podanie o zwrot skladki, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism


Polisa nr………………………….. Warszawa, dnia ………………….

Ubezpieczony :

……………………………………………………….

Imię , Nazwisko

...............................................................................................................................

Adres

PODANIE O ZWROT SKŁADKI

Towarzystwo Ubezpieczeń :

...............................................................................................................................................

Zwracam się z prośbą o zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia z umowy ubezpieczenia zawartej za Waszym pośrednictwem z Towarzystwem Ubezpieczeń wiadczam, że w okresie od dnia......................................../ początku ochrony ubezpieczeniowej / do dnia.............................................../ sprzedaży / kradzieży / nie miało miejsca żadne zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową wynikającą z polisy nr.........................................................W związku z tym nie będę występował z żadnym roszczeniem do ubezpieczyciela , a wszystkie ewentualnie roszczenia osób trzecich zobowiązuję się uregulować osobiście.

Data i podpis ubezpieczonego

Dane właściciela konta………………………………………………………………………………………

Nr konta ………………………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu kontaktowego…………………………………………………………………………………………………………………

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przyjęto dnia

Warszawa, dnia……………………………………..

Pieczęć i podpis agentaWyszukiwarka

Podobne podstrony:
podanie o prace list motywacyjny sekretarka, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa agencyjna wzor, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa o dzielo, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pozew o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiazanie umowy, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
list uniwersalny absolwent, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
odwolanie, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pismo procesowe, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosekouzasadnienie(2), Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pozew o odszkodowanie, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
odpis wyroku z klauzula wykonalnosci, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o zniesienie wspolwlasnosci, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o odpis wyroku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
list uniwesalny, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
cofniecie wypowiedzenia umowy o prace, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
uznanie wyroku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o udzielenie urlopu okolicznosciowego, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o zwolnienie na opieke nad dzieckiem, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
prawomocnosci, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
darowizna pieniedzy, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism

więcej podobnych podstron