminu, UE Katowice FiR, finanse publiczne
biochemia pytania, Pytania zerówka Biochemia, Pytania zerówka Biochemia 26
pyt umcs 030930c, PRAWO MI˙DZYNARODOWE PUBLICZNE ˙ pytania egzaminacyjne
AEGON pytania 30 od 26 05 2011 h, AEGON777 id 52 (2)
Finanse Publiczne barabara szlabowska, Źródła prawa finansów publicznych- pytania i odpowiedzii, Fun

więcej podobnych podstron