Rysunek w rozwoju i diagnozie psychologicznej, Psychologia materiały do obrony UJ


Rysunek w rozwoju i diagnozie psychologicznej.

  1. lokalizacja rysunku w przestrzeni kartki oraz relacja między poszczególnymi elementami;

  2. charakterystyka postaci lub obiektów (ich wielkość, proporcje, kompletność elementów);

  3. sposób rysowania (np. wysiłek wkładany w rysowanie elementów, sekwencja rysowanych obiektów, zachowania towarzyszące);

  4. symbole i znaki (służą jako materiał pomocniczy, nie można traktować ich dosłownie).Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Rozwój po adolescencji. Zmiany w obrębie osobowości człowieka dorosłego, Psychologia materiały do ob
Przejawy rozwoju poznawczego w dorosłości, Psychologia materiały do obrony UJ
rozwojówka, Psychologia materiały do obrony UJ
psychologia poznawcza, Psychologia materiały do obrony UJ
metodologia I, Psychologia materiały do obrony UJ
Świadomość i nieświadomość, Psychologia materiały do obrony UJ
Omówienie procesu emocjonalnego, Psychologia materiały do obrony UJ
motywowane poznanie final, Psychologia materiały do obrony UJ
emocje i motywacje, Psychologia materiały do obrony UJ
Pamiec pytania 1, Psychologia materiały do obrony UJ
metody projekcyjne, Psychologia materiały do obrony UJ
Emocje-zag.4, Psychologia materiały do obrony UJ
POMOC PSYCHOLOGICZNA123, Psychologia materiały do obrony UJ
BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA I, Psychologia materiały do obrony UJ
Mózgowy substrat emocji z uwzględnieniem roli specyficznych neuroprzekaźników, Psychologia materiały
zaburzenia, Psychologia materiały do obrony UJ
ODPOWIEDZI METODOLOGIA, Psychologia materiały do obrony UJ

więcej podobnych podstron