Scenariusz lekcji historii w kl, Testy, sprawdziany, konspekty z historii

Pobierz dokument
scenariusz.lekcji.historii.w.kl.testy.doc
Rozmiar 45 KB

Scenariusz lekcji historii w kl. II gimnazjum

Temat: Monarchia parlamentarna w Anglii XVII wieku.

Dział programowy: Rzeczpospolita i Europa w XVII wieku.

Typ lekcji: poświęcona opracowaniu nowego materiału

Cele szczegółowe:

Uczeń:

- przedstawia fakty związane z powstawaniem monarchii parlamentarnej w Anglii

- zna grupy społeczne dążące do ograniczenia władzy królewskiej

- określa różnice i podobieństwa między monarchią absolutną a parlamentarną

- dostrzega znaczenie zgody, jako drogi, która prowadzi do budowania ładu w państwie

Metody nauczania:

Poszukująca:

- praca od kierunkiem

- rozmowa nauczająca(tzw. pogadanka)

Podająca:

- praca z tekstem autorskim i mapą

Formy pracy:

- indywidualna jednolita i zróżnicowania

- praca w grupach (np. dwuosobowych)

Środki dydaktyczne: karta pracy, krzyżówka, atlasy, podręcznik- materiał ilustracyjny, tekst źródłowy, encyklopedia, flaga

TOK LEKCJI:

Fazy

Przebieg

Uwagi

Czynności n-la

Czynności uczniów

I. Przygotowawcza

  1. Czynności organizacyjno- porządkowe

  1. Ogniwo wiążące.

N-ciel: Na pewno zastanawia Was, dlaczego tak zostaliście podzieleni. Dzisiejsza lekcja to wyjaśni. Wstępem do niej będzie rozwiązanie krzyżówki, a otrzymane hasła pomogą w sprecyzowaniu tematu lekcji.

3. Odczytanie hasła krzyżówki . Wyjaśnienie pojęć.

  1. Zapowiedź tematu.

Jak można byłoby połączyć te pojęcia, aby stworzyły jeden system władzy?

Taki system zaistniał w Anglii. Jak do tego doszło, wyjaśni dzisiejsza lekcja.

Otrzymują kart pracy w dwóch kolorach(podział na dwie grupy) Jest to „karta wstępu na lekcję”.

Rozwiązują krzyżówki w grupach dwuosobowych.

Podają hasła: monarchia, parlament. Próbują wyjaśnić ich znaczenie.

Próbują sprecyzować temat, „Monarchia parlamentarna”

Zapisują temat: Monarchia parlamentarna w Anglii w XVII wieku.

Ucz. Mogą posłużyć się przygotowanym Słownikiem terminów historycznych lub encyklopedią

II. Realizacyjna

Opracowanie nowego materiału.

  1. Określenie położenia Anglii (korzystanie z map w atlasie).

  2. Praca samodzielna - wyszukiwanie informacji zgodnie z zestawem pytań na kartach.

  3. Referowanie, wg zestawów

Nauczyciel zwraca uwagę, że uczniowie nie bez znaczenia siedzą w klasie w dwóch rzędach, co ma symbolizować podział parlamentu na dwie izby: gmin i lordów.

Nawiązuje do polskiego parlamentu wskazując na fakt, że nie zasiadało w nim mieszczaństwo.

Określają położenie geograficzne.

Zapoznają się z pytaniami (instrukcją) i przygotowują się do zreferowania korzystając z tekstu autorskiego.

Grupa I:

-Jaka dynastia rządzi w Anglii w XVI wieku. Na czym opierają się jej rządy?

-Co zmienia się w Anglii w XVII wieku?

- Jak wyglądają rządy po śmierci Elżbiety II

Uczniowie podają najistotniejsze fakty, którymi uzupełniają przygotowaną kartę pracy.

Uczniowie, z pomocą n-la, wyciągają wniosek o tym, że brak porozumienia doprowadził do konfliktu i wpływał niekorzystnie na sytuację w państwie. Popierają te rozważania przysłowiem ”zgoda buduje, niezgoda rujnuje”. Wskazują na potrzebę kompromisów w celu utrzymania pokoju i stabilizacji w państwie.

Grupa II:

- Jak doszło do upadku monarchii?

- Co wydarzyło się 19 maja 1649r.?

- Na czym polegał nowy rodzaj władzy po upadku monarchii?

Grupa III:

- Z jakimi problemami borykała się republika?

- Co dzieje się po śmierci Cromwella?

- Jaki nowy rodzaj władzy ukształtuje się za panowania

Karola II, na czym będzie polegał?

Efektem pracy grup będzie stworzenie notatki w postaci tabeli:

wiek, dokładna data

dynastia, kto sprawuje rządy

rodzaj rządów

XVI

Tudorowie

Henryk XVIII

monarchia absolutna

XVI/XVII

Elżbieta I

monarchia absolutna( zaistniał dwuizbowy parlament)

XVII

Stuartowie

Karol I(syn Jakuba I)

monarchia absolutna

19 maja 1649r.

Olivier Cromwell

(dyktator)

republika;

(rozwiązanie parlamentu)

1660r.

Karol II

monarchia + parlament= monarchia parlamentarna

atlasy

Przygotowane są trzy zestawy pytań, które uporządkują chronologicznie przebieg wydarzeń.

Realizacja celu wychowawczego.

Konieczne wyjaśnienie pojęcia: republika

Uczniowie uzupełniają tabelę.

III. Kontrolna

  1. Podsumowanie lekcji.

- Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że obecne Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii to monarchia konstytucyjna. Na tronie zasiada Elżbieta z dynastii Windsorów

( monarcha dzieli władzę z organem przedstawicielskim na podstawie konstytucji).

- Pytania podsumowujące temat:

  • Czego o dziejach Anglii dowiedzieliście się na dzisiejszej lekcji?

  • Z jakimi nowymi pojęciami spotkaliście się? Co one oznaczają?

2. Ocena pracy uczniów.

Uczniowie dzielą się wiadomościami o współczesnej Anglii.

Dzielą się wrażeniami z lekcji.

Zwracają uwagę, że tło kart pracy wiąże się z barwami flagi angielskiej.

Uczniowie najaktywniejsi nagrodzeni zostają zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania.

Nawiązanie do współczesności.

Opracowała: Ewa Krysztofik


Pobierz dokument
scenariusz.lekcji.historii.w.kl.testy.doc
Rozmiar 45 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Konspekt lekcji historii w kl, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
SCENARIUSZ Rzeczpospolita w XVII wieku, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
Badanie wyników nauczania z historii w kl I b, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
konspekt-scenariusz-wierzenia starozytnych Grekow 2, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
Konspekt lekcji hist 3 MAJ, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
test Badanie wyników nauczania z historii w kl I b, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
scenariusze lekcji-Polis i jej mieszkancy, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
Scenariusz lekcji z historii, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
SCENARIUSZ LEKCJI HISTORII W KLASIE II GIMNAZJUM, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
HOSPITACJA 25 02 2008 TECHNIKA Scenariusz lekcji, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
Scenariusz lekcji historii greccy bogowie-AS, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
scenariusze lekcji-Polis i jej mieszkancy 2, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
Wzrost znaczenia Polski w XV 2wieku. Scenariusz lekcji diagnozującej, Testy, sprawdziany, konspekty
SCENARIUSZ LEKCJI POWTÓRZENIOWEJ Z HISTORII, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
Konspekt lekcji historii w kl. II, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
Scenariusz lekcji historii cesarstwo rzymskie-AS, Testy, sprawdziany, konspekty z historii

więcej podobnych podstron