materiały na egzamin, Studia z psychologii, Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia


PSYCHOLOGICZNE KONCEPCJE CZŁOWIEKA

Wyróżniające kryteria

Psychoanaliza

Behawioryzm

Psychologia humanistyczna

Psychologia poznawcza

Socjobiologia

Kim jest człowiek?

Pionkiem sterowanym przez biologię, ograniczanym przez kulturę

Pionkiem

sterowanym przez cechy sytuacji (wzmocnienia)

Wszechwładnym podmiotem

Badaczem, decydentem

Środkiem rozpowszech­niania genów

Prosty

czy złożony?

Złożony

Prosty

Złożony

Złożony

Prosty

Pobudki działania

Libido

Redukcja popędów

Rozwój osobisty

Poznanie,

równowaga

poznawcza

Reprodukcja

Stosowane strategie

Kateksja,

Mechanizmy obronne

Zachowanie skuteczne

Samoaktualizacja

Gromadzenie i przetwarzanie informacji

Dobór, altruizm

krewniaczy

i odwzajemniony,

agresja

Co determinuje zachowanie?

Biologia

Uczenie się

Biologia

(marginalnie uczenie się)

Uczenie się

Biologia

Wolność

czy konieczność

Konieczność

Konieczność

Wolność

Wolność

Konieczność

Koncentracja na czasie

Przeszłość

Przeszłość

Teraźniejszość

Przeszłość,

teraźniejszość,

przyszłość

Teraźniejszość przyszłość

Charakter natury ludzkiej

Stabilny

Zmienny

Zmienny

Zmienny

Stabilny

Metafora

Maszyna

Maszyna

Bóg

Komputer

Maszyna

Głowni przedstawiciele

Z. Freud

A. Adler

C.G. Jung

I. Pawłow

J. Watson

B. Skinner

C. Rogers

A. Maslow

N. Weiner

L. Festinger

F. Heider

K. Darwin

E. Wilson

D. Buss

Opracowanie na podst. Strelau (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk, GWP. Tom 1

PSYCHOLOGICZNE KONCEPCJE CZŁOWIEKA

  1. PSYCHOANALIZA

  1. BEHAWIORYZM

  1. HUMANISTYCZNA

  1. POZNAWCZA

  1. SOCJOBIOLOGIA I EWOLUCYJNA

  • POTOCZNE KONCEPCJE