11. LEKI WPŁYWAJĄCE NA ZAKOŃCZENIA RUCHOWE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4


LEKI WPŁYWAJĄCE NA ZAKOŃCZENIA RUCHOWE -

ŚRODKI ZWIOTCZAJĄCE MIĘŚNIE POPRZECZNIE PRĄŻKOWANE

Leki zwiotczające dzielimy na:

Kryterium podziału stanowi mechanizm działania na płytkę nerwowo - mięśniową (płytkę motoryczną).

Środki zwiotczające niedepolaryzujące (I rzędu), których prekursorem jest alkaloid roślinny kurara, działają poprzez blokowanie cząsteczkom acetylocholiny dostępu do receptora.

Są więc kompetycyjnymi antagonistami acetylocholiny.

Powodują labilny blok polaryzacyjny płytki motorycznej.

Wyzwalana acetylocholina nie może wywołać depolaryzacji zapoczątkowującej skurcz mięśnia (hamowanie przez współzawodnictwo).

Leki te nie wpływają na tworzenie się i rozkład acetylocholiny ani też na pobudliwość mięśni poprzecznie prążkowanych.

  1. D - TUBOKURARA Tubocurarine, Tubarine, Tubocurarinum

posiada działanie ogólnoustrojowe.

Oprócz blokowania złącza nerwowo - mięśniowego, hamuje zwoje współczulne i uwalnia histaminę, co powoduje czasami znaczny spadek ciśnienia tętniczego.

U chorych na astmę może być przyczyną kurczu oskrzeli.

Stosuje się ją dożylnie w dawce 0,3 - 0,6 mg / kg mc.

Działa 30 - 40 minut po podaniu pojedynczej dawki.

Przedawkowanie prowadzi do zaburzeń oddychania aż do bezdechu włącznie,

  1. PANKURONIUM „Pavulon” jest pochodną sterydową.

Pozostaje bez istotnego wpływu na układ krążenia.

Działa 35 - 45 minut

Dawka wyjściowa leku wynosi 0,06 - 0,1 mg / kg mc.

Lek ten nie ulega kumulacji a jego działanie jest łatwo odwracalne.

  1. PIPEKURONIUM - Arduan

działa nieco silniej zwiotczająco niż pankuronium i dłużej, 40 - 50 minut.

  1. WEKURONIUM - ęNorcuron”

po podaniu dożylnym dawki 0,1 mg / kg mc.

Powoduje zwiotczenie już po 1,5 minuty, umożliwiając intubację.

Działa około 25 minut, co umożliwia łatwe sterowanie zwiotczeniem.

  1. ALKURONIUM - „Alloferin

jest pochodną kurary o krótszym działaniu i słabszych efektach ubocznych.

Czas działania po dawce 0,15 mg / kg mc. wynosi około 25 minut.

  1. ATRACURIUM - „Tracrium

działa 25 - 30 minut po typowej dawce 0,3 - 0,6 mg / kg mc.

Początek działania jest szybki i stwarza dobre warunki do intubacji dotchawiczej.

  1. MIWAKURIUM

działa bardzo krótko, około 12 - 15 minut.

Początek działania obserwuje się po 1,5 - 2 minut.

  1. ROKURONIUM „Esmeron”

jest to preparat powodujący najszybsze zwiotczenie w ciągu 1 minuty, które trwa około 15 minut.

Dawka początkowa 0,6 mg / kg mc. dożylnie.

Zastosowanie :

Przeciwwskazania :

Leki zwiotczające depolaryzujące (II rzędu) działają na błonę postsynaptyczną podobnie jak acetylocholina, z tym że ich eliminacja poprzez enzym cholinesterazę jest znacznie wolniejsza, a co za tym idzie czas ich działania jest o wiele dłuższy od czasu działania naturalnego mediatora..

Powodują one blok depolaryzacyjny płytki motorycznej oraz zmniejszają wrażliwość mięśni poprzecznie prążkowanych.

  1. SUKSAMETONIUM - „Chlorsuccillin, Suxamethonium, Succianylocholinum, Scolline

jest środkiem o szybkim początku działania.

Po podaniu dożylnym 1 - 1,5 mg / kg mc. dochodzi do uogólnionej depolaryzacji włókien mięśniowych co powoduje krótkotrwały przykurcz mięśni szkieletowych.

Działanie to ustępuje po kilku sekundach i pojawia się zwiotczenie mięśni trwające 3 - 5 minut.

Leki zwiotczające III rzędu - wywierają działanie na część presynaptyczną złącza nerwowo - mięśniowego, powodując zanurzenia:

Działanie takie można uzyskać po pozajelitowym podaniu jonów magnezowych np.

  1. MAGNESIUM SULFURICUM 20 %.

Znalazły one zastosowanie w leczeniu:

Leki zwiotczające o działaniu ośrodkowym - działają na znajdujące się w OUN ośrodki nerwowe odpowiedzialne za napięcie mięśniowe.

Hamują one odruchy polisynaptyczne.

Należą do nich:

LEKI ODWRACAJĄCE BLOK NERWOWO - MIĘŚNIOWY

Blok depolaryzacyjny ulega odwróceniu samoistnie, w miarę rozkładu cząsteczek leku przez acetylocholinesterazę.

Długotrwała depolaryzacja błony postsynaptycznej powoduje jednak wzrost progu jej pobudliwości.

Jest to tzw. blok II fazy, którego odwrócenie farmakologiczne jest mało skuteczne.

Chorego należy wentylować mechanicznie do chwili samoistnego ustąpienia bloku.

Blok niedepolaryzacyjny ustępuje na drodze samoistnej dysocjacji cząsteczek leku, co trwa około kilkadziesiąt minut.

Proces ten można przyspieszyć przez podanie inhibitora acetylocholinesterazy zwiększającego ilość aktywnych cząsteczek acetylocholiny i powodującego „przełamanie bloku”.

W grupie leków inhibitorów acetylocholinesterazy zastosowanie mają:

NEOSTYGMINA „Polstigminum”, „Prostygminum”

czas działania wynosi 30 - 40 minut po podaniu dożylnym.

Podaje się ją po rozpoczęciu samoistnego ustępowania bloku.

EDROFONIUM „Tensilon” - działa bardzo krótko, około 10 minut. Jest więc dość niebezpieczny w zastosowaniu do odwrócenia działania środków niedepolaryzujących.

PIRYDOSTYGMINA „Mestinon” - posiada znacznie wolniejsze i dłuższe działanie od neostygminy.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
3. Leki hamujące agregacje płytek krwi, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 2
12 LEKI DZIALAJXCE NA ZAKONCZENIA RUCHOWEid 13521 ppt
1. LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE I FIBRYNOLITYCZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3
4. Leki przeciwpadaczkowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
8. LEKI MIEJSCOWO ZNIECZULAJĄCE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
LEKI WPŁYWAJĄCE NA KRZEPNIĘCIE 31.03.2011, farmakologia n
Leki uspakajające przeciw lękowe i nasenne, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia
5. Leki przeciwparkinsonowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
9 Leki stosowane w ostrej niewydolności serca, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia
3. LEKI PSYCHOTROPOWE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
Leki stosowane w schorzeniach ukł.oddech, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia
2. Leki przeciwkrwotoczne i moczopędne, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3
4. LEKI STOSOWANE W DYCHAWICY OSKRZELOWEJ, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3
1. Leki przeciwbólowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
10. LEKI ZNIECZULENIA OGÓLNEGO, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
3. LEKI ANTYALERGICZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 5

więcej podobnych podstron