ulgi - niepełnosprawne dzieci, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk


Ulgi i uprawnienia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej bez względu na stopień niepełnosprawności

PKP i PKS

Ulga w przejazdach pociągami PKP oraz autobusami PKS przysługuje dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej do ukończenia 24 roku życia, a w przypadku młodzieży studiującej niepełnosprawnej do ukończenia 26 roku życia (art. 1a Ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego).

Ulga przysługuje w wysokości 78% ceny biletu (art. 2 ust.5 Ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego).

Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do określonej placówki i z powrotem. Placówki te to:

(art. 2 Ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego).

Korzystając z ulgowego przejazdu należy oprócz biletu jednorazowego lub biletu miesięcznego posiadać następujące dokumenty:

  1. w przypadku dzieci i młodzieży uczęszczającej do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo środka lub placówki o charakterze oświatowym

  • w przypadku dzieci i młodzieży nie uczęszczającej do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej lub placówki oświatowej: