10. LEKI ZNIECZULENIA OGÓLNEGO, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4


LEKI ZNIECZULENIA OGÓLNEGO

Leki znieczulenia ogólnego wprowadzono po raz pierwszy w 1846 roku w Bostonie, kiedy to William Morton zastosował eter do wywołania znieczulenia ogólnego.

Leki znieczulenia ogólnego stosuje się w celu uzyskania znieczulenia ogólnego, które charakteryzuje się okresowym zahamowaniem czynności OUN z pominięciem rdzenia przedłużonego, w którym znajdują się ważne dla życia ośrodki nerwowe.

W czasie trwania znieczulenia ogólnego można prowadzić zabiegi chirurgiczne ponieważ u chorego obserwuje się :

Mechanizm działania.

Polega on na zahamowaniu prawidłowego przepływu jonów przez błonę komórkową co znosi jej pobudliwość. Leki znieczulenia ogólnego blokują lub zmniejszają przepuszczalność neuronalnych kanałów komórkowych regulujących przewodnictwo sodowe.

Leki znieczulenia ogólnego powinny spełniać następujące warunki bezpieczeństwa :

Premedykacja

Jest to farmakologiczne przygotowanie chorego do znieczulenia ogólnego.

Ma na celu :

Najczęściej stosowanymi w premedykacji lekami są :

Pochodne benzodiazepiny działają:

Pochodne fenotiazyny wywierają działanie:

Narkotyczne leki przeciwbólowe zmniejszają wielkość dawki leku znieczulenia ogólnego oraz zwiększają działanie uspokajające.

Parasympatykolityki:

Wziewne leki znieczulenia ogólnego

Najczęściej stosowane wziewne środki to :

 1. Podtlenek azotu:

Szybko wywołuje znieczulenie ogólne i powoduje łatwe budzenie.

Wywołuje przyjemne oszołomienie podczas budzenia chorego (gaz rozweselający).

Eliminowany z ustroju w stanie niezmienionym przez drogi oddechowe.

Działa depresyjnie na mięsień sercowy oraz pobudza czynność układu sympatycznego.

 1. Halotan:

 1. Enfluran:

 1. Metoksyfluran:

 1. Izofluran:

Leki znieczulenia ogólnego stosowane dożylnie

Dożylne leki znieczulenia ogólnego są stosowane samodzielnie lub jako wprowadzenie do znieczulenia ogólnego metodą wziewną.

Najczęściej podaje się :

 1. pochodne kwasu barbiturowego

 2. pochodne benzodiazepiny

 3. pochodne arylocykloheksyloaminy

 4. inne leki

Ad.1 Pochodne kwasu barbiturowego

Są to krótko i ultra krótko działające leki nasenne, które podawane są najczęściej dożylnie dla indukcji znieczulenia ogólnego.

Po podaniu dożylnym szybko przenikają do mózgu, powodując krótkotrwałe, kilku minutowe znieczulenie ogólne.

Najczęściej stosowane są :

Ad.2 Pochodne benzodiazepiny

Stosowane są :

Wywierają one działanie:

Są stosowane również dla zniesienia nadmiernej pobudliwości OUN i wprowadzenia do znieczulenia ogólnego.

Ad.3 Pochodne arylocykloheksyloaminy

Lekim tej grupy jest Ketamina (Ketalar).

Ad. 4 Inne leki

 1. Etomidat (Hypnomidate):

 1. Diprivan (Propofol):Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
1. LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE I FIBRYNOLITYCZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3
2. Leki przeciwkrwotoczne i moczopędne, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3
7. Znieczulenia chirurgiczne, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
Wziewne środki znieczulenia ogólnego, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjolog
4. LEKI BETA - ADRENOLITYCZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 2
1. LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE I FIBRYNOLITYCZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3
8. LEKI MIEJSCOWO ZNIECZULAJĄCE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
8. LEKI MIEJSCOWO ZNIECZULAJĄCE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
4. Leki przeciwpadaczkowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
5. Leki przeciwparkinsonowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
3. LEKI PSYCHOTROPOWE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
11. LEKI WPŁYWAJĄCE NA ZAKOŃCZENIA RUCHOWE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
4. LEKI STOSOWANE W DYCHAWICY OSKRZELOWEJ, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3
1. Leki przeciwbólowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
3. LEKI ANTYALERGICZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 5
3. Leki hamujące agregacje płytek krwi, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 2
6. LEKI ANTYARYTMICZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 2
1. Glikozydy nasercowe i inne leki działające inotropowo dodatnio, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGI

więcej podobnych podstron