terenówki, LEŚNICTWO SGGW, MATERIAŁY LEŚNICTWO SGGW, II rok, 4 semestr, Maszynoznawstwo, Ćwiczenia


Maszyny szkółkarskie firmy Egedal.

Prędkość obrotowa W.O.M. 540 lub 1080 obr./min.

Wyorywacz

Ruchomy ruszt napędzany z W.O.M. Używa się go do wyorywania sadzonek przy siewie pełnym. Lemiesz typu klamrowego. Ruszt ruchomy daje lepsze oczyszczenie systemów korzeniowych, a także zmniejsza opory robocze (w przypadku rusztu nieaktywnego ciągnik mógłby nie uciągnąć wyorywacza). Za W.O.M znajduje się koło mimośrodowe i cięgno napędzające. Amplitudę drgań rusztu reguluje się za pomocą wrzeciona. Głębokość pracy reguluje się kołem kopiującym (jest ono przenośne z możliwością zamontowania z przodu lub tyłu). Wyorywacz zawieszony jest na TUZ.

Wyorywacz jednorzędowy aktywny

Ruchomy ruszt napędzany z W.O.M.

Lemiesz oporowy dla zapewnienia stabilności układu. Używany w szkółkach zadrzewieniowych. Układ przenoszenia napędu j.w. Układ zawieszenia posiada możliwość regulacji

Podcinacz korzeni (aktywny) TRUNE Master

Podcięcie wykonywane z boku i z dołu. Dla zapewnienia podcięcia korzeni ze wszystkich stron należy w późniejszym terminie (ok. 2 tygodni) wykonać przejazd ciągnikiem z podcinaczem w kierunku przeciwnym do pierwszego. Potem intensywne deszczowanie. Noże pionowe.

Elementy składowe:

Rama, koło podporowe (regulacja głębokości pracy), regulowany odstęp sekcji roboczych, napęd od hydrauliki zewnętrznej ciągnika, silnik hydrauliczny wolnoobrotowy, napęd na wał z mimośrodami (ruch góra/dół), koła podporowe - regulacja głębokości, dociążniki. Maszyna posiada także „kierownicę” dzięki której można naprowadzać noże na sadzonki. Po zagregatowaniu maszyny należy sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów w ciągniku.

Sadzarka

4 sekcje robocze, podajnik gumowy, zaciskacze, bruzdownik, koło zaciskające, osypywacz.

Kultywator do międzyrzędzi, uniwersalny nośnik narzędzi

Rama nośna, pazury do spulchniania ścieżek między grzędami, sekcje robocze umieszczone na prostowodzie (ruchy tylko góra/dół), koło kopiujące, gęsia stopka na zębie sprężystym, pazury do spulchniania gleby, z boku dodatkowe gęsie stopki bez kół kopiujących, zamiast zębów kultywatora można zamontować opryskiwacz do herbicydów, rozsiewacz nawozów lub inne maszyny, napęd od koła napędzającego toczącego się po glebie (z dodatkowymi łopatkami dzięki którym minimalizowany jest poślizg tego koła), napęd przekazywany na wał za pomocą przekładni łańcuchowych, 30 i 17 zębów na każdej z przekładni - dzięki temu można uzyskać 3 różne przełożenia. Przyrząd wysiewający roweczkowy.

Posiada „kierownicę” do precyzyjnego kierowania sekcji roboczych w międzyrzędzia.

Brona aktywna (spulchniacz aktywny)

Spulchnianie międzyrzędzi, napęd hydrauliczny, mechanizm mimośrodowy - sekcje na prostowodzie, silnik napędza cięgna a te z kolei napędzają oś z osadzonymi na niej zębami, koło kopiujące, kierownica . Możliwość regulacji rozstawu zębów

Naorywacz grzęd

Rama, lemiesze naorywujące, lemiesze wyrównujące, walec ugniatający, korba regulująca wysokość pracy wału, regulacja wysokości lemieszy na śrubach, regulacja kąta lemieszy wyrównujących na śrubach. Regulacja głębokości w 8 pozycjach

Siewnik do nasion grubych

Przyrząd wysiewający łopatkowy z regulacją długości rowka - ilości wysiewanych nasion, nasiona po pochylni spadają do przewodów wysiewających, a dalej do rowka wykonanego przez redlice, dalej - zagarniacze, koła kopiujące przy każdym zespole wysiewającym.

Piaskarka

Do przykrywania siewów pełnych, (piasek, substraty, trociny), zbiornik, mieszadło mechaniczne, zasuwa przesuwana dźwignią (do wysypywania reszty piasku), regulacja warstwy wysiewanego przykrycia, mieszadło i wał wysiewający otrzymują napęd z koła napędzającego (nośnego) poruszającego się po glebie, odłączanie napędu - dźwignia do luzowania pasa.

Kosiarka rotacyjna

Opryskiwacz

Pompa z powietrznikiem, dźwignia do zamykania dopływu cieczy.

Pługofrezarka

Frez rozbija skibę - lepsze spulchnienie skiby, napęd z W.O.M. korba - regulacja szerokości pracy.

Pług rolniczy

Rama, korpus płużny: słupica, lemiesz, odkładnica, płóz, piętka, zastrzał (łączy odkładnicę z słupicą - wzmacnia odkładnicę), (znacznik). Odkładnica: pierś i skrzydło odkładnicy, łamacz skiby. Odkładnice: cylindryczne, cylindroidalne, śrubowe, półśrubowe.

Glebogryzarka

Gleba rozbijana na obudowie, wielkość grud zależy od: prędkości jazdy, obrotów wału (przeciwbieżny, współbieżny). Przekładnia stożkowa, pod przekładnią krój nożowy do spulchniania gleby. System regulacji kopiujący.

Brona aktywna

Mimośród. Napęd z W.O.M. Wykonuje też ruchy wahliwe na ramie.

Wydajniejsza niż typowe brony - lepiej spulchnia.

Pytania;

Omówić budowę kultywatora typu GS (z nabudowanym rozsiewaczem nawozów).

Regulacja kultywatora typu GS

Ciągniki leśne

zrywka od miejsca ścinki do miejsca składowania do 2 km.

powyżej 2 km po drogach gruntowych i utwardzonych transport leśny.

Skiddery

Służą do zrywki drzew, strzał i dłużyc. Podwozie kołowe lub gąsienicowe.

Elementy budowy skiddera linowego:

Elementy budowy skiddera chwytakowego:

Podobny do skiddera linowego. Różni się elementami roboczymi. Płyta oporowa występuje tylko czasami.

Budowa elementu roboczego:

Prześwit skiddera (odległość od najniższego punktu podwozia do ziemi) wynosi 30-50cm. Kąty wejścia i wyjścia z d-stanu wynoszą 30 - 45 stopni (mają one znaczenie przy pokonywaniu przeszkód terenowych). Skiddery są dość wąskie w stosunku do ich wysokości co umożliwia łatwiejszą pracę.

Na przedniej ramie umocowany jest silnik, na tylnej zawsze element roboczy. Napęd mostów odbywa się za pomocą skrzyni rozdzielczej. Wałek górny przenosi napęd od silnika poprzez skrzynie rozdzielczą na obydwa mosty. Wałek środkowy przenosi napęd bezpośrednio na wciągarkę linową. Osie osadzone w kołyskach - dzięki temu uzyskuje się przyleganie wszystkich kół ciągnika na nierównej powierzchni. Skiddery są najczęściej 4 biegowe. Hamulce mechaniczne i hydrauliczne na obie osie (można ustawić na 1 oś). Do pracy skidderem linowym potrzebnych jest 2 pracowników. Jeden z nich to operator, drugi jest głupszy i musi latać po lesie.

Skidder chwytakowy jest obsługiwany najczęściej przez jednego pracownika, chyba że dodatkowo posiada wciągarkę.

Silnik wysokoprężny 4-6 cylindrów 30-250 kW mocy (najefektywniejsze: 60 - 150 kW). Masa ok. 13 t.

Forwardery

Służą do zrywki i podwozu nasiębiernego kłód i sortymentów krótkich.

Niezależnie od ilości kół (4,6,8) mają zawsze dwie osie.

Elementy budowy forwardera:

Rama tylna jest połączona z ciągnikiem bazowym przegubem, który ma lepsze właściwości niż przegub stosowany w skidderach. Oprósz zginania się w płaszczyźnie poziomej może się on również skręcać wokół własnej osi. Napęd otrzymują wszystkie koła przy czym napęd zostaje przekazany poprzez przekładnie zębate lub łańcuchowe.

Klemmbanki

W budowie bardzo podobne do forwarderów z tym że zamiast kłonic jest zamontowana duża ława kłonicowa. Ma ona możliwość pochylania się w kierunku przód - tył (wielkość tych wychyleń regulowana jest przez siłowniki hydrauliczne). Ma to na celu jak największe zbliżenie kąta tworzonego przez osie podłużne zrywanych drzew i osi kleszczy chwytaka. W poziomie chwytak może swobodnie obracać się wokół swej osi. Pole powierzchni ograniczonej ramionami chwytaka wynosi 2m2. pomiędzy ramionami rozpięta jest lina mająca za zadanie utrzymanie ładunku o mniejszej powierzchni przekroju. Napinanie tej liny następuje samoczynnie dzięki sprężynie lub siłownikowi.

Próba kręcona

Polega na wykonaniu próbnego siewu na uniesionym siewniku.

Siewnik nasion drobnych i średnich w stanie sypkim. Napęd z koła jezdnego. Przekładnie łańcuchowe 30+21 i 30+17 (4 kombinacje). Przełożenie prędkości obrotowej koła jezdnego na prędkość obrotową przyrządu wysiewającego to przełożenie całkowite. Liczba obrotów potrzebnych do kontroli wysiewu przy poszczególnych przełożeniach przekładni łańcuchowej: K1 - 17; K2 - 35; K3 - 167; K4 - 342. Napęd przenoszony z koła jezdnego trafia do przekładni wielostopniowej gdzie znajdują się dwa koła odbierające napęd i dziesięć kół zębatych, które napęd otrzymują (otrzymujemy więc 20 kombinacji w samej przekładni wielostopniowej. W połączeniu z 4 możliwymi ustawieniami przekładni łańcuchowej otrzymujemy 80 kombinacji, które wpływają na ilość nasion, które będą wysiewane przez siewnik. Z przekładni wielostopniowej napęd przez koło pośrednie przenoszony jest na koło dwuwieńcowe (z jednej strony ma ono 30 zębów, z drugiej 29). Do tego koła przyczepiony jest wałek z przyrządami wysiewającymi. Po przeciwległej stronie siewnika znajduje się dźwignia, którą reguluje się położenie przesłony w zbiorniku z nasionami. Położenia 1-7 są przystosowane do wysiewu nasion drobnych, a położenia 8-14 do wysiewu nasion większych.

Próba kręcona jest ważnym elementem wykonywanym każdorazowo przed wysiewem nasion. Bezpośrednio przed wykonaniem próby kręconej należy zdjąć przekładnie łańcuchową. Próbę wykonuje się dla powierzchni o wymiarach 1,5m/100m (pow.1,5ara).Ustawiamy dowolną kombinacje przekładni (np.7), przesłony (np.10) i ustawienie koła dwuwieńcowego (np.29). Następnie otwieramy zasuwki (zależnie od grubości nasion jest to otwarcie pełne - dla nasion większych, bądź półpełne - dla nasion drobnych).Otwieramy tylko zasuwki przyrządów wysiewających, do których podłączone będą przewody siewne. Ważne są normy wysiewu (np. dla Bk ok. 4 kg).

Następnie odczytujemy z instrukcji maszyny dla kombinacji przekładni łańcuchowej (np.K2) liczbę obrotów potrzebną do wykonania próby (35). Z tablic odczytujemy też przełożenie całkowite dla założonych parametrów przekładni i zasuwy (np.0,11863). Pod przyrządy wysiewające podstawiamy specjalnie do tego celu przystosowaną rynienkę, do której spadają nasiona po odłączeniu przewodów nasiennych. Nasiona z rynienki ważymy.

Następnie obliczamy masę nasion, które zostałyby wysiane na powierzchni 1 ara (nasiona wykręcone siewnikiem na 1,5 ara).

0,335kg/1,5ara *2/3 = 0,223kg/1ar.

Ustalamy proporcję:

0,223kg - 0,11863

4kg - X

gdzie X jest żądanym parametrem przekładni potrzebnym do wysiewu 4kg nasion Bk na powierzchni 1ara.

X=2,1279

Następnie znajdujemy w tablicach najbardziej zbliżoną wartość przełożenia całkowitego i odczytujemy dla niego kombinacje przekładni łańcuchowej (K4) i wielostopniowej (15), ustawienie koła dwuwieńcowego (30). Zmieniamy parametry na żądane i wykonujemy ponownie próbę. Dla przekładni K4 wykonujemy 342 obroty. Nasiona ważymy (np. 5,86kg/1,5ara). Otrzymaną masę przeliczmy na 1ar:

5,86kg/1,5ara *2/3 = 3,9kg/1ar

Sprawdzamy czy masa mieści się w granicach błędu. Następnie badamy równomierność wysiewu w poszczególnych sekcjach wysiewających. Ilość obrotów przyrządu wysiewającego właściwa dla danego przełożenia przekładni łańcuchowej.

Agregatowanie maszyn

Ciągniki i osprzęt.

Podnośnik hydrauliczny ciągnika - widły podnośnika o regulowanym rozstawie (przez śruby naciąganie łańcuchów - zawieszone maszyny nie ruszają się na boki). Zaczep cięgna (trzeci punkt zawieszenia) z siłownikiem do siłowego regulowania głębokości pracy. Śruba do regulacji kąta pracy maszyn

W.O.M. 540 i 1080 obr./min. W dużych ciągnikach napęd od tzw. skrzyni rozdzielczej.

Szybkozłącza i napędzanie hydrauliki z wykorzystaniem pompy podnośnika do napędu innych maszyn, np.: głowica ścinkowa.

Pneumatyka ciągnika - szybkozłącze pneumatyczne:

Napęd układu hamulcowego przyczep

Napełnianie kół ciągnika powietrzem

Rozmieszczenie (rozstaw wideł) jest normowane według norm europejskich.

W agregatowanych maszynach z układem zmiennym ustala się regulacje głównie przez:

Na dźwigniach sterujących podnośnikiem ////////// siłowym

W układzie czujnikowym narzędzie posiada elementy podporowe z czujnikiem połączonym z układem zawieszenia.

Regulacja kopiująca - kółka podporowe.

Pług do orki pełnej - pług asymetryczny

Opór gleby pada prostopadle do odkładnicy pługa zatem nie jest on przeciwny do kierunku ruchu stąd pług ma tendencję do ściągania. Stosuje się więc elementy równoważące: kółko bruzdowe i płoza z piętką.

Brona talerzowa

Talerz pionowy w odróżnieniu od pługa talerzowego. Regulacja głębokości przez dociążanie.

Kultywator

Regulacja kopiująca

Kółka podporowe

Brona zębata

Regulacja przez dociążanie

Rozsiewacz nawozów

Napęd od W.O.M.

Fazy pracy podnośnika:

Podnoszenie, opuszczanie, stop, dociążanieWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Spr z ćw ter z maszyn, LEŚNICTWO SGGW, MATERIAŁY LEŚNICTWO SGGW, II rok, 4 semestr, Maszynoznawstwo,
egzamin ść 1-8, LEŚNICTWO SGGW, MATERIAŁY LEŚNICTWO SGGW, II rok, 3 semestr, Entomologia, Entomologi
Zastosowanie kultur in vitro w leśnictwie, LEŚNICTWO SGGW, MATERIAŁY LEŚNICTWO SGGW, II rok, 4 semes
SPRAWOZDANIE Z NASIENNICTWA, LEŚNICTWO SGGW, MATERIAŁY LEŚNICTWO SGGW, II rok, 4 semestr, Nasiennict
teścik na 5, LEŚNICTWO SGGW, MATERIAŁY LEŚNICTWO SGGW, II rok, 4 semestr, FOTOGR~1
material do pominiecia, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
materialy kamienne, Studia, II rok, Materiały Budowlane 2
Laboratorium Wytrzymalosci Materialow-cw7, ZiIP, II Rok ZIP, wytrzymalosc, WYDYMA ROK II semestr III
Mikrobiologia Ćw. 5, ★ materiały rok II wety, II rok, MIKROBIOLOGIA, Mikrobiologia ćwiczenia
Mikrobiologia Ćw.6, ★ materiały rok II wety, II rok, MIKROBIOLOGIA, Mikrobiologia ćwiczenia
Mikrobiologia Ćw. 4, ★ materiały rok II wety, II rok, MIKROBIOLOGIA, Mikrobiologia ćwiczenia
Materia-oznawstwo, Studia II rok, Studia, PD materialy donauki, PD materialy donauki
biologia O- cwiczenia terenowe bezkręgowce , Leśnictwo Inżynier UWM w Olsztynie, I semestr, Zoologia
Cw. 9 - materialy, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
Materiał NIE obowiązujący do kolokwium, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, oprac
wypracowanie- materiały, Gospodarka przestrzenna licencjat, II rok, Semestr IV, GIS
Mikrobiologia Ćw.9, ★ materiały rok II wety, II rok, MIKROBIOLOGIA, Mikrobiologia ćwiczenia

więcej podobnych podstron