Język kościoła, Polonistyka, Stylistyka i stylizacja jezykowa - lingwistyka

Pobierz dokument
jezyk.kosciola.polonistyka.stylistyka.i.doc
Rozmiar 79 KB

Dr Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Stylistyka - wykład

Język polski w kościele katolickim początku XXI w.

LITERATURA

I. Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Przekład ekumeniczny z języków oryginalnych, red. M. Kiedzik, J. Warzecha, Towarzystwo Biblijne, Warszawa 2001

kamień potknięcia - kamień obrazy,

wieniec z cierni - korona cierniowa,

objęcia Abrahama - łono Abrahama,

ptaki pod niebem - ptaki niebieskie

kogut zapiał - kur zapiał

królestwo Boże, anioł Pański, łaska Boża, zastąpione przez królestwo Boga, anioł Pana, łaska Boga.

II. Gatunki nauczania Kościoła: kazania, homilie

III. Gatunki nauczania Kościoła: listy pasterskie

IV. Implantacje regionalnych i środowiskowych odmian polszczyzny

V. Gatunki nauczania Kościoła: katecheza

VI. Potoczny (egzystencjalny) język religijny

VII. Zmiany w języku religijnym wobec zjawisk w języku użytkowym

1996 www.mateusz.pl pierwsze internetowe rekolekcje adwentowe - ks. Robert Hetzyg

Wielki Post 1997 r. - ks. Dariusz Kowalczyk

http://www.opoka.org.pl

http://groups.yahoo.com/group/rekolekcje

http://www.pmkamsterdam.nl

VIII. Idea nowej ewangelizacji

Sens „nowości”

IX. Nowe formy komunikacji religijnej - nowa ewangelizacja

Polskie katolickie strony internetowe - przykłady


http://www.angelus.pl

http://www.apostol.jezus.pl

http://www.bosko.pl

http://www.chrzescijanin.pl

http://www.katolik.pl

http://www.kerygma.pl

http://www.libiszewski.pl

http://www.mateusz.pl

http://www.opoka.org.pl

http://www.pawlowski.dk

http://www.religia.pl

http://www.wiara.pl

http://www.wiktor.alleluja.pl

http://www.ZapytajKsiedza.republika.pl


0x01 graphic

1


Pobierz dokument
jezyk.kosciola.polonistyka.stylistyka.i.doc
Rozmiar 79 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Język mówiony - opis zagadnienia, Polonistyka, Stylistyka i stylizacja jezykowa - lingwistyka
Etymologia, Polonistyka, Stylistyka i stylizacja jezykowa - lingwistyka
Stylizacja językowa - typy i przykłady, Polonistyka, Stylistyka i stylizacja jezykowa - lingwistyka
JĘZYKOWE SPOSOBY EUFEMIZOWANIA, Polonistyka, Stylistyka i stylizacja jezykowa - lingwistyka
Styl religijny i biblijny, Polonistyka, Stylistyka i stylizacja jezykowa - lingwistyka
Marian Bugajski - O społecznych zadaniach językoznawstwa normatywnego - notatki, Polonistyka, Stylis
Aktualne problemy kultury języka - notatki - całość, Polonistyka, Stylistyka i stylizacja jezykowa -
Gałęzie językoznawstwa - podział i struktura, Polonistyka, Stylistyka i stylizacja jezykowa - lingwi
Wstęp do językoznastwa, Polonistyka, Stylistyka i stylizacja jezykowa - lingwistyka
Natura hipertekstu, Polonistyka, Stylistyka i stylizacja jezykowa - lingwistyka
DZIEDZINY WYSTĘPOWANIA EUFEMIZMÓW, Polonistyka, Stylistyka i stylizacja jezykowa - lingwistyka
Gatunki wypowiedzi, Polonistyka, Stylistyka i stylizacja jezykowa - lingwistyka
Wprowadzenie do nauki o języku - garść pojęć, Polonistyka, Stylistyka i stylizacja jezykowa - lingwi
Kultura języka z elementami praktycznej stylistyki - notatki z ćwiczeń (dr Peisert), Polonistyka, St

więcej podobnych podstron