CWICZENIA 6, SŁOWO PISANE, NA RÓŻNE SPOSOBY, Pamięć i Procesy Poznawcze, Pamięć


pamiec i uzczenie sie

cwiczenie 6

SKALA PAMIECI WECHSLERA

Pąchalska: Neuropsychologia kliniczna-urazy mózgu

U pacjentów po ciężkich wypadkach bada się pamięc w celu stwierdzenia uszkodzen struktur mozgowych. Uzywamy w tym celu następujących technik:

 1. WYWIAD KLINICZNY - Badanie neuropsychologiczne rozpoczyna się od wywiadu. Dobrze by brała w nim także udział osoba bliska pacjentowi by mogła weryfikowac to co on mowi. Staramy się uzyskac info odnośnie:

-istoty zaburzen pamięci

-wskaźnikow co do ogolnego funkcjonowania pamieci

Należy się także zorientowac czy pacjent:

- zapomina mu przekazane info

-traci watek w rozmowie

-zapomina co przeczytal lub oglądnął w TV

-czy utracil zdolność poruszania się po dobrze znanych miejscach

Jeśli podejrzewamy deficyty w ppamieci epizodycznej należy sprawdzic czy zaburzenia dotycza:

-waznych osobistości

-wydarzeń

2. KWESTIONARIUSZE I SKALE OCENY ZABURZEŃ PAMIĘCI:

A. Kwestionariusz Funkcjonowania Neurobehawioralnego (Krautzer)

-ma 2 odrebne formy: jedna dla pacjenta druga dla rodziny

-wyniki podaje się na skalach pamieci i uwagi

-jest standaryzowany dla pacjentow po urazach mózgu

B. Kwestionariusz Objawów Zaburzeń Poznawczych (O'Hara)

-ma na celu ukierunkowanie procesu neuropsych rehabilitacji pacjenta

-zawiera pyt dotyczące pamieci w roznych dziedzinach:

C. Skala Oceny Zachowania Poznawczego (Williams)

-jest skierowana do rodziny i opiekunow pacjenta

-skala zawiera 116 pyt na 9 podskalach z których jedna dotyczy pamieci

3. TESTY BADANIA PAMIECI

Testy pamieci krótkotrwalej-roboczej:

 1. Powtarzanie Cyfr pochodzące ze:

Wykorzystuje się w nich 2 zestawy cyfr (prosty i złozony) do zapamiętywania i bezpośredniego odtwarzania. Cyfry SA odtwarzane wprost i wspak.

Testy Badania pamięci semantycznej:

-zawiera 40 obrazków (20 obrazkow przedmioto o roznej trudności i 20 obrazkow przedst.. czynności także o roznej trudności w nazywaniu)

Testy Badania pamięci epizodycznej:

Większość testow pamieci badan ten wlasnie rodzaj pamieci-tabelka str.343 z tekstu

wywiad ten obejmuje 2 dzialy:

-Osobiste info Semantyczne - fkty z wlasnej przeszłości

-Pamięc wydarzeń z Osobistego Doświadczenia - pytamy o wydarzenia z dzieciństwa, lat wcześniejszych ale także o wydarzenia z ostatnich czasow

Adaptacja do warunków polskich->Pąchalska, Lipowska

Składa się z 6 podtestów:

1.Testy odtwarzania ciągów cyfr wprost i wspak

2.Test Pamieci wzrokowo-ruchowej (powtarzanie sekwencji ruchow wprost i wspak)

3.Test Pamięci Logicznej (odtwarzanie 2 krotkich opowiadan natychmiast i z odroczeniem)

4.Test Odtwarzania Par Kojarzonych

5.Test rozpoznawania Twarzy (najpierw prezenuje się o.b. 24 twarze a pozniej ma on je odszukac pośród 50 twarzy)

6.Test zdjęć Rodzinnych (niedawno dodana część;identyfikacja osob ze zdjęć rodzinnych na obrazkach przedstawiających bliżej nieokreślone scenki-nie chodzi o rodzine badanego!)

Każdy z wyzej wymienionych testów powtarza się dwukrotnie, natychmiast po pokazaniu bodźca i po 30min. Opoźnieniu

Dodatkowe testy dostępne w baterii WMS-III: (czego nie było w poprzedniej wersji)

-zad. Uczenia się 12 slow prezentowanych 4krotnie i odtwarzanie natychmiast i po 3o min

-zad. Badania pamieci niewerbalnej (rysowanie z pamieci serii 5 abstrakcyjnych figur-natychmiast i po 30 min)

Skrot: RBMT-E

-zadania przybliżone do sytuacji z zycia codziennego

-np. zad zapamiętania i odtworzenia trasy pokazanej przez osobe badajacą -o.b. ma za zadanie w określonym miejscu zostawic „list”

-zawiera zad. Ukierunkowane na pamiec prospektywna(=zdolność do przypominania w odpowiedniej chwili wczesniej zaplanowanej aktywności)

-zawiera 2 rownolegle wersje umożliwiające powtorne przeprowadzenie badania

Skrót: AMIPB

-2 podtesty dotyczące przetwarzania info i 4podtesty dotyczące pamięci:

*odtwarzanie krotkiego opowiadania

*uczenie się listy wyrazów

*odtwarzanie figur

*uczenie się abstrakcyjnych figur

Skrót: DPB

-test bada głownie pamiec wzrokowa i epizodyczna

-zadania: odtwarzanie i rozpoznawanie werbalne i niewerbalne

-każdy podtest może być oceniany oddzielnie

Skrór: RMT

-Składa się z 2 podtestów:

*werbalny (wyrazy przedstawione wizualnie)

*niewerbalny (twarze)

-Nadaje się do badania osob z afazja (nie mogących mowic)!!!

-zestaw 5 oddzielnych testów: 2 werbalne i 3 niewerbalne

-bodźce we wszystkich tekstach przedstawiane SA wizualnie

-test nadaje się do badania pacjentów z afazją!!!

=Test 15 słów Reya Skrót:RAVLT

-badany ma za zadanie zapamiętać po 5krotnej prezentacji 15 slow

-odtwarzanie z odroczeniem nastepuje po dystrakcji

-ma 2 wersje: dla dzieci i dla dorosłych

-badanego prosimy o przerysowanie figury bez ograniczen czasowych, po czym po 15 min prosimy o narysowanie tej samej figury z pamięci

-najpierw badany przerysowuje figure, po czym po 15 min odtwarza ja już z pamieci

-zwraca się uwagę na: pomijanie stronne, perseweracje, niedokończone linie, uproszczenia, poprawianie (celowo) nieregularnych linii i kształtów, dodawanie nieistniejących elementów

Skrót: CVLT

-polega na uczeniu się wyrazow które SA ze soba powiazane semantycznie


Testy komputerowe:

Interakcyjne Testy Komputrowe Mindstreams do badania pacjentów po urazie mózgu-> testy te słuza do oceny procesow poznawczych

Testy oceniające symulowanie i dysymulowanie zaburzeń pamięci

Niedźwieńska: Rodzaje testów do badania pamięci

(czesc informacji się powtarza z tymi zawrtmi w tekscie pachalskiej-wiec nie będę ich pisac 2 razy)

CELE BADANIA PAMIECI:

 1. diagnostyczne

 2. okreslenie w jaki sposób wraz z upływem czasu zmineniaja się deficyty pamięciowe

 3. może służyć szczegółowemu opisowi pacjentu

 4. sluza celom badawczym

Laboratoryjne testy neuropsychologiczne:

WAIS-R-skala inteligencji Wechslera

-mierzy czynniki takie jak:

-podtesty:

WMS-R SKALA PAMIĘCI WECHSLERA-poprawiona

->Ma służyć diagnozie dysfunkcji umysłu oraz ocenie charakteru i lokalizacji organicznych uszkodzeń mózgu

-> Przeznaczona jest do badania osob miedzy 16 a 74 r.ż

-> W skali pa mięci uzyskuje się 5 wskaźników:

 1. Pytania dotyczące orientacji w miejscu i czasie

 2. Kontrola umysłowa

 3. Pamięć figur

 4. Pamięć Logiczna

 5. Pary skojarzone niewerbalne (kolor+figura abstrakcyjna)

 6. Pary skojarzone werbalne (wyraz+wyraz)

 7. reprodukcja materiału niewerbalnego

 8. Powtarzanie cyfr

-jest kosztowny

-wymaga duzo czasu

-nie ma wersji alternatywnych wiec nie może być stosowany do pomiaru zmian w funkcjonowaniu pamieci

-brak zadania na rozpoznawanie

RIVERMEADOWSKI BEHAWIORALNY TEST PAMIĘCI

Autorzy: Barbara Wilson i współpracownicy:

-Zapamietywanie imienia (1) i nazwiska (2)

-Pamiętanie o schowanym przedmiocie (3)

-Pamiętanie o kolejnym spotkaniu (4)

-Rozpoznawanie obrazków(5)

-Zapamiętanie artykuł prasowego (6)

-Rozpoznawanie twarzy (7)

-Zapamiętanie nowej trasy- odpamietanie bezpośrednie (8)

-Zapamiętanie nowej trasy- odpamietanie odroczone (9)

-Dostarczanie wiadomości (10)

-Orientacja (11)

-Data (12)-pytanie o dzisiejsza date

-malo diagnostyczny w przypadku lekkich deficytów

-nie roznicuje pacjentów którzy podlegali wycięciu Plata skroniowego

SKALA SAMOOCENY POMIARU PAMIĘCI