proces pielęgnowania w oddz. chirurgii, edukacja po udarze


Rozpoznanie

pielęgniarskie

Planowanie

Realizacja

1 Możliwość wystąpienia krwotoku i stanu zagrożenia życia

2 Możliwość wystąpienia powikłań ze strony ukł. oddechowego (zapalenie płuc)

3 Wystąpienie nudności i wymiotów

4 Ból rany pooperacyjnej

5 Możliwość wystąpienia wzdęć po zabiegu operacyjnym

6 Możliwość wystąpienia retencji moczu

7 Możliwość wystąpienia powikłań dostępu żylnego

8 Możliwość wystąpienia zakrzepicy

9 Możliwość wystąpienia zakażenia rany pooperacyjnej

10 Deficyt w samo-opiece

-wczesne wykrycie objawów krwawienia

-wykonywanie czynności zapobiegawczych wystąpieniu powikłań ze stron ukł. oddechowego

-złagodzenie dolegliwości i zapewnienie bezpieczeństwa chorego

- zmniejszenie lub likwidacja bólu

- likwidacja wzdęć

- oddanie moczu w ciągu 6-8 godz po zabiegu

- zmniejszenie ryzyka powikłań

- zapobieganie wystąpieniu zapalenia żył

- zapobieganie zakażeniu rany

- zaspokojenie potrzeb chorego

-ułożenie pacjenta w pozycji wysokiej lub pół wysokiej

-nacieranie i oklepywanie 3x dz., aby nie dopuścić do zalegania wydzieliny w drzewie oskrzelowym

-prowadzenie ćwiczeń oddechowych i gimnastyki oddechowej

-pomoc w aktywnym odkrztuszaniu zalegającej wydzieliny

- pouczenie pacjenta o uciśnięciu ręką opatrunku w czasie kaszlu

-zapewnienie w sali odpowiedniego 50-70%temp.18-20stopni C

- obserwacja i ocena zabarwienia skóry i błon śluzowych

-ułożenie w pozycji wysokiej lub pół wysokiej z głową odchyloną na bok

- zapewnienie miski nerkowej , płatków ligniny oraz wody do płukania ust

-kontrolowanie ilości i treści wymiotów odnotowanie w karcie obserwacji

- sprawdzanie stanu opatrunku pooperacyjnego po każdym incydencie

-wietrzenie pomieszczenia

- zmiana bielizny pościelowej i osobistej w razie zabrudzenia

- polecenie pacjentowi wykonywania głębokich oddechów

- podanie środków farmakologicznych na zlecenie lekarza

- wygodne ułożenie pacjenta w celu zmniejszenia napięcia mięśni w ranie pooperacyjnej

- obserwacja natężenia bólu

- podwyższenie progu bólowego poprzez rozmowę, odwrócenie uwagi

- zapewnienie spokoju i ciszy

- podanie środka p/bólowego zgodnie z kartą zleceń

- obserwacja chorego po podanym środku farmakologicznym

- pomoc choremu w zmianie pozycji

- wczesne uruchamianie pacjenta

- założenie suchej rurki do odbytu

- kontrola wypróżnień

- prowokowanie diurezy

- kontrolowanie diurezy

- zachęcanie pacjenta do przyjęcia pozycji siedzącej

- założenie cewnika Foleya do pęcherza moczowego według zasad aseptyki i antyseptyki na zlecenie lekarza

- wybór cewnika o małym kalibrze

- stosowanie zamkniętego systemu drenującego- worek na mocz poniżej poziomu pęcherza - codzienna pielęgnacja ujścia cewki moczowej

- udokumentowanie założenia cewnika

- utrzymanie wkłucia żylnego nie dłużej niż 72godz

- umocowanie wkłucia jałowym opatrunkiem

- zapewnienie czystości chorego i jego otoczenia

- zapewnienie czystości opatrunku zmiana 1x dz w przypadku zabrudzenia częściej

- obserwacja pod kątem możliwości wystąpienia zapalenia (zaczerwienienie, ból, obrzęk, podwyższona temperatura)

- prowadzenie karty obserwacji (data, miejsce założenia, rodzaj kaniuli)

- ćw izometryczne kończyn dolnych

- wczesne uruchamianie

- ćw czynne w łóżku

- dbanie o higienę chorego i otoczenia - wykonywanie toalety porannej i wieczornej

- asystowanie w zmianie opatrunku zgodnie z zasadami aseptyki i antyseptyki - stosowanie procedur zapobiegania zakażeniom szpitalnym

- ocena zdolności chorego do samo-pielęgnacji

- określenie potrzeb i pomoc w ich zaspokajaniu - potrzeba odżywiania i wydalania

- stopniowa rehabilitacja ruchowa

- mobilizacja chorego do zwiększania samodzielnościWyszukiwarka

Podobne podstrony:
PROCES PIELĘGNOWANIA Z ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO
EDUKACJA CHOREGO PO UDARZE MÓZGU, edukacja po udarze
Alina Radajewska Rola zjawiska plastyczności mózgu w procesie usprawniania pacjentów z porażeniem p
Proces pielęgnowania pacjenta po udarze niedokrwiennym mózgu
PROCES PIELĘGNOWANIA CHOREGO PO UDARZE, PIELĘGNIARSTWO ROK 3 LICENCJAT
PIELĘGNOWANIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH Pielęgnowanie chorego po udarze mózgu pielęgnowanie chorego z RZSx
Proces pielęgnowania chirurgia AnnaGłos, Pielęgniarstwo, moje, procesy
DOKUMENTACJA PROCESU PIELĘGNOWANIA CHIRURGIA I PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE
Proces pielęgnowania chirurgia
proces pielęgnowania, Proces pielgnacyjny- oddz
proces pielęgnowania, Proces pielgnacyjny- oddz
Proces pielęgnowania - gruczoł piersiowy, Pielęgniarstwo, chirurgia
Proces pielęgnowania po usunięciu perforowanego, Pielęgniarstwo, moje, procesy
proces pielęgnowania chirurgia, Aktualny problem

więcej podobnych podstron