PREZYDENT, Prawo UMK notatki, Prawo - cały I rok, SEMESTR II, PRAWO KONSTYTUCYJNE-WYKŁAD, Konstytucyjny system organów państwa - wykład


PREZYDENT

Zasady wyboru:

Uprawnienia Prezydenta:

Uprawnienia Prezydenta:

Prerogatywy Prezydenta:

Akty urzędowe Prezydenta- działania podejmowane przez Prezydenta w ramach wykonywanego przez niego urzędu:

Np. akty normatywne wydane przez Prezydenta np. rozporządzenia.

Akty prawne Prezydenta:

Akty urzędowe nie wymagające uzyskania kontrasygnaty:
- dotyczące stosunków prezydenta z parlamentem
- dotyczące spraw związanych z powoływaniem i odpowiedzialnością rządu oraz ministrów
- dotyczące powoływania innych organów państwowych
- dotyczące tradycyjnych uprawnień głowy państwa.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
zagadnienia na zaliczenie 1- prawo konstytucyjne, Prawo UMK notatki, Prawo - cały I rok, SEMESTR II,
TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY, Prawo UMK notatki, Prawo - cały I rok, SEMESTR II, PRAWO KONSTYTUCYJNE-WYKŁA
Pojecia na egzamin, Prawo UMK notatki, Prawo - cały I rok, SEMESTR II, PRAWO KONSTYTUCYJNE-WYKŁAD, K
TRYBUNAL STANU, Prawo UMK notatki, Prawo - cały I rok, SEMESTR II, PRAWO KONSTYTUCYJNE-WYKŁAD, Konst
konstytucjne, Prawo UMK notatki, Prawo - cały I rok, SEMESTR II, PRAWO KONSTYTUCYJNE-WYKŁAD, Konstyt
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH I RZAD, Prawo UMK notatki, Prawo - cały I rok, SEMESTR II, PRAWO KONSTYT
SEJM I SENAT, Prawo UMK notatki, Prawo - cały I rok, SEMESTR II, PRAWO KONSTYTUCYJNE-WYKŁAD, Konstyt
MARZENIA SENNE [notatki], III, IV, V ROK, SEMESTR II, SYSTEM ILOŚCIOWEJ ANALIZY MARZEŃ SENNYCH, nota
prawo konst, Administracja-notatki WSPol, Konstytucyjny system organów państwowych
Prawo do życia-referat, Administracja-notatki WSPol, Konstytucyjny system organów państwowych
prawo do życia, Administracja-notatki WSPol, Konstytucyjny system organów państwowych
prawo konstytucyjne - skrypt z wykładów dr A. Frankiewicz, Administracja - studia, II semestr, Konst
prawo konstyt, Administracja-notatki WSPol, Konstytucyjny system organów państwowych
psychofiz. - notatki, III, IV, V ROK, SEMESTR II, WPROWADZENIE DO PSYCHOFIZJOLOGII, notatki
PRAWO KONSTYTUCYJNE - WYKŁAD 4, Studia Administracja WSAP, Konstytucyjny system organow panstwowych
KONSTYTUCYJNY T 6-14, WSPOL, I rok semestr II, Konstytucyjny system organów państwowych

więcej podobnych podstron