Oznaczanie twardości wody(0.9 pkt), Mechanika i Budowa Maszyn, Chemia sprawozdania

Pobierz dokument
oznaczanie.twardosci.wody.0.9.pkt.mechanika.i.doc
Rozmiar 43 KB

Ćwiczenie NR 6

Temat : „Oznaczanie twardości wody

W ramach ćwiczenia oznaczamy twardość całkowitą i węglanową dla wody przed zagotowaniem (z kranu) oraz dla wody po zagotowaniu (z butli).

I Oznaczanie twardości całkowitej (Tc)

Badanie twardości całkowitej (Tc) przebiega następująco:

1. Odmierzamy pipetą 100 cm3 badanej wody i przelewamy ją do kolby stożkowej.

2. Dodajemy 2 cm3 buforu amoniakalnego oraz odrobinę czerni eriochromowej T do uzyskania barwy różowo-fioletowej i mieszamy.

3. Miareczkujemy standardowym roztworem wersenianu dwusodowego do zmiany barwy na niebieską (zmiana barwy powinna nastąpić od jednej kropli nadmiaru roztworu miareczkującego).

4. Miareczkowanie powtarzamy jeszcze 2-krotnie, a jako wynik przyjmujemy średnią wartość objętości zużytego wersenianu.

Twardość całkowitą (Tc) obliczamy ze wzoru :

Tc = V x 0,1

V - Objętość 0,01M roztworu wersenianu zużytego podczas miareczkowania (średnia z 3 pomiarów),

0,10 - Ilość tlenku wapniowego odpowiadająca 1 cm3 0,01M roztworu wersenianu, wyrażona w milimolach.

Rodzaj badanej wody

Pomiar

Twardość całkowita (Tc)

1

2

3

Średnia

Woda wodociągowa

20,5 cm3

23,5 cm3

21,5 cm3

21,83 cm3

2,183 Mcm3

Woda przegotowana

25 cm3

21,5 cm3

15,5 cm3

20,66 cm3

2,066 Mcm3

II Oznaczanie twardości węglanowej (Tw)

Badanie twardości całkowitej (Tw) przebiega następująco:

1. Do kolby stożkowej odmierzamy pipetą 100 cm3 badanej wody.

2. Dodajemy kilka kropli roztworu oranżu metylowego i mieszamy.

3. Miareczkujemy 0,1M roztworem kwasu solnego do pierwszej zmiany barwy wskaźnika (aby łatwiej było zauważyć zmianę barwy, miareczkowanie prowadzimy wobec “świadka”, to jest wody z taką samą ilością wskaźnika jak w próbie badanej).

4. Miareczkowanie powtarzamy jeszcze 2-krotnie, a jako wynik przyjmujemy średnią wartość objętości zużytego HCl.

Twardość węglanową (Tw) obliczamy ze wzoru :

Tw = V x 0,5

V - średnia objętość 0,1M HCl zużytego podczas miareczkowania,

0,5 - ilość CaO odpowiadająca 1 cm3 0,1M HCl, wyrażona w milimolach.

Rodzaj badanej wody

Pomiar

Twardość węglanowa (Tw)

1

2

3

Średnia

Woda wodociągowa

6,5 cm3

6,5 cm3

5,5 cm3

6,16 cm3

3,08 Mcm3

Woda przegotowana

2,5 cm3

4,5 cm3

5,5 cm3

4,16 cm3

2,08 Mcm3

III Obliczenie twardości stałej (Ts)

Twardość stałą (Ts) obliczamy ze wzoru :

Ts = Tc - Tw

Twardość stała (Ts)

Woda wodociągowa

-0,897

Woda przegotowana

-0,014

Ujemne wartości twardości stałej (Ts) wskazują iż najprawdopodobniej miareczkowanie zostało wykonane mało dokładnie. Spowodowane to może być m.in. poprzez dość umowną granicę zmiany barwy roztworu (każda osoba może tą granicę zauważyć w innym okresie czasu a co za tym idzie przy różnej wartości zużycia HCL lub wersenianu dwusodowego podczas procesu miareczkowania).


Pobierz dokument
oznaczanie.twardosci.wody.0.9.pkt.mechanika.i.doc
Rozmiar 43 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Indentyfikacja Tworzyw sztucznych(1.0 pkt), Mechanika i Budowa Maszyn, Chemia sprawozdania
Analiza jakościowa Kationów i anionów(1.0 pkt), Mechanika i Budowa Maszyn, Chemia sprawozdania
Reakcje jonowe (2), Mechanika i Budowa Maszyn, Chemia sprawozdania
Reakcje jonowe, Mechanika i Budowa Maszyn, Chemia sprawozdania
Chemia - sprawozdanie - pomiary ph i hydroliza soli, Mechanika i Budowa Maszyn, Chemia sprawozdania
ściąga na chemie [Jasiorski], Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Chemia materiałów
Chemia- OZNACZANIE TWARDOŚCI WODY, ?WICZENIE NR 6_
na koło z chemii trzeba umieć [Jasiorski], Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Chemia mat
Oznaczanie twardości wody, Energetyka, I rok, chemia
Badanie twardości, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Technologie materiałów inż
3. Pomiar twardości sposobem Brinella, Politechnika Poznańska - Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania,
Zadania M6 09.10.2012, mechanika i budowa maszyn, politechnika, polibuda, matma, matma
Fifyka komputerowa, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, fiza
Matematyka (1), Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Mechanika i Budowa Maszyn, Matematyka
Elektronika 03, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, Zadania z Fizyki
fiele25, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Lab
zaliczenie odpowiedzi, Politechnika Poznańska - Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Mechanika i Bud
Test zestaw 4, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Mechanika i Budowa Maszyn, BHP - Iwko

więcej podobnych podstron