Badanie indukcyjnego silnika pierścieniowego, LABORATORIUM MASZYN ELEKTRYCNYCH


LABORATORIUM MASZYN ELEKTRYCNYCH

Imię Kuryło Marek

i Nazwisko

Wydział

Grupa

ED6.5

Data wyk.

ćwiczenia 04.06.96

Temat

ćwiczenia Badanie indukcyjnego silnika pierścieniowego

Zaliczenie

Ocena

Data

Podpis

Cel ćwiczenia:

Celem ćwiczenia jest nabycie umiętności wykonywania podstawowych pomiarów przy badaniu silnika pierścieniowgo oraz na zapoznaniu się z podstawowymi charakterystykami i własnościami silników.

1. Dane znamionowe silnka :

P = 3 kW

n = 1420 obr/min

U = 220/380 V

I = 11.4/6.6 A

cosϕ = 0.81

2. Próba biegu jałowego

Au - amperomierz elektromagnetyczny kl 0.5 IN1 = 6A, IN1 = 3 A

Av - amperomierz elektromagnetyczny kl 0.5 IN1 = 6A, IN1 = 3 A

Aw - amperomierz elektromagnetyczny kl 0.5 IN1 = 6A, IN1 = 3 A

W1, W2 - watomierz elektrodynamiczny kl. 0.5 UN1 =400 V, UN1 =200 V, IN1 =5 A

V1 - volteomierz elektromagnetyczny kl 1.5 R=150Ω/V

TABELA POMIAROWA

I1U

I1V

I1W

I10

UUV

UUW

UVW

U0

α1

α2

cp

P0

ΔPap

ΔP0

cosϕ

A

A

A

A

V

V

V

V

dz

dz

W

W

W

-

3.3

3.35

3.4

3.35

383

385

384

384

-12.5

+17.5

40

200

12.3

187.7

0.05

2.85

2.9

2.9

2.87

350

352

352

351

-19.5

28

20

170

10.3

159.7

0.09

2.4

2.4

2.4

2.4

310

310

310

310

-14.5

20

20

110

8.0

102

0.08

2.0

2.1

2.05

2.05

270

272

272

271

-10.0

16

20

120

6.1

113.9

0.12

1.65

1.65

1.65

1.65

230

232

232

231

-13.0

23

10

130

4.4

125.5

0.19

1.35

1.35

1.35

1.35

190

191

191

191

-8.0

16

10

80

3.0

77

0.17

1.05

1.05

1.05

1.05

150

151

151

151

-8.0

20.5

5

62.5

1.9

60.6

0.22

0.8

0.8

0.8

0.8

110

110

110

110

-2.5

13.5

5

57.5

1.0

56.5

0.37

0.65

0.65

0.65

0.65

80

80

80

80

+1

9.5

5

52.5

0.5

52.0

0.58

Przykładowe obliczenia:

0x01 graphic

0x01 graphic

Charakterystyki zasadniczych wielkości silnika asynchronicznego przy biegu jałowym

Przy Uo=UN:

I0N=3.4A, ΔP0N=312W, cosϕ0=0.145, ΔPM=155W, ΔPż=155W

Proocentowa wartość znamionowego prądu biegu jałowego w stosunku do prądu znamionowego silnika wynosi i0N=51.52%.

3.Próba zwarcia

Au - amperomierz elektromagnetyczny kl 0.5 IN1 = 6A, IN1 = 3 A

Av - amperomierz elektromagnetyczny kl 0.5 IN1 = 6A, IN1 = 3 A

Aw - amperomierz elektromagnetyczny kl 0.5 IN1 = 6A, IN1 = 3 A

W1, W2 - watomierz elektrodynamiczny kl. 0.5 UN1 =400 V, UN1 =200 V, IN1 =5 A

V1 - volteomierz elektromagnetyczny kl 1.5

I1U

I1V

I1W

IZ

UUV

UUW

UVW

UZ

α1

α2

cp

PZ

ΔPap

ΔPZ

cosϕ

F

M

A

A

A

A

V

V

V

V

dz

dz

W

W

W

-

N

Nm

8.0

7.8

7.8

7.9

90

92

92

91

0

66.5

10

665

0.69

664.3

0.53

2.6

0.59

7.0

6.92

6.85

6.92

80

82

82

81

1

52.0

10

520

0.55

519.5

0.53

1.65

0.38

6.0

5.9

5.9

5.95

70

72

72

71

1.5

38.0

10

395

0.42

394.6

0.53

1.1

0.25

5.0

4.85

4.9

4.92

56

59

60

57

1.0

21.5

10

215

0.27

214.7

0.64

0.5

0.11

4.0

4.0

4.0

4.0

46

47

47

47

1.0

16.5

10

175

0.18

174.8

0.53

0.2

0.04

3.0

3.1

3.1

3.05

33

36

36

35

1.0

19.0

5

100

0.1

99.9

0.54

0.1

0.01

2.0

2.1

2.0

2.05

20

24

24

23

1.0

9.0

5

50

0.04

49.9

0.61

0.0

0.00

1.0

1.0

1.0

1.0

9

10

10

10

1.0

2.5

5

35

0.00

34.99

0.98

0.0

0.00

Przykładowe obliczenia:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Charakterystyki zwarcia silnika asynchronicznego

a. Prąd zwarcia odpowiadający napięciu zanamionowemu :

b.Krotność znamionowego prądu zwarcia w stosunku do prądu znamionowego:

c. cosϕZ= 0.51

d. Procentowe napięcie zwarcia:

e. Impedancja zwarciowa fazowa:

f. Rezystancja zwarciowa fazowa:

g. Zwarciowa reaktancja fazowa:

4. Pomiar momentu rozruchowego przy różnych rezystancjach na wirniku

UZ=60V l=23 cm RV=7500Ω RW1=30000Ω

I1U

I1V

I1W

IZ

α1

α2

PZ

ΔPap

ΔPZ

cosϕ

U4

U5

U5

URD

RDW

F

M

A

A

A

A

dz

dz

W

W

W

-

V

V

V

V

Ω

N

Nm

6

5.9

5.8

5.9

0

17

170

0.72

179.28

0.31

34.5

34.5

34.5

34.5

0

1.3

0.3

4.3

4.2

4.15

4.22

4.5

14

185

0.72

184.28

0.42

34.5

34.5

34.5

34.5

0.2

1

0.23

3.15

3.1

3.05

3.1

4.5

10.5

150

0.72

149.28

0.46

34.5

34.5

34.5

34.5

0.39

0.75

0.17

2.5

2.45

2.4

2.45

4

7.5

115

0.72

114.28

0.45

34.5

34.5

34.5

34.5

0.58

0.45

0.1

2

1.95

1.95

1.97

3.5

7

105

0.72

104.28

0.51

34.5

34.5

34.5

34.5

0.77

0.3

0.07

1.75

1.7

1.7

1.72

3

6

90

0.72

89.28

0.5

34.5

34.5

34.5

34.5

0.99

0.25

0.06

1.55

1.5

1.5

1.52

2.5

5

75

0.72

74.28

0.48

34.5

34.5

34.5

34.5

1.19

0.2

0.05

1.35

1.35

1.35

1.35

2

4.5

65

0.72

64.28

0.47

34.5

34.5

34.5

34.5

1.39

0.2

0.05

1.25

1.25

1.25

1.25

2

4.5

65

0.72

64.28

0.5

34.5

34.5

34.5

34.5

1.6

0.15

0.04

1.15

1.15

1.15

1.15

2

4

65

0.72

64.28

0.54

34.5

34.5

34.5

34.5

1.8

0.1

0.02

0x01 graphic

IZM=4A, ΔPZM=184W, cosϕZM=0.41, RDW=0.2Ω,

a. Impedancja zwarciowa fazowa:

b. Rezystancja zwarciowa fazowa:

c. Zwarciowa reaktancja fazowa:

d. Poślizg krytyczny:

5. Próba obciążenia

+

Schemat układu pomiarowego

Wyniki pomiarów:

UZ=180V I=0.6 cm RV=30000Ω RW1=60000Ω

I1U

I1V

I1W

α1

α2

P

ΔPap

cos

n

s

UP

I7

PWP

P1

POP

P2

η

M

A

A

A

-

-

W

W

-

-

V

A

W

W

W

W

-

Nm

6.4

6.45

6.25

27

61.5

3540

9.63

0.84

1420

0.053

216

11

2462.

3531.37

134

2596.

0.74

0.29

6.2

6.1

6.1

23

55.5

3140

9.63

0.78

1429

0.047

220

10

2200

3131.37

137

2337

0.75

0.28

5.2

5.2

5.2

15.5

46

2460

9.63

0.72

1446

0.036

226

8

1808

2451.37

138

1946

0.79

0.21

4.6

4.5

4.5

9

39

1920

9.63

0.65

1459

0.027

232

6

1392

1811.37

144

1536

0.8

0.17

3.9

3.9

3.9

2

31.5

1340

9.63

0.52

1471

0.019

236

4

944

1391.37

145

1089

0.78

0.12

3.5

3.5

3.5

-4

25.5

860

9.63

0.37

1484

0.011

240

2

480

851.37

147

627

0.74

0.08

3.4

3.4

3.4

-7

22.5

620

9.63

0.28

1489

0.007

242

1

242

611.37

150

392

0.64

0.04

0x01 graphic
0x01 graphic

Charakterystyki z próby obciążenia silnika w funkcji: a. prądu silnika (wykres lewy), b. mocy pobranej przez silnik ( wykres prawy).

Przykładowe obliczenia:

Zestawienie charakterystycznych wielkości silnika badanego:

Wielkość

Un

I1

Io/In

PZN

P1N

n

Mn

Sn

η

dane

V

A

-

kW

kW

1/s

Nm

-

-

tabiczka znamio-nowa

220

6.6

-

3

3.519

1420

0.336

0.05

0.853

pomiary

220

6.4

0.51

3.5

3.531

1420

0.29

0.053

0.85

wykres kołowy

220

6.5

0.52

3

3.391

-

0.22

0.025

0.885

Wnioski:

Na podstawie wykonanych pomiarów wyznaczono wszystkie charakterystyki, określające własności badanego silnika. Porównując otrzymane wykresy z wykresami zawartymi we wprowadzeniu teoretycznym można stwierdzić, że część się pokrywa z założeniami teoretycznymi a część nie. Rozbieżności widać także porównując parametry otrzymane z obliczeń z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej.

Bardzo mało dokładne było wyznaczenie momentu rozruchowego przy próbie zwarcia. Spowodowane to było tym,że do pomiaru siły użyto dynamometru o bardzo małej czułości, co po uwzględnieniu wartości momentu znamionowego pozwala stwierdzić, że obliczona wartość momentu jest w przypadkowa.

Niewielka czułośc dynamometru nipozwoliła na wyznaczenie maksimum momentu rozruchowego w funkcji rezystancji dodatkowej miernika. Także tylko w niewielkim stopniu uzyskano maksimum ΔPz=f(Rdw). Przyczyną tego mógło być to, że rezystancja dodatkowa zmieniała się skokowo, a nie ciągle, przez co wartość rezystancji dodatkowej, przy której wystąpiło maksimum była przeskalowana.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Badanie indukcyjnego silnika pierscieniowego v4, LABORATORIUM MASZYN ELEKTRYCNYCH
Badanie indukcyjnego silnika pierścieniowego v2, LABORATORIUM MASZYN ELEKTRYCNYCH
Badanie prądnicy synchronicznej v3, LABORATORIUM MASZYN ELEKTRYCZNYCH
Badanie transformatora trójfazowego - b, Opracowanie laboratorium maszyn elektrycznych
Badanie indukcyjnego silnika pierścieniowego v6
Badanie indukcyjnego silnika pierścieniowego
Badanie indukcyjnego silnika pierścieniowego v4, 1
Silnik szeregowy prądu stałego , LABORATORIUM MASZYN ELEKTRYCZNYCH
Silnik 1-fazowy , komutatorowy , małej mocy , LABORATORIUM MASZYN ELEKTRYCZNYCH
Badanie prądnicy prądu stałego v5, Laboratorium Maszyn Elektrycznych
Badanie prądnicy prądu stałego v5, Laboratorium Maszyn Elektrycznych
BADANIE INDUKCYJNEGO SILNIK, Automatyka i robotyka air pwr, VI SEMESTR, Notatki.. z ASE, naped elekt
Wyznaczanie charakterystyk indukcyjnego silnika pierścieniowego, Elektrotechnika, Napędy
Badanie silnika jednofazowego, 5 semestr, Maszyny elektryczne
ćw.6.Wyznaczanie charakterystyk indukcyjnego silnika pierścieniowego2, Elektrotechnika - notatki, sp
Wyznaczanie charakterystyk indukcyjnego silnika pierścieniowego, Elektrotechnika, Napędy
Prądnica, LABORATORIUM MASZYN ELEKTRYCZNYCH
Bocznikowa prądnica prądu stałego, LABORATORIUM MASZYN ELEKTRYCZNYCH

więcej podobnych podstron