ćw17 silnik pierścieniowy z modulatorem rezystancji

  1. Cel ćwiczenia :

Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych parametrów pracy silnika pierścieniowego z modulatorem rezystancji.

  1. Przebieg ćwiczenia:

- Wyznaczenie charakterystyk mechanicznych w różnych stanach pracy.

- Analiza uzyskanych wyników pomiarów i obliczeń.

  1. Tabele pomiarowe.

  2. Wykresy charakterystyk.

  3. Wnioski.

3.Tabele pomiarowe

Tab.1. Charakterystyki naturalne f(M)= ω

M n ω
[Nm] [obr/min] [rad/min]
2 1472 154,0693
3,5 1454 152,1853
5 1438 150,5107
6,5 1416 148,208
9 1390 145,4867
10,5 1366 142,9747
12 1351 141,4047
12,5 1344 140,672

Tab.2. Charakterystyki zwarcia za prostownikiem Fz(M)= ω

M n ω
[Nm] [obr/min] [rad/min]
2 1445 151,2433
3,5 1425 149,15
5 1406 147,1613
6 1386 145,068
8 1357 142,0327
10 1329 139,102
11,25 1306 136,6947
12 1295 135,5433

Tab.3. Charakterystyki regulacji ukł. zamkniętego Fza(M)= ω

M n ω
[Nm] [obr/min] [rad/min]
2 1357 142,0327
3,5 1350 141,3
6 1341 140,358
8 1316 137,7413
9,5 1298 135,8573
10 1276 133,5547

Tab.4. Charakterystyki regulacji ukł. otwartego Fzo(M)= ω

M n ω
[Nm] [obr/min] [rad/min]
1,5 1292 135,2293
2,5 1234 129,1587
3,5 1109 116,0753
4 993 103,934
4,5 945 98,91

Tab.5. Charakterystyki regulacji z modulacją na rezystorze Fm(M)= ω

M n ω
[Nm] [obr/min] [rad/min]
1,5 1284 134,392
2,5 1218 127,484
3 1143 119,634
3,5 1075 112,5167
4 1048 109,6907
4,5 1041 108,958
6,5 1048 109,6907

4. Wykresy charakterystyk.

rys.1. charakterystyki mechaniczne silnika indukcyjnego

Rys.2. Charakterystyki mechaniczne silnika indukcyjnego

5. Przykładowe obliczenia.

Przykładowe obliczenia z tabliczki znamionowej silnia pierścieniowego.

n=1400 [obr/min]
Pn=1,5 [ kW]


Moment wyliczony z charakterystyki naturalnej.

M=9,064 [Nm]

6. Wnioski

- Z powyższych charakterystyk wynika że najlepszy sposób regulacji uzyskujemy przy regulacji w układzie zamkniętym.

-Moment znamionowy wyliczony z danych z tabliczki znamionowej wyniósł 10,24 [Nm] a moment wyliczony z charakterystyki naturalnej wyniósł 9,064 [Nm] należy wówczas zmniejszyć rezystancje w obwodzie wirnika.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Silnik pierscieniowy
Pomiary parametrów silnika pierścieniowego
Sprawozdanie Silnik pierscieniowy Grzechu
Silnik pierścieniowy , Silnik indukcyjny pier˙cieniowy
Silnik pierścieniowy, Silnik 1f, POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Badanie indukcyjnego silnika pierscieniowego v4, LABORATORIUM MASZYN ELEKTRYCNYCH
Wyznaczanie cha-ki silnika pierścieniowego, NAPED-~7, Politechnika Lubelska
Rozruch silnika pierścieniowego
Badanie indukcyjnego silnika pierścieniowego, LABORATORIUM MASZYN ELEKTRYCNYCH
Badanie asynchronicznego silnika pierścieniowego
Badanie silnika pierscieniowego, elektrotechnika
Badanie indukcyjnego silnika pierścieniowego v6
Wyznaczanie charakterystyk indukcyjnego silnika pierścieniowego, Elektrotechnika, Napędy
Badanie silnika pierścieniowego A4
Badanie indukcyjnego silnika pierścieniowego
Badanie silnika pierścieniowego
wyznaczanie ch k indukcyjnego silnika pierścieniowego protokoli

więcej podobnych podstron