Modelowanie układów dynamicznych na elektronicznej maszynie analogowej, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 3, Automatyka

Pobierz dokument
modelowanie.ukladow.dynamicznych.na.doc
Rozmiar 41 KB

Laboratorium automatyki

Imię i nazwisko

Semestr

III

Grupa

III

Nr Ćw.

Temat ćwiczenia

Modelowanie układów dynamicznych na elektronicznej maszynie analogowej.

Data wykonania

11.01.2011

Data oddania

Ocena

1.Zasada modelowania

W celu zamodelowania równania różniczkowego na maszynie analogowej wygodne jest wyznaczenie z niego najwyższej pochodnej.

Model równania różniczkowego realizuje się za pomocą integratorów i sumatorów.

Równanie można też przedstawić w postaci układu równań pierwszego rzędu uzyskując w ten sposób wprost równania integratorów.

2. Zadanie.

Zbudować model analogowy i wyznaczyć jego charakterystykę skokową, opisanego równaniem różniczkowym.

0x01 graphic

0x01 graphic

3. Rozwiązanie

y1=y2

y2=5x(t)-3-2x1

Równanie róźniczkowe

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
sumator

0x01 graphic
integrator


Pobierz dokument
modelowanie.ukladow.dynamicznych.na.doc
Rozmiar 41 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Charakterystyki czasowe, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 3, Automatyka
modelowe rozwąznia składowania towaru, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 5, Rynek usłu
II Wymagania dotyczÄ…ce ergonomii i ryzyka zawodowego na stanowisku magazynier(1), STUDIA - Kierunek
Europa od dawna boryka się z problemem bezpieczeństwa na drogach, STUDIA - Kierunek Transport, STOPI
komunikacja międzyludzka, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Negocjacje w spedycji
Podatek akcyzowy, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 7, Procedury celne i podatkowe
Infrastruktura transportu projekt 2, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 1, Infrastruktu
ergonomia projekt, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 1, Ergonomia
pracownik labolatorium, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 1, Ergonomia
Pojęcie działalności spedycyjnej, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 5, Rynek usług spe
scheat organizacyjny izby celnej w szczecinie, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 7, Pr
Ubezpieczenia - zadanie, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 7, Ubezpieczenia transporto
NEGOCJACJE - etapy, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Negocjacje w spedycji
słuchanie, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Negocjacje w spedycji
Przewozy ładunków, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Gospodarowanie w przedsiębiors
Płaski układ sił zbieżnych, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 2, Mechanika techniczna
FCA, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 7, Procedury celne i podatkowe
mowa, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Negocjacje w spedycji

więcej podobnych podstron