PLAN ADAPTACJI DZIECKA DO WARUNKOW ZYCIA W PRZEDSZKOLU, Adaptacja dziecka w przedszkolu, adaptacja


PLAN ADAPTACJI DZIECKA DO WARUNKÓW ŻYCIA W PRZEDSZKOLU (rok szkolny 2006/2007)

Środki realizacji

Termin

Odpowiedzialni

współodpowiedzialni

Narzędzia ewaluacji

Uwagi

ETAP I

 1. Rekrutacja:

 • akcja informacyjna o zapisach dzieci do przedszkola i ofercie placówki w prasie lokalnej, gazetce przedszkolnej „Przez dziurkę od klucza” oraz podczas ogłoszeń parafialnych w kościele,

 • wydawanie kart zapisu dzieci do przedszkola,

 • rozdawnictwo folderu przedszkola zawierającego informacje na temat organizacji placówki, metodach pracy z dzieckiem, kadry, zajęć dodatkowych

 1. Zapoznanie się z najnowszą literaturą oraz artykułami z Wychowania

w Przedszkolu dotyczącą stwarzania najbardziej optymalnych warunków

zaaklimatyzowania się dziecka w środowisku przedszkolnym.

 1. Zorganizowanie zebrania z rodzicami dzieci przychodzącymi we wrześniu pierwszy raz do przedszkola w celu:

 • zintegrowania rodziców i pracowników przedszkola

 • przybliżenia funkcji i organizacji pracy placówki

 • zaprezentowanie pomieszczeń przedszkola, rozkładu dnia

 • nakreślenie obrazu rozwojowego dziecka 3-letniego

 • przedstawienie źródeł problemów związanych z adaptacją oraz propozycji ich wspólnego pokonania

 • zapoznanie się propozycjami i oczekiwaniami rodziców

 • rozdanie poradnika „Będę przedszkolakiem” zawierającego informacje na temat właściwości rozwojowych dziecka 3-letniego, przygotowania dziecka do roli przedszkolaka, rady na pierwsze dni, ramowy rozkład dnia

 • przekazanie rodzicom zaproszeń dla dzieci do wspólnej zabawy w przedszkolu i w ogrodzie.

 1. Prowadzenie akcji „dni otwartych” w maju i czerwcu:

 • przyprowadzenie dzieci przez rodziców lub krewnych, zwiedzanie budynku i ogrodu przedszkolnego

 • udział w zabawach i zajęciach organizowanych z dziećmi uczęszczającymi do przedszkola

 • zaproszenie na festyn przedszkolny „Majówka z mamą i tatą” i na uroczyste zakończenie roku szkolnego

 1. Spotkania z rodzicami i dziećmi w sierpniu w godzinach przedpołudniowych - zwiedzanie przedszkola, wspólne zabawy w sali

i w ogrodzie.

04.07 r.

na bieżąco

04.07r.

05.07r.

05, 06, 08. 07r.

dyrektor

nauczycielki,

nauczycielka przyszłorocznej gr. I

pomoc nauczyciela

woźna oddziałowa

dyrektor

nauczycielka przyszłorocznej gr. I

nauczycielka gr. I

dokumentacja rekrut.

samoocena

informacja o rekrutacji w gazetce przedszkolnej

i lokalnej

folder przedszkola

protokoły zebrań z rodzicami

samoocena

samoocena

ETAP II

 1. Ustalenie i zobowiązanie wszystkich pracowników do indywidualnego przyjęcia każdego dziecka w pierwszych dniach września.

 2. Odbierania dzieci od rodziców, zbieranie informacji o dzieciach, ich stanie zdrowia, cechach charakteru, w razie potrzeby pozostawanie rodziców z dziećmi w sali zajęć oraz skracanie czasu pobytu dziecka w przedszkolu. Nanoszenie informacji na arkusze wywiadu z rodzicami w celu szybkiego i gruntownego poznania dzieci, a poprzez te informacje planowanie i organizowanie właściwych działań adaptacyjnych uwzględniających indywidualne potrzeby i upodobania wychowanków.

 3. Działania nauczyciela indywidualne z dziećmi i w małych zespołach służące integracji grupy, wzmacniające podmiotowość dziecka

i rozwijające pozytywne emocje:

 • rozmowy indywidualne w sali i w ogrodzie przedszkolnym na temat bezpiecznego poruszania się po budynku i ogrodzie, zapoznanie z możliwością wykorzystania sprzętu ogrodowego oraz zabawkami zgromadzonymi w sali

 • zrozumienie przez dzieci, dlaczego i po co są w przedszkolu

 • zapoznanie z rolą jaką pełni nauczycielka w grupie, zachęcanie do ufnego i bezpośredniego zwracania się do niej

 • wdrażanie dzieci do samodzielności oraz do kulturalnego zachowania się

 • zapoznanie z miejscami, w których przechowuje się własne rzeczy; odnajdywanie drogi do własnej sali

 • prowadzenie zabaw ruchowych, integracyjnych, podnoszących nastrój w grupie

 1. Zebranie z rodzicami z okazji rozpoczęcia roku szkolnego; poinformowanie ich o zasadach funkcjonowania przedszkola, podstawach prawnych (Statut Przedszkola), programie rozwoju placówki (konsultowanie planu wychowawczego), programach i treściach programowych, właściwościach rozwoju dzieci danej grupy wiekowej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dziecka i wynikających z nich zadań dla pracy nauczyciela, zapoznanie z propozycjami i oczekiwaniami rodziców, uzyskanie dodatkowych informacji o dzieciach.

 1. Uroczyste nadanie nazwy grupie. Tworzenie obrzędowości grupy związanej z tą nazwą.

 2. Prezentacja programu artystycznego i wręczanie własnoręcznie wykonanych upominków przez grupy starsze dzieciom nowoprzybyłym.

 3. Ankiety dla rodziców sprawdzające ocenę rodziców w zakresie działań służących adaptacji dzieci jako treść do dalszych działań.

 4. Wypełnianie przez nauczycielki arkusza obserwacyjnego zachowań dziecka w przedszkolu po wstępnym okresie adaptacji.

 5. Przeprowadzenie z dziećmi technik ewaluacji: zdania niedokończone, psychorysunek „Mój pobyt w przedszkolu” w celu oceny ich samopoczucia w przedszkolu.

 6. Opracowanie do gazetki przedszkolnej artykułu zawierającego informacje na temat przebiegu procesu adaptacji dzieci do przedszkola.

 7. Zorganizowanie wystawki zdjęć pt. „Moje pierwsze kroki

w przedszkolu”.

09.07r.

09.07r.

09.-11.07r.

09.07r.

10.07r.

10.07r.

11.07r.

11.07r.

11.07r.

11.07r.

11.07r.

wszyscy pracownicy

nauczycielki, pracownicy obsługi grup, w których są dzieci nowoprzybyłe

nauczycielki wszystkich grup

nauczycielki wszystkich grup

nauczycielka grupy I

nauczycielki grup

II i III

nauczycielka grupy I

nauczycielki wszystkich grup

nauczycielka grupy I

protokoły RP

protokoły zebrań AO

samoocena

arkusz wywiadu

dok. pedagogiczna

samoocena

protokoły zebrań grupowych

samoocena

arkusz wywiadu

dok. pedagogiczna

samoocena

dok. pedagogiczna

samoocena

arkusz ankiety dot. adaptacji

arkusz obserwacyjny

zdania niedokończone

psychorysunek „Mój pobyt w przedszkolu”

artykuł w gazetce przedszkolnejWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Przystosowania roślin do warunków życia, studia-biologia, Opracowane pytania do licencjatu
Adaptacja dziecka do życia w przedszkolu
Psychologiczno pedagogiczne aspekty adaptacji dziecka do warunków szkolnych
PLAN ADAPTACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECKA 3 LETNIEGO, 3-latki
PLAN ADAPTACJI DZIECKA TRZYLETNIEGO W PRZEDSZKOLU(1), zachomikowane(2)
Adaptacja dzieci do warunków szkolnych, Pedagogika
ROZWÓJ DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM OD 3 DO 7 ROKU ŻYCIA
ORGANIZACJA ŚRODOWISKA MATERIALNEGO I ADAPTACJA CHOREGO DO WARUNKÓW SZPITALNYCH, Studium medyczne
Problemy przystosowania dziecka do życia w przedszkolu(1), PEDAGOGIKA - materiały
Adaptacja dzieci do warunków szkolnych, Pedagogika
Paweł Hut Warunki życia i proces adaptacji repatriantów w Polsce w latach 1992 2000 NOTATKI
Adaptacja dzieci do warunków szkolnych
ORGANIZACJA ŚRODOWISKA MATERIALNEGO I ADAPTACJA DO WARUNKÓW SZPITALNYCH
Adaptacja różnych pochodzeń jodły pospolitej (Abies alba Mill ) do warunków Sudetów
Czy moje dziecko dojrzało do szkoły - referat(1), PRZEDSZKOLE
Psychomotoryczny rozwój dziecka do 6 roku życia
postępowanie w zadławieniu niemowlęcia, dziecka do 1 roku życia
ROZWÓJ PSYCHOMOTORYCZNY DZIECKA OD URODZENIA DO 3 ROKU ŻYCIA

więcej podobnych podstron