nie ma prostej odpowiedzi na pytanie PPRX66YZQAMZ4M2JNOCSV5546GC6CLQFRIJ7ROI


Nie ma prostej odpowiedzi na pytanie: czy ceny usług bankowych wzrosą czy spadną po dokonaniu fuzji banków PKO i BPH. Koncentracja może według analityków oznaczać zarówno jedno jak i drugie. Dane z innych krajów potwierdzają tezę, że większa koncentracja raczej obniża ceny usług bankowych, a nie podwyższa. Większy bank wykorzystuje efekty skali i dzięki temu może obniżyć ceny nie obniżając zysków. Dowodem na to są dane przedstawione w tabeli …

Komisja rozpatrując wniosek UniCredito stwierdziła iż nie ma zagrożenia dla konkurencji w Polsce po fuzji banków Pekao i BPH. Pekao może jedynie wykorzystać pozycję dominującą. Komisja twierdzi również, że jeżeli łączą się przedsiębiorstwa oferujące mniej więcej takie same produkty jak inni konkurenci, fuzja taka nie spowoduje podwyżki cen tych produktów, a raczej ich obniżkę. To z kolei zmusi konkurencję do podobnego zachowania - efekt zatem będzie korzystny dla konsumentów. Zwiększy się również efektywność przedsiębiorstw, nastąpi tez pobudzenie innowacyjności. Również sami konsumenci mogą skorzystać dzięki nowym lub ulepszonym produktom czy usługom wynikającym z lepszej wydajności w dziedzinie badań i rozwoju oraz innowacji.

Wielokrotnie już się zdarzało, że władze państwa członkowskiego - pod pretekstem zachowania swobody konkurencji oraz ochrony konsumenta nie zezwalały na fuzje. Komisja Europejska jako „strażniczka traktatów” ma jednak do dyspozycji narzędzie, którego może urzywac znacznie bardziej aktywnie niż w przeszłości. Chodzi o przyznanie jej upranienia o wszczęcie postępowania w przypadku naruszenia prz4ez kraj członkowski prawa wspólnotowego.

Wielu analityków twierdzi iż porozumienie zawarte między UniCredito Ittaliano a Skarbem Państwa nie jest najlepsze. Oznacza ono koniecznośc utrzymywania dwóch grup pracowników, dwóch budynków centrali, dwóch systemów informatycznych itd. Koszty zaś takich dwóch odrębnych systemów będzie zaś ponosił oczywiście konsument, czyli klient banku.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
5 nie wiem czy o to chodzi w tym pytaniu, Pedagogika porównawcza, odpowiedzi na pytania
Rozwój edukacji alternatywnej i ustawicznej 8, Pedagogika porównawcza, odpowiedzi na pytania
Zagadnienie 9, Pedagogika porównawcza, odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytaniaC,D iE
ĆWICZENIE 1 i 2 ODPOWIEDZI METROLOGIA LAB z MŁODYM Ćwiczenie 2 odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania
kształtowanie opinii publicznej odpowiedzi na pytania PiPara
Odpowiedź na pytanie dotyczące udzielania rozgrzeszenia ogólnego, teologia, Dokumenty
etr2 lab odpowiedzi na pytania do laborek z tranzystora bipolarnego, Mechatronika, 2 Rok
p.adm.sz wykład odpowiedzi na 3 pytania do każdej ustawy, Prawo administracyjne szczegółowe
odpowiedzi na pytania do wykładów z wpr do pedagogiki

więcej podobnych podstron