PZ, Studia, ZiIP, SEMESTR IV, Podstawy zarządzania


Rodzaje zasobów w organizacjach.

Zarządzanie - definicje.

Co oznacza w zarządzaniu osiąganie celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny.

Podstawowe funkcje kierownicze:

Dziedziny (obszary) zarządzania

Otoczenie organizacji

           Otoczenie ogólne:

- wymiary otoczenia ogólnego

           Otoczenie zadaniowe

- elementy składowe otoczenia zadaniowego

- elementy składowe otoczenia wewnęrznego

Stosunki pomiędzy organizacją i jej otoczeniem

Sposoby przystosowania się organizacji do swojego otoczenia

Skuteczność organizacji a otoczenie

- podejście systemowo-zasobowe

- podejście od strony procesów wewnętrznych

- podejście celowe

- podejście uwzględniające strategicznych zwolenników

                                    - schemat modelu skuteczności

Organizacja - definicje:

Podstawowe podsystemy organizacji

Cele organizacji

 

Nurty i kierunki w teorii zarządzania

- naukowe zarządzanie

- zarządzanie administracyjne

- Stosunki międzyludzkie (hr):

Teoria x, teoria y

Zachowania organizacyjne

- Ilościowa teoria zarządzania:

- Zarządzanie operacyjne:

 

Metody i techniki zarządzania

Metody oceny pracy

Metody zarządzania produkcją

 

Planowanie w organizacji

 

Plany strategiczne

Plany taktyczne.

Plany operacyjne.

 

Proces podejmowania decyzji

 

Struktury organizacyjne:

     projektowanie stanowisk pracy

- Specjalizacja stanowisk pracy

- Alternatywy specjalizacji:

      Rotacja czynności zadań lub stanowisk pracy

      Rozszerzenie zakresu pracy

      Wzbogacenie stanowisk pracy

      Podejście od strony stanowiska pracy

      Zespoły robocze

 

      grupowanie stanowisk pracy

          kryteria grupowania:

           Wyrobów

           Funkcji

           Klientów

           Lokalizacji

 

    ustalenie stosunków podległości pomiędzy poszczególnymi stanowiskami

      Hierarchia podporządkowania

      Rozpietość kierowania

      Rozpiętość kierownicza zależna jest od wielu warunków.

      Umiejętności przełożonych i podwładnych

      Rozproszenie podwładnych

      Zakres pracy innej niż nadzorcza

      Zakres występowania procedur

      Częstość występowania nowych problemów

 

    rozdzielanie uprawnień decyzyjnych

      Delegowanie uprawnień

 

    koordynację czynności pomiędzy stanowiskami

      narzędzia przydatne dla utrzymania koordynacji:

      Hierarchia organizacyjna

      Występowanie reguł i procedur

      Stanowisko managera łącznika

      Tworzenie zespołów zadaniowych

      Tworzenie wydziałów integrujących

 

    różnicowanie stanowisk pracy.

      Stanowiska liniowe

      Stanowiska sztabowe

 

Schemat organizacyjny

Proces formalizacji

 

Rodzaje struktur organizacyjnych

          Ze względu na liczbę szczebli w strukturze:

       Struktura smukła

       Struktura płaska

          Ze względu na przyjęte zasady określające relacje między kierownikami różnych szczebli oraz pracownikami:

       Struktura liniowa

       Struktura funkcjonalna

       Struktura liniowo-sztabowa

       Struktura dywizjonalna

       Struktura macierzowa

       Struktura hybrydowaWyszukiwarka

Podobne podstrony:
PZ Ściąga, Studia, ZiIP, SEMESTR IV, Podstawy zarządzania
PZ - wykład 3, Studia, ZiIP, SEMESTR IV, Podstawy zarządzania
PZ - wykład 1, Studia, ZiIP, SEMESTR IV, Podstawy zarządzania
PZ - mini, Studia, ZiIP, SEMESTR IV, Podstawy zarządzania
Otoczenie, Studia, ZiIP, SEMESTR IV, Podstawy zarządzania
Zarzadzanie i systemy jakosci - sciaga I, STUDIA, SEMESTR IV, Podstawy zarządzania, pz, Zarzadzanie,
ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE, Studia, ZiIP, SEMESTR IV, semestr IV zaoczny, Podstawy zarządzania
Model mechanistyczny cechuje, Studia, ZiIP, SEMESTR IV, semestr IV zaoczny, Podstawy zarządzania
podstawy marketingu - wyk 1 i 2, Studia, ZiIP, SEMESTR VII, Podstawy Marketingu
AI test1, Studia, ZiIP, SEMESTR IV, semestr IV zaoczny, Metody szt. int
Zad -rozliczenie niedoborów i szkód, Studia, ZiIP, SEMESTR IV, Finanse i Rachunkowość
Podstawy woiągów i kanalizacji 15.11.2007, STUDIA, Polibuda - semestr IV, Podstawy Woiągów i Kanaliz
podstawy marketingu wyk 2, Studia, ZiIP, SEMESTR VII, Podstawy Marketingu
podstawy marketingu wyk 1, Studia, ZiIP, SEMESTR VII, Podstawy Marketingu
Podstawy woiągów i kanalizacji 22.10.2007. , STUDIA, Polibuda - semestr IV, Podstawy Woiągów i Kanal

więcej podobnych podstron