Kształtowanie widma, SPRAWOZDANIA czyjeś


Kody transmisyjne

Kod transmisyjny powinien posiadać następujące cechy:

- te dwa ograniczenia wynikają z faktu, że urządzenia transmisyjne źle przenoszą składowe o niskich częstotliwościach

- zapewnia niski poziom pozapasmowych składowych widma co obniża poziom przesłuchów międzykanałowych, a także pozwala podnieść szybkość transmisji ponad jej wartość teoretyczną, przy niewielkim poziomie interferencji międzysymbolowej (niewielkim pogorszeniu jakości transmisji)

- wynika z faktu, iż do odbioru jest konieczna synchronizacja z nadajnikiem. Jest to ułatwione jeżeli w sygnale momenty taktu są zaznaczone przez zmianę polaryzacji impulsów. Zatem jest pożądane aby widmo kodu zawierało prążki 0x01 graphic
, gdzie 0x01 graphic
, T � czas trwania bitu.

Kod TTL (unipolarny, RZ)

�1�- sygnał, �0�-brak sygnału 0x01 graphic

Kod bipolarny (NRZ)

�1�- sygnał, �-1�-brak sygnału 0x01 graphic

Bipolarny kod różnicowy

�1�- zmiana sygnału, �0�-brak zmiany 0x01 graphic

Kod Millera

0-> impulsu prostokątne zminiające polaryzację dla kolejnych 0; 1->bipulsy, obowiązuje zasada zachowania polaryzacji przy przejściu 1->0 lub 0->1 0x01 graphic
0x01 graphic
p=0,5

Manchester (Kod bifazowy)

�1� � para impulsów, dodatni i ujemny, oba o tej samej amplitudzie i połówkowym czasie trwania, �0� � polaryzacje tych impulsów są przeciwne. 0x01 graphic

Kod duobinarny

0x01 graphic
0x01 graphic
p=0,5

Kod duobinarny zmodyfikowany

0x01 graphic
0x01 graphic
p=0,5

Kod AMI

0� to zerowy poziom sygnału, �1� to przemienne impulsy dodatnie i ujemne 0x01 graphic

Kod HDB-3

Każdy ciąg czterech zer 0000 zastępowany jest 000V lub B00V, tak by pomiędzy sąsiednimi impulsami V znajdowała się nieparzysta liczba impulsów B (V �impuls o polaryzacji zgodnej z poprednim impulsem, B �impuls o polaryzacji przeciwnej z ostatnim impulsem) Widmo jest takie samo jak w kodzie AMI

CMI

�1� poziom przeciwny do poprzedniej �1�; �0� zmiana poziomu w połowie taktu od A1 do A2 0x01 graphic
0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
pomoc2cd(1), SPRAWOZDANIA czyjeś
Budowa kontenera C, SPRAWOZDANIA czyjeś
Zalety systemów SDH, SPRAWOZDANIA czyjeś
Hartowanie i odpuszczanie, SPRAWOZDANIA czyjeś
z3 06, SPRAWOZDANIA czyjeś
z 1 7 a, SPRAWOZDANIA czyjeś
Zabezpieczenie transformatora za pomocą zespołu automatyki(1), SPRAWOZDANIA czyjeś
w4m, SPRAWOZDANIA czyjeś
Z5 10, SPRAWOZDANIA czyjeś
pomoc, SPRAWOZDANIA czyjeś
siwex, SPRAWOZDANIA czyjeś
MetodyNumeryczne, SPRAWOZDANIA czyjeś
pomoc2, SPRAWOZDANIA czyjeś
labelektr14, SPRAWOZDANIA czyjeś
Budowa kontenera VC, SPRAWOZDANIA czyjeś
z4 06, SPRAWOZDANIA czyjeś
Z2 08, SPRAWOZDANIA czyjeś
z4 02, SPRAWOZDANIA czyjeś

więcej podobnych podstron