Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 17.09, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne klasa II


Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II

Ośrodek tematyczny: Prezentuję swoje zainteresowania.

Prowadząca: Janina Kruk

Data: 17.09.2008 r.

Temat: Prezentowanie przez uczniów swoich zainteresowań. Powtórzenie

i utrwalenie wiadomości o literach, sylabach i wyrazach.

Cele ogólne:

Dziecko:

Cele operacyjne;

Dziecko:

Metody:

Praca z tekstem, rozmowa, ćwiczenia, opowiadanie, drama, analityczna, zabawowo - naśladowcza, bezpośredniej celowości ruchu.

Formy pracy:

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, karty z literami do przypinania na tablicy, wycinanka,

Przebieg:

  1. Wypowiedzi dzieci na temat zdjęć( s. 70- 71).

- Omawianie kolejnych zdjęć. Zwrócenie uwagi na zdajecie przedstawiające

dziecko niepełnosprawne

- Dopasowywanie napisów do zdjęć

- Odszukiwanie zdjęć przedstawiających zainteresowania uczniów.

- Formułowanie odpowiedzi na temat, Dlaczego dobrze jest mieć zainteresowania?

2. Prezentowanie przez uczniów ich zainteresowań.

Uwaga! Podczas wypowiedzi uczniów nauczyciel zapisuje na tablicy nazwy

zainteresowań dzieci

3.Pisanie zdań na temat zainteresowań

- wykonanie ćwiczeń 1., 2., s. 71.

4. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o literach, sylabach i wyrazach.

- wykonanie ćwiczenia 3.,s.72

Przykład:

Rak - mak, tak, lak,; rak - raz, raj, rap; rak - rok, ryk, rak

- wykonanie ćwiczenia 4 s. 72

Przykład:

Lokomotywa - lok, motyl, mowa, kowal, kot, koty, motyw, lak, mak, loty, tylko

- wykonanie ćwiczeń 5 - 9, s. 72 -73

9. Przedstawienie środkami plastycznymi tematu Moje zainteresowania.

1. Przypomnienie i omówienie zasad kompozycji obrazu.

- Rozmowa na temat rozmieszczenia na obrazie postaci i przedmiotów.

- Omówienie proporcji w budowie ciała dzieci.

2. Podanie tematu pracy i omówienie techniki - malowanie farbami.

3. Samodzielna praca dzieci

4. Prezentacja prac dzieci, ocena.

10.Dodawanie liczb z przekroczeniem progu dziesiątkowego.

1. Rachunek pamięciowy.

- Ile to jest?

7 + 3 =, 20 - 8 =, 6 + 4 =, 13 + 6 =, itp.

- wykonani zadania 1., s. 74

2. Ukazanie różnych sposobów przekroczenia progu dziesiątkowego z użyciem

liczmanów i liczb w kolorach ( wycinanka 1 / 1 ).

Jeno dziecko w ławce dostaje patyczki, a drugie liczby w kolorach.

Wykonanie zadania 2., s. 74

- Przeczytajcie zadanie

Analiza treści zadania i rozwiązywanie metodą stymulacji

-, o czym jest to zadanie?

-, co jest w zadaniu dane?

U.:W klasie drugiej dziesięcioro dzieci uczy się języka angielskiego, a dwoje -

języka niemieckiego.

-, Co jest niewiadome?

U.: Ile uczniów uczy się języków obcych w klasie

- Jak to obliczycie na patyczkach?

U.: Ułożę na ławce 9 patyczków, dosunę do nich 2 patyczki i przeliczę. Teraz

mam 11 patyczków.

- Jak to obliczycie, używając liczb w kolorach?

U.: Położę klocek 9 i dosunę obok klocek 2. Pod spodem położę klocek 10 i

odszukam taki klocek, aby po odsunięciu do klocka 10 dawał łączną długość

klocków 9 i 2.To klocek 1, czyli 9 i 2 to 11.

Jaka będzie odpowiedź?

- Przedstawcie rozwiązanie na osi liczbowej.

U.: Ruszam z punktu 9, dwa kroki w prawo i zatrzymuję się w punkcie 11.

___________________________________

- Zapiszcie formułę.

U.: 9 + 2 = 11

U.: 9 + 2 = 9 + 1 + 1 = 10 + 1 = 11

- Uzupełnijcie odpowiedź.

- Wykonanie zadań 3., 4., s. 75

3. Przypomnienie sposobu posługiwania się liczydełkiem do obliczenia sum

w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego.

- Wykonanie zadania 5., s. 75

Objaśnienie jak liczymy, posługując się liczydełkiem ( wycinanka 8 / 1 ).

- Wykonanie zadania 6., s. 75 z wykorzystaniem liczydełka.

4. Domowniczek 13.

2Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ZAJ CIE OTWARTE DLA RODZICÓW 26.04 2007, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne klasa II
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 18.09.2008, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagog
Cykl trzech scenariuszy zajęć zintegrowanych dla klasy II dotyczących lektury, kl.2 ed.polonistyczna
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 15, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne kl
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 25.03, Scenariusze i konspekty
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 24.03, Scenariusze i konspekty
SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH DLA KLASY II
Scenariusz zajęć dla 6, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne klasa II
Hospitacja zajęć zintegrowanych w klasie II czesc 3, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogicz
Hospitacja zajęć zintegrowanych w klasie II czesc 4, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogicz
Hospitacja zajęć zintegrowanych w klasie II czesc2, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczn
Hospitacja zajęć zintegrowanych w klasie II, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne klasa
Monografia liczny 5, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne klasa II
Konspekt zajęć zintegrowanych dla klasy II 23.03, Scenariusze i konspekty
Scenariusz zajęć obserwowanych dla klasy II B - grudzień, przedszkole, awans
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy I-wiosenne porządk, zdrowie
Scenariusz zajęć ruchowych dla klasy II, Szkoła podstawowa

więcej podobnych podstron