Miejsce wsp lnoty religijnej w spo ecze stwie, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Religie i Związki Wyznaniowe


Miejsce wspólnoty religijnej w społeczeństwie (środowisko zewnętrzne)

Oficjalnie uznane kościoły

Inne akceptowane kościoły

Inne wspólnoty religijne

Nielegalne wspólnoty religijne

Miejsce w społeczeństwie

Posiadają swobodę działania;

Cieszą się pełnia przywilejów;

Mogą prowadzić edukacje religijna w szkołach, posiadać kapelanów wojskowych;

Korzystać ze specjalnych zasad opodatkowania;

Nierzadko mają dostęp do funduszy państwowych;

Mogą mieć podpisaną specjalna umowę z państwem (konkordat);

posiadają swobodę działania;

cieszą się ograniczonymi przywilejami;

stosunek do tego typu wspólnot religijnych warunkowany jest tradycją i kultura danego społeczeństwa;

Posiadają ograniczona swobodę działania i w istocie cieszą się niewielkimi przywilejami, czasami tylko zgoda na organizowanie spotkań z nauczycielami, rozpowszechnianie literatury religijnej itp

Nie posiadają swobody działania, najczęściej funkcjonują w ukryciu, a ich działalność spotyka się ze sprzeciwem społecznym;

Źródłem szykan mogą być organy państwowe nie aprobujące danej wspólnoty w określonym państwie jak i samo społeczeństwo.

cele

Utrzymanie „statutu quo”;

Podejmowanie próby zwiększenia swobody działania i zakresu posiadanych przywilejów;

Krytyka i walka ze wspólnotami religijnymi (zwłaszcza sektami i kultami) traktowanymi jako zagrożenia dla uprzywilejowanej pozycji;

akceptacja „status quo”;

działania mające na celu ugruntowanie tradycji stanowiącej gwarancję posiadanej pozycji;

próby rozszerzenia zakresu przywilejów;

Zmiana „statusu quo”;

Dążenie do podniesienia statusu, wpisywania się w tradycję i kulturę danego kraju;

Pozyskiwanie zwolenników lub powiększenie liczby osób neutralnych;

Nagłośnienie wyroków sądowych korzystnych dla tego typu wspólnot;

Zmiana „status quo”;

Prowadzenie działalności pod szyldem organizacji cieszących się aprobatą społeczeństwa w oczekiwaniu na zmianę „klimatu” dla ich funkcjonowaniaWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Religie i Związki Wyznaniowe - Wykłady Rytko, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Reli
index!!!!!!!!, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Religie i Związki Wyznaniowe
LUCKMANN, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Religie i Związki Wyznaniowe
Religie niechrześcijańskie, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Religie i Związki Wyzn
Religia, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Religie i Związki Wyznaniowe, Religia i z
Konkordaty, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Religie i Związki Wyznaniowe
NAUKA A RELIGIA w uj ciu, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Religie i Związki Wyznan
Marketing polityczny, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Marketing polityczny
Marketing skrypcior, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Marketing polityczny
Partie i Systemy Partyjne Wyklady[1], Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Partie polit
polityka społeczna jk(1), Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Polityka Społeczna
Partie polityczne WYKŁADY, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Partie polityczne i sys
sokol opracowany!, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Partie polityczne i systemy par
jeśli jesteś kretynem nie otwieraj, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Partie polityc
KI program cwiczen 2011-12 nowy, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Komunikacja Inter

więcej podobnych podstron