Odkrywamy tajemnice teatru, Scenariusze uroczystosci, przedstawień, akademii szkolnych


NAUCZANIE ZINTEGROWANE - SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA KL. II

Temat bloku: Odkrywamy tajemnice teatru

Temat dnia: Teatr lalek w naszej klasie

Cel ogólny:

Przewidywane osiągnięcia:

Metody:

Formy:

Pomoce dydaktyczne:

Organizacja zajęć:

Uczniowie pracują w trzech grupach, w które dobrali się dzień wcześniej. Każda grupa miała przynieść podane przez nauczyciela materiały potrzebne im do wykonania lalek (drewniane łyżki, szmatki sznurki, wełnę itp.)

Przebieg zajęć:

  1. Powitanie. Przedstawienie tematu i przebiegu zajęć. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat przeżyć związanych z teatrem lalek.

  1. Poznanie nazw i wyglądu lalek: kukiełka, pacynka, marionetka -puzzle matematyczne.

0x01 graphic

  1. Rozpoznawanie rodzajów lalek pokazywanych przez nauczyciela. Wyszukiwanie różnic i podobieństw między nimi.

  1. Rozwiązywanie zadań tekstowych podawanych przez kolejne lalki:

   1. Na przedstawienie teatralne pt. „Smok wawelski” przyszło 38 uczniów w wieku szkolnym i sześcioro dzieci w wieku przedszkolnym. Ile dzieci obejrzało teatrzyk?

   1. Rada Rodziców zakupiła dla uczniów klas pierwszych 42 bilety na teatrzyk „O dzielnym rycerzyku”. Niestety pięcioro uczniów zachorowało. Ilu uczniów klas pierwszych obejrzy ten teatrzyk?

   1. Na spektakl teatralny pt. „Szewczyk Dratewka” przyszło wielu widzów. Zajęli oni sześć rzędów, a w każdym rzędzie stało 6 krzeseł. Na balkonie usiadło jeszcze 8 widzów. Ile osób oglądało ten teatrzyk?

  1. Porządkowanie liczb wg pisemnego polecenia (malejąco lub rosnąco) - praca w grupach. Odczytanie hasła: antrakt.

92

84

78

65

59

46

37

A

N

T

R

A

K

T

  1. Praca ze słownikami - odszukanie w słownikach wyrazu antrakt i głośne odczytanie jego znaczenia.

  1. Rozwiązanie krzyżówki - utrwalenie słownictwa związanego z teatrem. Odczytanie hasła - lalkarz. Wyjaśnienie znaczenia słowa lalkarz przez nauczyciela lub odszukanie w słowniku (zwrócenie uwagi na dwa znaczenia tego słowa).

1.

S

U

F

L

E

R

2.

P

A

C

Y

N

K

A

3.

L

O

Ż

A

4.

K

U

K

I

E

Ł

K

A

5.

A

N

T

R

A

K

T

6.

M

A

R

I

O

N

E

T

K

A

7.

K

O

M

P

O

Z

Y

T

O

R

    1. Przypomina tekst zapominalskim aktorom

    2. Lalka wkładana na dłoń aktora

    3. Balkon w teatrze

    4. Lalka na patyku

    5. Przerwa podczas spektaklu

    6. Lalka poruszana za pomocą sznurków

    7. Komponuje muzykę

  1. Zapisanie w zeszycie nowopoznanych słów i ich znaczeń (antrakt, lalkarz)

  1. Ciche czytanie ze zrozumieniem. Wyodrębnienie postaci występujących w tekście.

Tekst:

Dawno, dawno temu za siedmioma górami, za siedmioma morzami żył sobie dobry i mądry król. Miał on piękną córkę o imieniu Różyczka. W dniu ślubu królewny Różyczki z księciem Wacławem na zamku pojawiła się tajemnicza postać. Była to zła wróżka Grandala, którą niegdyś król wygnał ze swego królestwa. Wreszcie nadeszła pora zemsty. Grandala wezwała z Krainy Ciemności potężnego smoka, który porwał przerażoną Różyczkę. Mądry władca poprosił o pomoc dobrą wróżkę Ismenę.

  1. Praca w grupach - wspólne tworzenie dalszego ciągu tej historii, przydział ról, wykonanie lalek-postaci potrzebnych do przedstawienia ułożonego zakończenia.

I grupa wykonuje kukiełki z drewnianych łyżek

II grupa - marionetki

III grupa - pacynki.

  1. Prezentacja grup - przedstawienie za pomocą wykonanych lalek zakończenia bajki. Przypomnienie, jak zachowujemy się podczas spektaklu. Wspólna ocena pracy grup. Wykonanie pamiątkowych zdjęć małych aktorów z lalkami. Pożegnanie.

Opracowała: Magdalena AkonomWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Apel z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru – 27 marca, Scenariusze uroczystosci, przedstawień, akade
PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH KÓŁKA MUZYCZNO – TANECZNEGO, Scenariusze uroczystosci, przedstawień, ak
kopciuszek, Scenariusze uroczystosci, przedstawień, akademii szkolnych
Cele działań podejmowanych z uczniami w ramach kółka teatralnego, Scenariusze uroczystosci, przedsta
ekobajka z krainy smerfów, Scenariusze uroczystosci, przedstawień, akademii szkolnych
Udział w teatrze szkolnym, Scenariusze uroczystosci, przedstawień, akademii szkolnych
Wagary-scenariusz, Scenariusze uroczystosci, przedstawień, akademii szkolnych
apel dzien ziemi, Scenariusze uroczystosci, przedstawień, akademii szkolnych
PMFA Królowa Śniegu, Scenariusze uroczystosci, przedstawień, akademii szkolnych
dzien matki, Scenariusze uroczystosci, przedstawień, akademii szkolnych
zielonykapturek, Scenariusze uroczystosci, przedstawień, akademii szkolnych
ANIOŁEK W KLATCE1, Scenariusze uroczystosci, przedstawień, akademii szkolnych
przedst. Brzydkie kaczątko, scenariusze uroczystości, przedstawienia
SCENARIUSZ UROCZYSTOSCI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO W GRUPIE III A
Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, scenariusze, uroczystości przedszkolne
Scenariusz uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego, scenariusze zajęć
Scenariusz uroczystości zakończenia roku szkolnego
Scenariusz uroczystości przedszkolnej z okazji Dnia Mamy i Taty
SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI w przedszkolu

więcej podobnych podstron