terminologia ROMANTYZM, Filologia polska z wiedzą o kulturze, II rok, HLP do r.1918, romantyzm, opracowania

Pobierz dokument
terminologia.romantyzm.filologia.polska.z.doc
Rozmiar 75 KB

BALLADA

-krótki wierszowany utwór epicki na temat niezwykłego zdarzenia[sensacyjnego],

POLSKI DRAMAT ROMANTYCZNY

-po powst. list. na emigracji (poza polist. cenzurą i działającymi w kraju teatrami) - przeznaczone do odbioru lekturowego. Lesedrama (wzorem Fausta Goethego i Manfreda Byrona) - gat. dr niescenicznego o luźnej budowie zewnętrznej i fragmentaryczności (jako cechy 'burzy i naporu') - zapowiedzią dr.romantycznego. Np. nowatorstwa Fausta: odrzucenie reguł trzech jedności, brak linearności i ciągu przyczynowo-skutkowego, kompozycja luźna i otwarta, synkretyzm (Intermezzo i Pochmurny dzień, liryka i epika)+tragizm i patos, dramat i groteska, wątki realistyczne i fantastyczne=złamanie zasady decorum: - ballada w obrębie dr (Król w Thule), liryczne zaśpiewki Małgorzaty (przy kołowrotku, pieśń modlitwa w więzieniu); celowa niesceniczność =>zmiany miejsca akcji (prolog w zaświatach, góra Brocken), złamanie zasdy mimesis (przez postacie z zaświatów - Mefistofeles, Aniołowie, Bóg) i z ludowych opowieści (czarownice, sabat, gadające zwierzęta).2 płaszczyzny wydarzeń: realistyczna i metafizyczna. Złamanie konwencji teatralnej (maks. 3 aktorów na scenie, działających), tu - sceny zbiorowe (kilka lub kilkanaście osób działających, nie statystów - Piwnica u Auerbacha, Noc Walpurgii - przeplatanie się też boh. różnej prowieniencji). Frenetyzm, gotycyzm, fascynacja średniowieczem. Tzw. boh. rom. - u podst.kt.leżał indywidualizm. Jednostka wybitna, nieprzeciętna, zbuntowana przeciwko ludz. ograniczeniom, prawom Boskim i ludzkim, poddający próbie miłość i wiarę, wolność i czyn (najb. fascynujące romantyków sfery filozofii czł. i świata). Faust, Kain, Prometeusz, Lucyfer - najpełniejsze wcielenia indywidyalisty, wg rom.

ROM.DR.OTWARTY - DZ.cz. III Dziady drezdeńskie (1832)

DRAMAT - FUNDAMENTEM WIELKIEGO REPERTUARU TEATRU POLSKIEGO

- l.1834 - 1845, powst na emigracji dramaty JS i Irydion ZK

+genezyjska wykładnia i przemiana głównego bohatera. Temat: kluczowe wówczas problemy społeczno-obyczajowe (w powieściach i komediach scenicznych, melodramatycznych) - zrujnowanie szlachty średniej + kompromitacja romantycznej pozy poprzez zderzenie z pieniądzem (jako siłą bezwzględną, niwelującą etos szlachecki i literackie modele zachowań). U JS -terenem dworek polski. W duchu filozofii genezyjskiej objaśnił znany komediowy motyw - “cudownego' wzbogacenia się pary kochanków i tym samym zlikwidowania przeszkody do małżeńskiego szczęścia => heroizm cierpiącego prostackiego oficera rosyjskiego = śmierć - zniszczenie 'starej formy'=> co w finale doprowadza do nowego wcielenia rycerskiego ducha - nowego bohatera - Polaka zesłanego w sołdaty.

IRYDION - Z. KRASIŃSKIEGO, 1836, który można dołączyć do nurtu dr J.S. - dr niesceniczny, 'książkowy' -pisany prozą. Szeroka synteza historiozoficzna + znajomość historii-przedst. polityczny mechanizm upadku starożytnego Rzymu i przejęcie jego dziedzictwa przez chrześcijaństwo. WIELKA METAFORA I GŁOS W DYSKUSJI na temat ETYKI POLITYCZNEJ.

KOMEDIA ROMANTYCZNA - ten sam czas- 1832 - 1835

komedie wierszem A.Fredry - Śluby panieńskie, 1833// Zemsta, 1834// krotochwila prozą - Pan Jowialski, 1832.


Pobierz dokument
terminologia.romantyzm.filologia.polska.z.doc
Rozmiar 75 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
propozycja1, Filologia polska z wiedzą o kulturze, II rok, Dydaktyka WOK
Przykład, Filologia polska z wiedzą o kulturze, II rok, Dydaktyka WOK
Przyklad 4, Filologia polska z wiedzą o kulturze, II rok, Dydaktyka WOK
wiedza kulturze, Filologia polska z wiedzą o kulturze, II rok, Dydaktyka WOK
Przyklad 2, Filologia polska z wiedzą o kulturze, II rok, Dydaktyka WOK
propozycja2, Filologia polska z wiedzą o kulturze, II rok, Dydaktyka WOK
NA GRANICY TRZECH SWIATOW, Filologia polska z wiedzą o kulturze, II rok, Dydaktyka WOK
W SWIECIE REKLAM, Filologia polska z wiedzą o kulturze, II rok, Dydaktyka WOK
Propozycja instrukcji do projektow, Filologia polska z wiedzą o kulturze, II rok, Dydaktyka WOK
Przyklad 3, Filologia polska z wiedzą o kulturze, II rok, Dydaktyka WOK
GRAMATYKA, Filologia polska z wiedzą o kulturze, III rok
polonista-biblio, Filologia polska z wiedzą o kulturze, III rok
wok zagadnienia, Filologia polska z wiedzą o kulturze, III rok
zad. 2.2a, Filologia polska z wiedzą o kulturze, III rok, DLiJP
Arkusz analizy programu nauczania-tabelanowa, Filologia polska z wiedzą o kulturze, III rok, DLiJP
Przygody Tomka Sawyera, Filologia polska z wiedzą o kulturze, III rok, DLiJP
Tajemniczy ogrod, Filologia polska z wiedzą o kulturze, III rok, DLiJP
wok I, Filologia polska z wiedzą o kulturze, III rok

więcej podobnych podstron