ZAPALENIE PúUC, MATERIAŁY PIELĘGNIARSTWO ŚUM, pielęgniarstwo materiały 2 ROK!, INTERNA I INTERNISTYCZNE, Fwd Nowotwory i zapalenia pluc


ZAPALENIE PŁUC

 

1. Zapalenie płuc - ostry lub przewlekły stan zapalny, który obejmuje przestrzeń pęcherzykową lub tkankę miąższową.

2. Chorobotwórczość bakterii zapalenia płuc:

         zapalenie ucha środkowego

         zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

         zator oskrzeli

3. Kryteria anatomopatologiczne:

         zapalenie pęcherzykowe - część bakteryjna

         zapalenie śródmiąższowe - część wirusowa

         zapalenie płatowe - w obrębie anatomicznych granic płata płuc

         zapalenie płacikowe

4. Kryteria etiologiczne:

         zakażenie - wirusowe, bakteryjne, grzybicze

         do zakażenia dochodzi poprzez kontakt zainteresowanych ludzi, a przenoszenie zakażenia następuje poprzez wdychanie skażonych kropelek

         szkodliwości fizyczne - promieniowanie jonizujące, ciało obce w oskrzelach

         szkodliwości chemiczne - drażniące gazy, zachłyśnięcie się

         zaburzenia krążenia - po zawale płuc, po zatorze płuc

5. Kryteria kliniczne:

         pierwotne

         wtórne

         ostre

         przewlekłe

6. Etiologia:

         infekcyjne zapalenie płuc

         najczęściej zakażenie drogą kropelkową

7. Zakażenie pozaszpitalne:

a) noworodki i niemowlęta:

         paciorkowce zapalenia płuc

         pałeczka grypy

         chlamydie

b) pneumocystozowe zapalenie płuc:

         wirusy

         mykoplazmy

c) młodzi chorzy:

         paciorkowce zapalenia płuc (30-60%)

         pałeczka grypy

         mykoplazmy

         chlamydie

         wirusy pneumotropowe

d) chorzy powyżej 65 roku życia:

         zarazki jak wyżej

         bakterie G-

         pałeczka zapalenia płuc

         pałeczka okrężnicy

         pałeczka ropy błękitnej

8. Zakażenie szpitalne:

         przeważnie bakterie G- (60-80%)

         gronkowiec złocisty

         beztlenowce

9. Obraz kliniczny zapalenia płuc:

         nagły początek z dreszczami i wysoką gorączką

         ból w klatce piersiowej

         kaszel z odkrztuszaniem rdzawej plwociny

10. Badania fizykalne zapalenia płuc:

         chory spocony

         akcja serca i częstość oddechów przyśpieszona

         osłuchowy szmer oskrzelowy, rzężenia drobnobańkowe i trzeszczenia

11. Badania laboratoryjne zapalenia płuc:

         hodowla i izolacja

         barwienie metodą Grama płynu opłucnego - później jego posiew

         badanie próbek plwociny - barwienie metodą Grama

         posiew odkrztuszonej plwociny

         posiew krwi

         obraz krwi - leukocytoza z przesunięciem w lewo, przyśpieszone OB

         test wrażliwości na optochinę

         test serologiczny

12. Badania radiologiczne zapalenia płuc:

         płatowe zapalenie - ostro odgraniczone zacienienia

         w zapaleniu odoskrzelowym i zapaleniu wirusowym skłonność do obustronnego zacienienia

13. Leczenie zapalenia płuc:

         antybiotyki:

o       cefalosporyny

o       aminoglikozydy

14. Wirusowe zapalenie płuc:

         etiologia - wirusy grypy A i B, wirusy paragrypy, adenowirusy

         droga zakażenia - droga kropelkowa, najczęściej w zimie i na wiosnę

         ognisko zakażenia - górne drogi oddechowe

         objawy kliniczne - katar, pieczenie oczu, gorączka, dreszcze, bóle mięśni, kaszel

         zdjęcia radiologiczne - obustronne zacienienia, widoczne śródmiąższowe zapalenie

         leczenie - objawowe, antybiotyki w przypadku nadkażenia bakteryjnego

15. Mykoplazmatyczne zapalenie płuc:

         etiologia - bakterie, mykoplazmy zapalenia płuc (nie mają one ściany komórkowej)

         epidemiologia - bakterie rozpowszechnione na całym świecie

         objawy kliniczne - rozwijają się powoli, kaszel początkowo suchy, w końcu prowadzi do odkrztuszania wodnistej lub śluzowej plwociny, gorączka, bóle głowy i mięśni

         rozpoznanie - testy serologiczne, izolacja na odpowiednich podłożach

         leczenie - antybiotyki - tetracyklinyWyszukiwarka

Podobne podstrony:
podstawy chemioterapii i radioterapii, MATERIAŁY PIELĘGNIARSTWO ŚUM, pielęgniarstwo materiały 2 ROK!
NADCISNIENIE TETNICZE notatki, MATERIAŁY PIELĘGNIARSTWO ŚUM, pielęgniarstwo materiały 2 ROK!, INTERN
pytania na internistyczne, MATERIAŁY PIELĘGNIARSTWO ŚUM, pielęgniarstwo materiały 2 ROK!, INTERNA I
kategoryzacja, MATERIAŁY PIELĘGNIARSTWO ŚUM, pielęgniarstwo materiały 2 ROK!, INTERNA I INTERNISTYCZ
na pielegniarstwo internistyczne, MATERIAŁY PIELĘGNIARSTWO ŚUM, pielęgniarstwo materiały 2 ROK!, INT
Rehabilitacja kardiologiczna w różnych sytuacjach klinicznych, MATERIAŁY PIELĘGNIARSTWO ŚUM, pielęgn
Pytania dla studentów IV roku, MEDYCYNA - ŚUM Katowice, IV ROK, INTERNA, Gastroenetrologia, Pytania
cukrzyca, MATERIAŁY PIELĘGNIARSTWO ŚUM, pielęgniarstwo materiały 2 ROK!, MATERIAŁY NA DRUGI ROK, DO
Upośledzenie umysłowe-Chomik, MATERIAŁY PIELĘGNIARSTWO ŚUM, pielęgniarstwo materiały 2 ROK!, PEDIATR
Hemodializa, MATERIAŁY PIELĘGNIARSTWO ŚUM, pielęgniarstwo materiały 2 ROK!, MATERIAŁY NA DRUGI ROK,
lecz nerkozastepcze, MATERIAŁY PIELĘGNIARSTWO ŚUM, pielęgniarstwo materiały 2 ROK!, MATERIAŁY NA DRU
POZ-egzamin, MATERIAŁY PIELĘGNIARSTWO ŚUM, pielęgniarstwo materiały 2 ROK!, MATERIAŁY NA DRUGI ROK,
parazytologia, MATERIAŁY PIELĘGNIARSTWO ŚUM, pielęgniarstwo materiały 2 ROK!
Kopia proces pediatria, MATERIAŁY PIELĘGNIARSTWO ŚUM, pielęgniarstwo materiały 2 ROK!, PEDIATRIA I P
patologia, MATERIAŁY PIELĘGNIARSTWO ŚUM, pielęgniarstwo materiały 2 ROK!
Choroby układu krążenia u dzieci, MATERIAŁY PIELĘGNIARSTWO ŚUM, pielęgniarstwo materiały 2 ROK!, PED
oty+éo+Ť¦ç notatki, MATERIAŁY PIELĘGNIARSTWO ŚUM, pielęgniarstwo materiały 2 ROK!, PATOLOGIA, Nowy f

więcej podobnych podstron