Emocje-zag.4, Psychologia materiały do obrony UJ


PROBLEMY METODOLOGICZNE W DIAGNOZOWANIU I BADANIU MOTYWACJI

Pytanie o źródło inspiracji działań ludzkich pobudzało psychologów i zmuszało jednocześnie do opracowania metod badania motywacji.

Metoda posiada (powinna posiadać) zaplecze teoretyczne - więc metoda ma szansę być dobrą, jeśli teoria, na założeniach której została zbudowana, ma moc wyjaśniającą. Ograniczenia teorii są ograniczeniami metody.

* Jaka powinna być teoria motywacji, żeby można było nazwać ją dobrą?

Kryteria dobrej teorii motywacji wg Weinera (przywoływane na wykładach przez dr hab. Tokarz - myślę, że warto pamiętać)

Teoria motywacji:

Moc heurystyczna - dodatkowa cecha dobrej koncepcji motywacji (Tokarz, 1999)

W rzeczywistości współistnieje ze sobą wiele propozycji teoretyczno-metodologicznych. Madsen poszukał ich cech wspólnych i różnicujących i zaproponował 4 modele motywacji w różnych ujęciach (wg Madsena; za: wykłady Tokarz):

Dwa rodzaje podniet: pierwotne i wtórne. Podniety pierwotne mają wrodzone właściwości dynamizujące i odgrywają ogromną rolę w teoriach hedonistycznych (np. Younga, Hebba, McClellenda i Tinbergena) - bodźce zewnętrzne mają następstwa afektywne i sensoryczne, a wzbudzenie afektywne nastawia organizm ku obiektowi bodźcowemu lub przeciw niemu. Podniety wtórne mają nabyte właściwości dynamizujące i odgrywają ogromną rolę we współczesnych teoriach uczenia się. Motywacja związana z podnietą, wraz z popędem i siłą nawyku, determinuje potencjał reakcji oraz zachowanie. Najbardziej rozwiniętymi teoriami opartymi na modelu „podnietowym” są teorie Atkinsona, Lewina oraz Freuda.

Współczesne teorie motywacji zawierają dwie nieco odmienne wersje modelu poznawczego.

Model ten występuje w teoriach Allporta, Maslowa i Moore'a.

Metody badania motywacji i procesu motywacyjnego (myślę, że szczegółowo zostaną przedstawione w opracowaniu zagadnienia nr 2 z PEiM, ale trudno to byłoby o nich nie wspomnieć):

Metoda opracowana przez McClellanda i wsp., oparta na TAT Murray'a

Np. KCEL - Kwestionariusz Celów - Zaleski

Ważna ze względów metodologicznych jest kwestia motywów ukrytych i jawnych (motywacyjnych wyobrażeń o sobie samym):

Żadna znana metoda nie daje całościowego obrazu systemu motywacyjnego osoby - jest to główne ograniczenie metodologiczne w badaniu motywacji.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
emocje i motywacje, Psychologia materiały do obrony UJ
Społeczna I-zag.4, Psychologia materiały do obrony UJ
psychologia poznawcza, Psychologia materiały do obrony UJ
metodologia I, Psychologia materiały do obrony UJ
Świadomość i nieświadomość, Psychologia materiały do obrony UJ
Omówienie procesu emocjonalnego, Psychologia materiały do obrony UJ
Rysunek w rozwoju i diagnozie psychologicznej, Psychologia materiały do obrony UJ
motywowane poznanie final, Psychologia materiały do obrony UJ
Pamiec pytania 1, Psychologia materiały do obrony UJ
metody projekcyjne, Psychologia materiały do obrony UJ
POMOC PSYCHOLOGICZNA123, Psychologia materiały do obrony UJ
BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA I, Psychologia materiały do obrony UJ
Rozwój po adolescencji. Zmiany w obrębie osobowości człowieka dorosłego, Psychologia materiały do ob
Mózgowy substrat emocji z uwzględnieniem roli specyficznych neuroprzekaźników, Psychologia materiały
zaburzenia, Psychologia materiały do obrony UJ
ODPOWIEDZI METODOLOGIA, Psychologia materiały do obrony UJ
ASYMETRIA FUNKJONALNA MÓZGU A ZDOLNOŚCI JĘZYKOWE, Psychologia materiały do obrony UJ

więcej podobnych podstron