Modele następstwa szeregowego - zad, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, Analiza finansowa, Analiza finansowa - cz II


Modele następstwa szeregowego - zadania

Zadanie 1.

Oceń sytuację finansowo-majątkową przedsiębiorstwa X wykorzystując modele następstwa szeregowego (ilościowy i jakościowy).

Dane

Rok 1

Rok 2

Rok 3

Zatrudnienie

316

359

412

Majątek

48 414

63 190

92 694

Kapitał własny

23 320

25 834

36 299

Koszt własny sprzedaży, w tym:

118 662

185 742

212 025

- Koszty sprzedanych produktów

114 424

179 589

201 017

- Koszty sprzedaży

2 446

3 961

6 974

- Koszty zarządu

1 792

2 192

4 034

Przychody ze sprzedaży

123 315

194 530

219 881

Zysk netto

320

2 514

6 156

Zadanie 2.

Oceń sytuację finansowo-majątkową przedsiębiorstwa Y wykorzystując modele następstwa szeregowego (ilościowy i jakościowy).

Dane

Rok 1

Rok 2

Rok 3

Zatrudnienie

520

455

364

Majątek

157 605

228 558

250 753

Kapitał własny

130 747

138 570

138 512

Koszt własny sprzedaży

171 368

174 807

141 437

Przychody ze sprzedaży

178 939

179 899

135 246

Zysk netto

5 035

8 336

745Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
wskaźniki - zadania1, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, Analiza fin
fpr-wyk3, FIR UE Katowice, SEMESTR IV, Finanse przedsiębiorstw, Finanse Przedsiębiorstwa
af-wyk7, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa
fpr-wyk10, FIR UE Katowice, SEMESTR IV, Finanse przedsiębiorstw, Finanse Przedsiębiorstwa
Analiza Finansowa egzamin, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, Analiz
af-wyk4, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa
Analiza Finansowa egzamin (2), FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, An
AFrozkład09, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, Analiza finansowa, A
2 Analiza wskaźnikowa, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, Analiza fi
fpr-wyk5, FIR UE Katowice, SEMESTR IV, Finanse przedsiębiorstw, Finanse Przedsiębiorstwa
Metoda podstawień łańcuchowych-zadania, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finan
Wykład 3, FIR UE Katowice, SEMESTR IV, Finanse przedsiębiorstw, fp, Finanse przedsiębiostwa - wszyst
fpr-wyk1, FIR UE Katowice, SEMESTR IV, Finanse przedsiębiorstw, Finanse Przedsiębiorstwa
07.12.2010, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, Analiza finansowa, An
Egzamin z Analizy finansowej u Łukasik z 01.02.2008, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa,
Wykład 10, FIR UE Katowice, SEMESTR IV, Finanse przedsiębiorstw, fp, Finanse przedsiębiostwa - wszys
Analiza bilansu i rachunku zysków i strat-po wt, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Anal
fpr-wyk2, FIR UE Katowice, SEMESTR IV, Finanse przedsiębiorstw, Finanse Przedsiębiorstwa
analiza-wyklady, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, Analiza finansow

więcej podobnych podstron