konspekt zajęć w nauczaniu zintegrowanym - NIE obcemu, Edukacja wczesnoszkolna materiały


 

KONSPEKT ZAJEĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE I

OPRACOWAŁA : mgr Krystyna Prądzyńska

4 GODZ.

Blok tematyczny: “Nie” to moje ulubione slowo

Temat dnia : Masz prawo powiedzieć “NIE !”.

EDUKACJA DLA BEZIECZEŃSTWA: Powiedz “nie” obcemu.

Cel ogólny: Wyposażenie dzieci w świadomość, że niektórzy ludzie nie zasługują na zaufanie, a pewne, z pozoru, niewinne sytuacje wymagają stanowczych zachowań lub ucieczki.

Cele operacyjne:

KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE: Odgrywanie scenek dramowych i uświadomienie sytuacji, w których należy powiedzieć “nie”. Samogłoska “ę”.

Ciche i głośne czytanie ze zrozumieniem , uzupełnianie zdań. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 . Nauka piosenki “Nie”. Pauza w muzyce.

CELE OPERACYJNE: UCZEŃ:

 

 

 

FORMY: ZBIOROWA JEDNOLITA, PRACA W GRUPACH, INDYWIDUALNA JEDNOLITA I ZRÓŻNICOWANA

ŚRODKI DYDAKTYCZNE : ilustracje przedstawiające ludzi o zróżnicowanym wyglądzie, hasła na paskach papieru, ilustracje ukazujące sytuacje, które mogą wiązać się z zagrożeniem przez obcego, plansza z napisem “NIE”, rozsypanki wyrazowe ,podręcznik “Ja, TY-My”, ćwiczenia “Ja, Ty-My” -część 2 i 4, kaseta z piosenkami Didasko, śpiewnik, instrumenty perkusyjne, karteczki z tematami scenek dramowych, czerwone koła, flety,

 

Rodzaje edukacji, ogniwa zajęć,kompetencje

Sytuacje dydaktyczne

Metody

Część wstępna, czynności organizacyjno - porządkowe.

Edukacja dla bezpieczeństwa.

Wprowadzenie do tematu lekcji.

Kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym w zakresie mówienia.

Edukacja polonistyczna.

Realizacja tematu lekcji.

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przerwa śródlekcyjna .

Ekspresja ruchowe.

 

Posługiwanie się językiem ojczystym w zakresie czytania i pisania. Edukacja polonistyczna.

 

 

 

Edukacja dla bezpieczeństwa.

 

 

 

 

Posługiwanie się językiem ojczystym w zakresie czytania.

Edukacja polonistyczna.

Rozwijanie umiejętności porządkowania i wykorzystania informacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrwalenie.

Posługiwanie się językiem ojczystym w mowie.

Przerwa śniadaniowa.

 

Edukacja polonistyczna

Kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym w zakresie pisania czytania i mówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przerwa śródlekcyjna.

Ekspresja ruchowa.

Kształtowanie posługiwania się językiem ojczystym w mowie.

 

 

Ekspresja muzyczna

Przygotowanie do odbioru dzieła muzycznego.

Rozwijanie uzdolnień indywidualnych.

 

 

 

 

Ekspresja ruchowa

Edukacja matematyczna .

Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 100.

 

 

 

 

 

 

Ekspresja muzyczno - ruchowa. Zachęcanie do twórczej ekspresji

 

Podsumowanie zajęć.

 

 

 

 

 

Powitanie, przygotowanie podręczników, przyborów, środków dydaktycznych.

Krąg - wypowiedzi na temat samopoczucia dzisiejszego dnia.

Dzieci odczytują zamieszczone na tablicy słowo “NIE”, próbują odgadnąć temat zajęć, zgłaszają propozycje.

Wyjaśnienie znaczenia słowa “NIE”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozmowa w kręgu, w celu wytworzenia pełnej bezpieczeństwa atmosfery:

 • Czy wszyscy ludzie są dobrzy ?

 • Czy wszyscy zasługują na zaufanie ?

 • Co to znaczy, że ktoś jest zły ?

 • Czy ktoś zły może nam zagrozić ?

 • Jak wygląda zły człowiek , po czym go

poznacie ?

Nauczyciel pokazuje portrety ludzi o zróżnicowanym wyglądzie i kontynuuje rozmowę :

 • Który z tych ludzi mógłby wam zagrozić ?

 • Czasami źli ludzie krzywdzą dzieci, które im zaufał i z nimi poszły . Dlaczego te dzieci z nimi poszły ?

 • Czy dzieci poszłyby z nimi, gdyby wyglądali tak jak na zdjęciu 1 i 2 ?

 • Jak w takim razie mogli wyglądać ?

 • Czy złego człowieka można poznać po samym wyglądzie ?

 • Co wiecie o tej pani, panu (zdjęcia) ?

 • Kim oni dla was są ?

 • Co to znaczy “obcy” ?

 

 

 

 

 

Wyszukiwanie wyrazu “obcy” w rozsypance wyrazowej i wpisanie do zeszytu z pamięci.

 

 

 

 

 

Nauczyciel opowiada o zachowaniu złego człowieka,

Zwraca uwagę na fakt, że jest on na początku bardzo miły, uśmiechnięty, a nawet będzie chciał poczęstować dziecko cukierkiem. Kiedy jednak nikogo nie będzie jego zachowanie się zmieni.

 • Dlatego chcę abyście zapamiętały pewne przestrogi.

 

Dzieci pracują w zespołach 3 - 4 osobowych, czytają przestrogi i luźne zdania (które odkładają na bok ) zamieszczone na paskach. Wybierają spośród siebie tego, kto odczyta je głośno i wyraźnie.

 • NIE PRZYJMUJ SŁODYCZY OD OBCYCH;

 • NIE UDZIELAJ INFORMACJI GDZIE MIESZKASZ;

 • NIE ZATRZYMUJ SIĘ PRZY OBCYM, JEŻELI W POBLIŻU NIE MA LUDZI;

 • UNIKAJ ODLUDNYCH MIEJSC;

 • NIGDY POD ŻADNYM POZOREM NIE IDŹ Z OSOBĄ NIEZNAJOMĄ;

 • POWIEDZ “NIE IDŹ” KOLEŻANCE LUB KOLEDZE, KTÓRZY CHCIELIBY PÓJŚĆ Z OSOBĄ NIEZNAJOMĄ;

 • JEŻELI OBCY BĘDZIE PRÓBOWAŁ CIĘ ZATRZYMAĆ, BIEGNIJ W KIERUNKU GDZIE SĄ LUDZIE, NAJLEPIEJ DO SKLEPU, DO RESTAURACJI, NA POCZTĘ;

 • JEŻELI TRZEBA, KRZYCZ O POMOC, WOŁAJĄC, ŻE OBCY CIĘ NAPADŁ.

 

Nauczyciel podaje skrótowe opisy sytuacji, które mogą wiązać się z zagrożeniem przez obcego. Za każdym razem na propozycję obcego dzieci wstają , podnoszą czerwony krążek i odpowiadają stanowczym “NIE” .

Uczniowie mówią czego nowego się dowiedzieli.

 

 

 

 

Nauczyciel głośno czyta wiersz.

Dzieci czytają i omawiają wiersz z podręcznika .

Wyodrębnienie nowej litery “ę”, odszukanie jej w alfabecie.

Analiza słuchowa wyrazu “lubię' i modelowanie jego struktury dźwiękowej za pomocą nakrywek, zastąpienie nakrywek znanymi literami.

Analiza słuchowo - literowa wyrazów zawierających nową samogłoskę

Pisanie nowej litery w zeszytach do kaligrafii

Wyszukiwanie nowej litery w tekście s.83.

Nauczyciel omawia z dziećmi sytuacje , w których powinny powiedzieć “nie” (ćwiczenia cz. 2 s. 7) .

 

Dzieci wysuwają propozycje zabawy.

 

 

 

Dzieci odgrywają role w sytuacjach w których należy powiedzieć “nie”

np. Koleżanka namawia na pójście do parku lub kina bez zgody rodziców.

Kolega namawia cię do zabrania czyjejś rzeczy.

Nieznajomy proponuje ci obejrzenie pięknego akwarium ze złotymi rybkami.

Nauka piosenki “Nie”(pierwsza zwrotka )

Pauza w muzyce.

Wyklaskiwanie rytmów ćwierćnutowych w takcie na cztery ( z pauzą na raz, dwa, trzy lub cztery ).

Gra na fletach prostych schematów muzycznych (fonogestyka) z uwzględnieniem pauzy ćwierćnutowej.

 

 

 

 

 

 

Zabawa “Dobrze - źle”

 

 

Doskonalenie techniki dodawania i odejmowania w zakresie 10.

Rachunek pamięciowy.

Dzieci wykonują zadania umieszczone w karcie pracy.

Praca na dwóch poziomach, poziom I - praca samodzielna, poziom II - praca przy pomocy nauczyciela (liczenie na konkretach).

Liczenie w zakresie 100 - dodawanie kilku składników-

Dzieci pracują w zespołach trzyosobowych , rozkładają pełne dziesiątki na składniki, rozwiązują zadania (ćwiczenia nr 4 s. 20 ) Liderzy wypowiadają się na temat wykonanych zadań, trudności ,na które napotkali i pomysłów rozwiązań.

Dzieci śpiewają I zwrotkę piosenki “Nie” , maszerują w rytmie ćwierćnut, uderzają w instrumenty perkusyjne na brzmienie słowa “nie”

 

 

 

 

Dzieci wypowiadają się na temat nabytych umiejętności i zdobytych wiadomości, a także mówią co im się najbardziej podobało.

Ocena pracy uczniów przez nauczyciela. Najaktywniejsze dziecko otrzymuje “DYPLOM MĄDREJ GŁOWY”.

Praca domowa : Naucz się pięknie czytać, tekst s.82.

Ułóż zdanie z wyrazami “nie” i “obcy”.

 

Rundka

 

Problemowa

Burza mózgów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogadanka problemowa

 

 

Pokaz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawa ruchowa

 

 

 

 

Ćwiczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyswajanie

 

 

 

 

 

 

Praca w grupach

Praca z tekstem

 

 

Działania praktyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania praktyczne

 

 

 

 

 

 

 

Praca z tekstem

 

Ekspozycja litery

Ćwiczenia

Problemowa

 

 

 

 

Ekspozycja litery

Ćwiczenia

 

Rozmowa

Zadaniowa

Zabawa ruchowa

 

 

Zabawy dramowe

 

 

 

 

Ekspozycja utworu

Praca z tekstem

Zabawa ruchowa

Gra na instrumencie

 

 

 

 

 

Zabawa dydaktyczna

 

Ćwiczeniowa

Problemowa

 

 

 

Praca z podręcznikiem

Praca w grupach

Problemowa

 

 

Muzykowanie

 

 

 

 

 

 

Swobodne wypowiedzi

 

 

 

Bibliografia

D.Klus-Stańska, M. Nowicka“Bezpieczeństwo dzieci” .Oficyna Wydawnicza “IMPULS”. Krakow 1999.

J. Białobrzeska, W. Went “Program nauczania” i “Notes nauczyciela. Poznaję świat i wyrażam siebie- Klasa pierwsza”. Wydawnictwo Didasko, Warszawa 1999.

Praca pod red. J. Kidy “Nowatorskie tendencje w edukacji wczesnoszkolnej”. WSP, Rzeszów 1998.

 Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
domino załącznik do konspektu z matematyki, nauczanie zintegrowane
konspekt koledzy, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
KONSPEKTY, SZKOŁA - NAUCZANIE ZINTEGROWANE, NIEPOSEGREGOWANE
Ćw. ort. i nie tylko, Edukacja wczesnoszkolna, J. polski
metodyka nauczania edukacji wczesnoszkolnej pytania egzamin, Edukacja wczesnoszkolna materiały
Konspekt zajęć kształcenia zintegrowanego w klasie III fotog
Kornelia Karpowicz Metoda czynnościowego nauczania matematyki wiecznie żywa w edukacji wczesnoszkol
Materiały do zajęć, !Nauka! Studia i nie tylko, Mechanika i wytrxymałość materiałów
konspekt Konspekt zajęć z edukacji muzycznej nauczania zintegrowanego w klasie I
konspekt poznawanie liczby 6, pedagogika, metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
konspekt zajęć kl. II, edukacja wczesnoszkolna
skaldowie wiosna, szkoła, nauczanie zintegrowane, edukacja wczesnoszkolna, polski
KONSPEKT ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLEDNIENIEM JĘZYKA POLSKIEGO, scenariusze, nauczanie
Konspekt zajęć w klasie III z uwypukleniem treści technicznych nauczania zintegrowanego Tańcowała
Nasze rodzeństwo (konspekt zajęć dramowych dla klasy II)(1), NAUCZANIE ZINTEGROWANE, SCENARIUSZE
Nie dajmy się, Konspekty, Edukacja wczesnoszkolna, Klasa II
Konspekt zajęć - Jesienna pogoda, scenariusze, nauczanie zintegrowane

więcej podobnych podstron