SBF, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr II, Sieć Bezpieczeństwa Finansowego


System fin.-funkcja monetarna i kapitałowa, nie jest statyczny, składa się z inst fin, rynków fin,

infrastruktury prawnej i instytucjonalnej stabil fin- stan w którym dz.gosp. nie zakłócają zmiany

cen aktywów oraz problemy inst. fin w regulowaniu ich zobowiązań sieć bezp fin- ogół regulacji

prawnych i samoreg. które zapewnią stabiln. fin oraz ochronę interesów uczestników rynku

BC -pożyczkod ost inst, decyduje o zaniechaniu interwencji, prowadzi politykę informacyjną

Inst nadzorcze- licencjonow. inst fin, funkcja ostrożnośc, (monitorowanie działalności inst fin),

sankcjonowanie inst. Inst gwarantowania- f. gwarancyjna (realizacja roszczeń klientów),

f.pomocowa (pożyczek bankom) Rząd- środki na pomoc inst.fin, budowa regulacji prawnych

pokusa nadużycia- maksymal. własnych korzyści kosztem innych podmiotów, podejmowane

nadmierne ryzyko, ryzyko systemowe- rozpad systemu fin spowodowany: panika bankowa

(masowe wycofanie depozytów), zjawisko zarażania (silne powiązania między bankami)

przyczyny wrażliwości sys.fin- zmiana struktury finansowania, zmiana w strukturze zobowiązań,

rozwój segmentu nowoczesnych form finansowania, wzrost skłonności do ryzyka

Cele BC- stabilność cen, stabilność finansowa

Instrum polityki pien.: stopa %, operacje dep-kred, OOR, rezerwa obowiązkowa Narzędzia

zarządzania kryzysowego: pożyczkodawca ost inst, polityka infor, decyzja o braku interwencji

Pożyczkod ost inst: awaryjne wsparcie płynnościowe w ramach operacji bilateralnych i w ramach

OOR, zasady: pożyczać bez ograniczen ale wymagać zabezpieczenia, wymaga wysokich odsetek,

pożyczać bankom wypłacalnym, z wyprzedzeniem informowac o gotowosci udzielenia wsparcia

Polityka infor- określenie roli, celów banku, otwartość związana z formułowan. i raportowaniem

podjętych decyzji, dostęp społeczeństwa do informacji dot. prowadzonej polityki, wiarygodność

EX ANTE- raporty o stablinosci fin, komunikaty, protokoły z posiedzen, oswiadczenia publiczne

EX POST- zasada konstruktywnej niejednoznacznosci (dyscyplinie rynkowej i ograniczaniu

zjawiska pokusy nadużycia w syst bankowym najlepiej służą minimalne przekazy inforacyjne dot.

zarządzania sytuacją kryzysową przez BC) Forward guidance- narzędzie komunikacyjne,

zadaniem sterowania jest sygnalizowanie przyszłego kursu w polityce BC, rodzaje: fg jakościowy

(zdefiniowanie okresu w ktorym bc utrzyma dany kurs), fg na określony czas (wyznaczenie daty

do której bc nie podniesie stóp%), fg walutowy (wskazanie warunków do spełnienia by

uzasadnonione było wprowadzenie zmian)

Modele nadzoru: zintegrowany (1 nadzorca nad sektorami: kapit, bank, ubezp), sektorowy(każdy

sektor ma odrębną inst nadzorczą), mieszany(2 inst nadzoru) Argumenty nadzór w BC-stabilność

fin jako cel bc, uniknięcie powielania zadan, rola bc w czasie kryzysu, uwarunkowania historyczne

Nadzór w UE- zasada jednolitej licencji-inst fin mająca pozwolenie na prowadzenie działalności

w jednym z krajów ue, może prowadzic dzialalnosc w pozostałych krajach ue, zasada nadzoru

panstwa macierzystego- działalnosc inst fin na terytorium innego państwa ue podlega nadzorowi

panstwa które wydało zezwolenie na prowadzenie tej dzialalnosci KNF zadania: licencjonowanie,

tworzenie regulacji ostrożnościowych, kontrolowanie działalnosci bankowej, nakładanie sankcji

Fundusze własne banku: podstaw (zasadnicze, pozycje dodatkowe f,p, pozycje pomniejszające

fp), uzupełniające (kap. z aktualizacji wyceny, rzeczowych AT, zobowiązania podporządkowane)

Współczynnik wypłacalności= (KW+KK)/(12,5*całk.wymóg kap.)// 1rok- 15%, 2rok- 12%

potem 8%, // kap.podst=własny +uzupełniający

Kategorie kredytów + procentowa wartość rezerwy 1.Normalne(1.5%) 2.Pod obserwacją(1.5%)

3.Zagrożone, (Poniżej standardu (20%), Wątpliwe (50%), Stracone (100%)) klasyfikacji kredytu

-Kryterium terminowości spłaty kredytu, Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej (pozostałe

kredyty) podstawa sporządzania rezerwy -Wartość bilansowa ekspozycji kredytowej.

Systemy gwarancyjne kategorie: Paybox- instytucja gwarantowania depozytów zajmuję się tylko

wypłatą sum gwarantowanych Risk minimizer- inst gwarantowania oprócz wypłaty depozytów

mogą udzielać wsparcia bankom zagrożonym upadłością Cele tworzenia inst gwarantujących

depozyty: ochrona klientów banków, ograniczenia ryzyka systemowego wywołanego zjawiskiem

znanym pod nazwą runu na banki. Negatywne efekty inst gwar depozyty-osłabienie dyscypliny

rynkowej, większe prawdopodob wystąpienia pokusy nadużycia Banki, świadome ochrony mogą

podejmować decyzje maksymal ich korzyści, związane z większym ryzykiem.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
zif sciaga, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr I, Zarządzanie instytucjami finansowymi
bank centralna, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr I, Bankowość Centralna i Polityka Pienię
rz-wyk1, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr II, Rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwe
zif pytania, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr I, Zarządzanie instytucjami finansowymi
pomniejszone, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr I, Bankowość Centralna i Polityka Pieniężn
PF Rybnik 2014, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr I, Prawo finansowe
rachuna, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr II, Rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwe
rachuna ściąga, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr II, Rachunkowość w zarządzaniu przedsięb
Prawo odpowiedzi 99 poprawność, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr I, Prawo finansowe
Tekst - TEORIA AGENCJI 2, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr I, Strategie finansowe przedsi
2013 rach zarządcza, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr II, Rachunkowość w zarządzaniu prze
SFP - opracowane zagadnienia sciaga, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr I, Strategie finans
Strategie finansowe przedsiębiorstw - Problemy egzaminacyjne studia zaoczne, Studia UE Katowice FiR,
Bankowość centralna i polityka pieniężna- wykłady 2013, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr
SFP - opracowane zagadnienia, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr I, Strategie finansowe prz
Bankowość centralna i polityka pieniężna- wykłady 2013 okrojone, Studia UE Katowice FiR, II stopień,
modele test, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr II, Modele Inwestycyjne
2014 przyk-ady - R w zarz p, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr II, Rachunkowość w zarządza

więcej podobnych podstron