Konspekt lekcji języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej

Konspekt lekcji języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej, obejmujący realizację podstawowych treści programowych - poziom AB - przeznaczony dla uczniów o obniżonych możliwościach w zakresie percepcji dydaktycznych ( tzw. klasy wyrównawczej) Temat: Informacji bez liku...o bezokoliczniku.

Cel główny: Uczeń potrafi rozpoznawać bezokoliczniki pośród innych części mowy.

Cele poznawcze: Uczeń potrafi:

Pojęcie:bezokolicznik

Środki dydaktyczne:

Formy pracy:grupowa, indywidualna, pod kierunkiem nauczyciela, praca z tekstem literackim

Czas pracy: 45 minut

Przebieg zajęć:

 1. Sprawdzenie zadania domowego- uczniowie mieli za zadanie nauczyć się pięknie czytać wybrany wiersz- ks.J.Twardowskiego lub J.Tuwima.

 2. Przypomnienie wiadomości o rzeczownikach i osobowych formach czasowników- określanie form gramatycznych.

 3. Tworzenie wyrazów pokrewnych- ćwiczenia językowe.

 4. Wprowadzenie pojęcia bezokolicznik.

  1. Odczytanie hasła ze STNoJ.

  2. Podawanie wyrazów, które są bezokolicznikami.

  3. Zapis w zeszycie wyjaśnienia znaczenia terminu bezokolicznik- definicja uproszczona, dostosowana do poziomu klasy.

  4. Tworzenie bezokoliczników- uzupełnianie tabel.

 5. Prace z tekstem literackim.

  1. Uczniowie dostają teksty utworów ks.J.twardowskiego i J.Tuwima.

  2. Wyszukiwanie bezokoliczników.

  3. Wyszukiwanie bezokoliczników- praca ze słownikami orograficznymi.

 6. Konkurs- podział klasy np. na 4 czteroosobowe grupy.
       Która grupa znajdzie/wymyśli i prawidłowo zapisze jak najwięcej wyrazów, które są bezokolicznikami?
       Pamiętajmy, że kończą się one literami:

-c - ść - źć
............... ............... ............... ...............
 1. Zadanie domowe:

  1. Wybierz 10 bezokoliczników i utwórz osobowe formy czsowników.

  2. Wybierz 10 bezokoliczników i ułóż z nimi zdania.

Opracowała i zajęcia z tego zakresu
przeprowadziła Agnieszka Filak


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Konspekt lekcji języka polskiego dla klasy 6 szkoły podstawowej
moj konspekt, Konspekt lekcji z języka polskiego dla klasy I liceum
KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM
KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY III GIMNAZJUM DOTYCZĄCY OPRACOWANIA WIERSZA K K BACZYŃSKI
Scenariusz lekcji z języka polskiego dla klasy VI, Klasy 4-6 Sp
SCENARIUSZ LEKCJI JEZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 4, Klasa 4, Klasa 4
Opracowane Zagadnienia z Dydaktyki Języka Polskiego, lekcja poezji - gimnazjum, Scenariusz lekcji ję
Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy VI
Opracowane Zagadnienia z Dydaktyki Języka Polskiego, poezja gimn, Scenariusz lekcji języka polskiego
Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy VI
KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZIMA dla klasy 2 szkoly podstawowej, PEDAGOGIKA MATERIAŁY
Test z języka polskiego dla klasy pierwszej gimnazjum, szkoła, kompetencje, Testy różne, Konspekty l
Konspekt lekcji gier i zabaw z piłką do mini koszykówki dla klasy 4 szkoły podstawowej

więcej podobnych podstron