Natura hipertekstu, Polonistyka, Stylistyka i stylizacja jezykowa - lingwistyka

Pobierz dokument
natura.hipertekstu.polonistyka.stylistyka.i.doc
Rozmiar 60 KB

Dr Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Stylistyka - wykład

Natura hipertekstu. Gatunki wypowiedzi w Internecie

LITERATURA

Hipertekst - eksperyment artystyczny

Jorge Luis Borges „Ogród rozwidlających się ścieżek”

Julio Cortazar „Gra w klasy”

Władimir Nabokow „Blady ogień”

Michael Joyce, Afternoon story (na dyskietce 1987)

Stuart Mouthrop „Victory Garden”

Shelley Jackson „Patchwork Girl”

Historia Internetu

Cechy hipertekstu

Hipertekst a tekst tradycyjny

TEKST KLASYCZNY

HIPERTEKST

trwałość

ulotność

uporządkowanie linearne

uporządkowanie przestrzenne

znaczenie zdefiniowane pierwotnie

znaczenie wyłaniające się

struktura wycentrowana

struktura zdecentralizowana

koherencja globalna

koherencja lokalna

czytanie ukierunkowane na cel

czytanie jako bezcelowe wędrowanie

myślenie logiczne

myślenie analogiczne

porządek

chaos (system samoorganizujący się)

monologia

wielogłosowość

nieprzerwany rozwój

przeskoki, nieciągłość

sekwencyjność

paralelizm

Trudności metodologiczne w badaniu hipertekstu

Genologia tekstów internetowych

1. Strony www i blogi

2. E-maile

3. Dyskusja w Internecie

listy dyskusyjne

grupy dyskusyjne

4. Czaty

Specyfika komunikacji i języka w Internecie

:-)

 

Uśmiech...

:)

...od ucha do ucha!

;-)

Żart...

:-( 

Smutek... 

:-| 

Powaga... 

:^/ 

No... nie wiem... 

:-> 

He, he... 

:-* 

Całus... 

:-7 

Uuupsss... 

Akronimy - wyrazy utworzone od pierwszych liter wyrazów tworzących zdanie lub wyrażenie najczęściej języka angielskiego

POV - Point of View - `punkt widzenia'

BTW - By the Way - `przy okazji mówiąc'

GOK - God Only Knows - `Bóg jeden wie'

Akronimy fonetyczne

CUL8R - See you later - `do zobaczenia później';

4GET - Forget `zapomnij';

3maj się -Trzymaj się.

Światowa i polska literatura z zakresu teorii komunikacji, językoznawstwa, socjologii, teorii kultury oraz innych dziedzin nauki, dotycząca komunikacji w Internecie

0x01 graphic

1


Pobierz dokument
natura.hipertekstu.polonistyka.stylistyka.i.doc
Rozmiar 60 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Etymologia, Polonistyka, Stylistyka i stylizacja jezykowa - lingwistyka
Stylizacja językowa - typy i przykłady, Polonistyka, Stylistyka i stylizacja jezykowa - lingwistyka
JĘZYKOWE SPOSOBY EUFEMIZOWANIA, Polonistyka, Stylistyka i stylizacja jezykowa - lingwistyka
Styl religijny i biblijny, Polonistyka, Stylistyka i stylizacja jezykowa - lingwistyka
Marian Bugajski - O społecznych zadaniach językoznawstwa normatywnego - notatki, Polonistyka, Stylis
Aktualne problemy kultury języka - notatki - całość, Polonistyka, Stylistyka i stylizacja jezykowa -
Gałęzie językoznawstwa - podział i struktura, Polonistyka, Stylistyka i stylizacja jezykowa - lingwi
Wstęp do językoznastwa, Polonistyka, Stylistyka i stylizacja jezykowa - lingwistyka
Język mówiony - opis zagadnienia, Polonistyka, Stylistyka i stylizacja jezykowa - lingwistyka
Język kościoła, Polonistyka, Stylistyka i stylizacja jezykowa - lingwistyka
DZIEDZINY WYSTĘPOWANIA EUFEMIZMÓW, Polonistyka, Stylistyka i stylizacja jezykowa - lingwistyka
Gatunki wypowiedzi, Polonistyka, Stylistyka i stylizacja jezykowa - lingwistyka
Wprowadzenie do nauki o języku - garść pojęć, Polonistyka, Stylistyka i stylizacja jezykowa - lingwi
Kultura języka z elementami praktycznej stylistyki - notatki z ćwiczeń (dr Peisert), Polonistyka, St

więcej podobnych podstron