MONITOROWANY NADZÓR ANESTEZJOLOGICZNY, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjologia (agasozynek)


MONITOROWANY NADZÓR ANESTEZJOLOGICZNY

1. MNA:

2. Monitorowanie:

3. Postępowanie:

4. Sedacja:

5. Ocena sedacji - skala Ramsaya:

6. Leki używane do sedacji:

7. Wskazania do MNA:

8. Przygotowanie do MNA:

9. Warunki MNA:

10. Podsumowanie:

0x08 graphic
0x08 graphic
MNA

0x08 graphic
0x08 graphic
zabiegi terapeutyczne (+ ból) zabiegi diagnostyczne (+/- ból)

0x08 graphic
0x08 graphic

sedacja

0x08 graphic

znieczulenie miejscowe znieczulenie miejscowe (+/-)

znieczulenie splotu znieczulenie splotu (+/-)

leki analgetyczne leki analgetyczne (+/-)

Dormicum (dawka 2,5-3mg i.v. dobierana dla pacjenta i podawana w sposób frakcjonowany)

Relanium (5-10mg i.v.)

0x08 graphic
0x08 graphic
Thiopental (3mg/kg ciężaru ciała)

Hypnomidat (0,15-0,3 [0,2] mg/kg ciężaru ciała)

0x08 graphic
analgezja

0x08 graphic
Fentanyl (1-3ug/kg ciężaru ciała)

Fentanyl (1-2ml = 1ml/50ug)

Morfina (3-5mg i.v.)

W tych dawkach nie powodują depresji oddechowej.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
POWIKŁANIA W ANESTEZJOLOGII, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjologia (agaso
DAWKOWANIE, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjologia (agasozynek)
Zwiotczenie, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjologia (agasozynek)
ANESTEZJOLOGIA WSTĘP, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjologia (agasozynek)
APARAT DO ZNIECZULENIA + STOLIK ANESTEZJOLOGICZNY, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia,
POSTĘPOWANIE ANESTEZJOLOGICZNE W URAZACH CZASZKOWO - MÓZGOWYCH, Ratownictwo medyczne, Farmakologia,
Ból iii, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjologia (agasozynek)
ANESTEZJOLOGIA W POŁOŻNICTWIE, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjologia (aga
Intubacja, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjologia (agasozynek)
Przygotowanie pacjenta do znieczulenia, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjol
Wziewne środki znieczulenia ogólnego, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjolog
Leki nasenne, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjologia (agasozynek)
Ból, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjologia (agasozynek)
Leki inotropowe i pwstrząsowe, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia
Nitrogliceryna, Ratownicto Medyczne, Farmakologia
Klemastyna, Ratownicto Medyczne, Farmakologia
1. LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE I FIBRYNOLITYCZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3
Metyloprednizolon, Ratownicto Medyczne, Farmakologia

więcej podobnych podstron