Opracowane pytania na egzamin, Inżynieria Środowiska, Migracje Zanieczyszczeń


Migracja -pytania

 1. Zastosowania praktyczne modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu.

 2. Czynniki determinujące rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu.

 3. Sposób wyznaczania współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu.

 4. Podstawowe typy modeli rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu.

 5. Ogólny sposób określania trajektorii i wyniesienia smugi oraz metodyka obliczeniowa stosowana w Polsce.

 6. Założenia upraszczające i warunki brzegowe niezbędne do rozwiązania podstawowego równania różniczkowego dyfuzji w ruchomym ośrodku.

 7. Definicja i interpretacja graficzna współczynników dyfuzji turbulencyjnej.

 8. Metodyka obliczeń opadu pyłu.

 9. Kryteria dotrzymania wartości odniesienia wg metodyki referencyjnej obliczeń poziomów substancji w powietrzu.

 10. Warunki skróconego i pełnego zakresu obliczeń wg metodyki jw.

1. Zastosowania praktyczne modelowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu.

2. Czynniki determinujące rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu.

 1. warunki techniczne emitora

 • warunki meteorologiczne