JĘZYK POLSKI - ROMATYZM - ODPOWIEDZI., Nauka, Pomoce naukowe

Pobierz dokument
jezyk.polski.romatyzm.odpowiedzi.nauka.pomoce.doc
Rozmiar 75 KB

GRUPA I

1. "Romantyczność" jest ballada zawierającą podstawowy program romantyzmu. W końcu na nurt literacki wskazuje już sam jej tytuł. Motto rozpoczynające utwór to nawiązanie do Szekspira i opisu świata przy pomocy wrażeń i uczuć. Główny wątek ballady to historia nieszczęśliwej miłości. Główna postać - Karusia - charakteryzuje się cechami bohatera werterowskiego. Jest bardzo uczuciowa i pokazuje skłonności do wzruszeń i melancholii. Dziewczyna ta wydaje się przez swój charakter skłócona z sobą, wyobcowana z otoczenia, słaba i zagubiona. Los skazał ją na bierność - niezdolność do dokonywania czynów. W balladzie ukazane są także niektóre ludowe wierzenia.

2. Dzieje Jacka Soplicy - plan wydarzeń: A) Spowiedź w księdze B) Sarmacka młodość

C) Interesowna przyjaźń magnata Horeszki D) Miłość Soplicy do córki Stolnika, Ewy. E) Podanie bohaterowi "czarnej polewki".F) Myśl Jacka o wyjeździe z G )Nieszczęśliwe małżeństwo Jacka. H )Troska Jacka o ukochaną I ) Samotność Jacka J ) Uznanie Soplicy sojusznikiem Moskali K ) Wyjazd z kraju L )Wstąpienie Jacka do zakonu M ) Udział Robaka w walkach napoleońskich N ) Powrót na Litwę O ) Śmierć Jacka o P ) Pośmiertna urzędowa rehabilitacja Soplicy, odznaczenie Legii Honorowej.

3. postawa etyczna, dla której ideałem moralnym jest dobrowolne podporządkowanie działań jednostki dobru większych grup społecznych lub nawet całej ludzkości. Nawiązuje do mitycznej postaci Prometeusza. Oznacza także bunt przeciwko boskim wyrokom i siłom natury oraz cierpienie własne w imię szczęścia ogółu. Przykłady: dr. Rieux z, Kordian z dramatu romantycznego oraz Konrad w III części Dziadów. Pojęciem, które wiąże się z postawą Prometeusza, jest tzw. kompleks Prometeusza, czyli dążenie do uzyskania przewagi nad własnym ojcem.

4. Ballad i romansów” Adama Mickiewicza i George Byron, Walter Scott oraz ohann Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller. Romantyzm bronił dorobku narodu i jego praw do samodzielnego bytu, krytykował wady narodowe, podtrzymywał wiarę patriotów w zwycięstwo, pragnął wskazać narodowi polskiemu najlepszą drogę działania. Głoszono potrzebę wewnętrznego doskonalenia się jako podstawowego warunku skutecznego służenia ojczyźnie i idei wolności. Próbowano pozyskać lud dla szlacheckiej tradycji narodowej.

5. Stepy Akermańskie, Cisza morska, Żegluga, Burza, Widok gór ze stepów Kozłowa, Bakczysaraj, Bakczysaraj w nocy, Grób Potockiej, Mogiły Haremu, Bajdary, Ałuszta w dzień, Ałuszta w nocy, Czatyrdah, Pielgrzym, Droga nad przepaścią w Czufut-Kale, Góra Kikineis, Ruiny zamku w Bałakławie, Ajudah. Sonety Krymskie - cykl 18 sonetów stanowiących opis podróży Adama Mickiewicza na Krym, opublikowany w 1826 razem z cyklem wierszy miłosnych (tzw. sonety odeskie) jako Sonety.

GRUPA II

1. Utwór ten powstał w 1820 roku w Kownie. Wyrósł z atmosfery wileńskiego życia studenckiego i organizacji filomackich. Błyskawicznie stał się wierszem - manifestem, realizacją programu „młodych”, hymnem młodzieży romantycznej. Do dnia dzisiejszego całe pokolenia Polaków bez problemu rozpoznają pierwsze słowa Ody do młodości: Bez serc, bez ducha to szkieletów ludy; Młodości! Dodaj mi skrzydła!

2. A ) Porwanie przez Krzyżaków B) Wychowanie przez Halbana C) Ucieczka z zakonu

D) Ślub z Aldoną E) Rozstanie F) Wojna z Maurami G) Podszycie się pod Konrada Wallenroda H) Powrót do zakonu I) Wielki mistrz J) Rozmowa z pustelnicą K) Unikanie walki L) Uczta M) Śpiew falbana N) Śpiew Konrada O) Bitwa z Litwą P) Porażka w walce
R) Powrót do zakonu S) Podejrzenie o zdradę T) Rozmowa z Aldoną W) Przepowiednia śmierci X) Zamknięcie w wieży Y) Śmierć kochanków.

3. wiara w pojawienie się mesjasza, który zbawi świat. Idea mesjanizmu pojawia się w Biblii w Starym Testamencie. III Cze. Dziadów. Wespazjan Kochowski Psalmy.

4. Problematyka winy i kary obecna była od zawsze w literaturze. "Makbet" William Szekspir to jedno z arcydzieł dramatu, jakie wyszły spod ręki wybitnego angielskiego pisarza, jakim był William Szekspir. Utwór ten opowiada o szaleńczym pragnieniu władzy, o zbrodni, którą człowiek dla zdobycia tejże władzy jest gotów popełnić, a także o wyrzutach sumienia, które nieuchronnie pojawiają się w takiej sytuacji. "Lilie" Adam Mickiewicz -Bohaterką tej ballady jest kobieta, która zdradziwszy swego męża podczas jego nieobecności, postanawia zabić go po jego powrocie i w ten sposób uniknąć niechybnej kary, jaka czekałaby ją za jej grzech niewierności. "Zbrodnia i Kara" Fiodor Dostojewski - Jest też znakomitą powieścią psychologiczną, ilustrującą psychikę mordercy. Głównym bohaterem książki jest Rodnio Romanowicz Raskolnikow, młody, zdolny, lecz ubogi człowiek, którego nie stać było na kontynuację studiów i na godną egzystencji.

5. Utwory polskich romantyków są nacechowane dużym patriotyzmem ze względu na sytuację w jakiej znalazła się Polska po roku 1918. Z pośród utworów Mickiewicza należy wymienić: „Grażynę”, „Konrada Wallenroda”, „Redutę Ordona”, „Dziady drezdeńskie”, „Pana Tadeusza”.

GRUPA III

1. Romantyzm (z francuskiego roman - powiązane z poezją rycerską, sama nazwa nawiązuje do łacińskiej nazwy Rzymu - Roma) - nazwą tą określa się epokę w historii sztuki europejskiej od lat 90. XVIII wieku do 40. XIX wieku. Charakterystyka:przekładania uczucia, intuicji i wiary nad rozum, bunt przeciw kanonom i konwencjom, fascynacja żywiołowością natury, historyzm i orientalizm, ludowość, mesjanizm, bajronizm, werteryzm, frenezja romantyczna.

2. Misję do spełnienia ma Konrad, który dobro ogółu przedkłada nad własne. Pod wpływem nieszczęśliwej miłości zwątpił w swe młodzieńcze ideały, odsunął się od przyjaciół, zrezygnował z zamierzeń. W celi więziennej narodził się inny człowiek - Konrad (wcześniej Gustaw). Swe życie prywatne oddaje sprawie publicznej.Konrad, świadom swojej potęgi i doskonałości, ośmiela się zmierzyć z Twórcą świata, z Bogiem. Samotny w więziennej celi ma poczucie wyjątkowości chwili, tej nocy wierzy, że swą wewnętrzną siłą jest w stanie narzucić porządek naturze, rządzić planetami w kosmosie, lecz przede wszystkim żąda władzy nad duszami.

3. Winkelriedyzm - nurt ideowy romantyczny, powstały po nazwisku Arnolda Winkelrieda - legendarnego bohatera, który w roku 1386 w bitwie pod Sempach poprowadził wojska szwajcarskie do boju przeciwko Austriakom, poświęcając własne życie - skierował na swoje piersi kopie nieprzyjaciela, tworząc w ten sposób wyłom w szeregach wroga, i przyczyniając się do zwycięstwa. Temu bohaterskiemu czynowi miał towarzyszyć słynny okrzyk: "Droga dla Wolności!"

4. Giaur i Werter jako romantyczni kochankowie, wyróżniają się spośród innych postaci literackich. Są to postacie głębokie, nacechowane indywidualizmem. Dla każdego uczucie jest indywidualnym przeżyciem. Są to postacie wrażliwe, dzięki czemu możemy poznać ich uczucia w stopniu, dostarczającym nam odpowiednią ilość doznań, emocji wewnętrznych.

5. Krasiński stworzył monumentalny, potężny i groźny wizerunek plebejskiego buntu, rewolucyjnego entuzjazmu i siły działania mas. Krasiński ukazuje niebezpieczeństwo rozwiązywania konfliktów społecznych na drodze rewolucji, rozwiązania, które do niczego nie prowadzi i które doprowadza do zastąpienia starych zbrodni nowymi.

GRUPA IV

1. król Olszyn - twór wyobraźni ludowej, zły duch czyhający na podróżnych; jego matka i córki oraz przeżycia jadącego z ojcem chłopca będące swoistymi halucynacjami wskutek choroby. Dziecko czuje obecność króla Olszyn, jest nim przerażone, błaga ojca o ratunek. W przeżyciach dziecka poeta zawarł przejawy postawy romantycznej, u której źródeł leżą uczucia i intuicja. Innymi pierwiastkami romantycznymi w balladzie są opisy przyrody (zwięzłe, krótkie - lakoniczne), specyficzny nastrój tajemniczości i grozy.

2. A) Młodość Kordiana B) refleksje Kordiana C) miłość Kordiana do Laury D) nieudana próba samobójcza E) Wędrówka Kordiana F) wieczorny odpoczynek G) spotkanie z Wiolettą we Włoszech H) wizyta w Watykanie I) monolog na Mont - Blanc J) Bunt Kordiana.K) Kordian w roli bojownika L)Umieszczenie Kordiana w szpitalu dla obłąkanych.

M ) Wyrok śmierci na Kordiana. N )Wyczyn Kordiana - pokonanie piramidy z bagnetów.

O )Kordian w oczekiwaniu na egzekucję.

3. Wallenrodyzm jest postawą, której nazwa wywodzi się od nazwiska tytułowego bohatera powieści poetyckiej Adama Mickiewicza Konrada Wallenroda. Bohater ten poświęca całe swoje życie i honor walce z wrogiem ojczyzny. Ukazuje w swoich działaniach moralnie naganne metody postępowania, gdyż dopuszcza się zdrady. Miał on jednak świadomość, że nie ma innej metody, którą można by pokonać wroga.

4. Na podanych przykładach widać, że największe przemiany w człowieku dokonują się głównie dzięki emocjom, jak i poprzez warunki zewnętrzne, w jakich przychodzi człowiekowi żyć. Takim uczuciem, które wyzwala w nas zmiany, jest na przykład cierpienie, towarzyszące nam w wielu chwilach życia, które ma niebagatelny wpływ na kształtowanie się naszej osobowości. Dziady cz. III Inny świat Konrad Wallenrod Sklepy cynamonowe Wesele.

5. "Stepy akermańskie" , „Burza” , "Ajudah". , "Czatyrdah" , Poszczególne sonety są powiązane poprzez dzieje poety - pielgrzyma, wygnańca tęskniącego za ojczyzną, którą był zmuszony opuścić. Opisy oszałamiająco pięknej, czasem groźnej przyrody, współgrają z opisem uczuć i przeżyć podmiotu lirycznego.


Pobierz dokument
jezyk.polski.romatyzm.odpowiedzi.nauka.pomoce.doc
Rozmiar 75 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
JĘZYK POLSKI - ROMATYZM - PYTANIA, Nauka, Pomoce naukowe
JĘZYK POLSKI - ŚREDNIOWIECZE - PYTANIA, Nauka, Pomoce naukowe
Zagadnienia do Egzaminu Maturalnego z j.Polskiego, The Simpsons, eeee, Pomoce naukowe, JĘZYK POLSKI
Jezyk polski ARKUSZ ODPOWIEDZI
renesans, Nauka, Pomoce naukowe
Proces - streszczenie, Nauka, Pomoce naukowe
Cierpienia młodego wertera - streszczenie, Nauka, Pomoce naukowe
Portret prześladowanych w III cz. Dziadów, Nauka, Pomoce naukowe
Moralność pani Dulskiej - streszczenie, Nauka, Pomoce naukowe
TRB ODPOWIEDZI NEW , Pomoce naukowe i ściągi
Język polski 2015 ODPOWIEDZI
udział wojsk polskich w misjach pokojowych ONZ, Pomoce naukowe, studia, problematyka miedzynarodowa
Matura 12, język polski, p rozszerzony odpowiedzi
Człowiek jest zdumiewający, The Simpsons, eeee, Pomoce naukowe, JĘZYK POLSKI - GOTOWY DO WYDRUKU, J.
Bohaterowie romantyczni, The Simpsons, eeee, Pomoce naukowe, JĘZYK POLSKI - GOTOWY DO WYDRUKU, J.Pol
TestPotop+Odpowiedzi, Pomoce Edukacyjne, Język Polski

więcej podobnych podstron