III GO Reklama, Scenariusze lekcji


Konspekt lekcji dla klasy III GO

Temat: Reklama, reklama - pranie mózgu już od rana. Poznajemy „kruczki” reklamowego

światka.

1. Zadania lekcji w zakresie wiadomości

Uczeń:

Zadania lekcji w zakresie umiejętności

Uczeń:

Zadania lekcji w zakresie postaw

Uczeń:

2. Typ lekcji: wprowadzająca nowe treści

3. Metody: pogadanka - podająca, dyskusja, oglądowa

4. Strategie: P (przez odkrywanie) z elem. E (przez przeżywanie)

5. Formy organizacji nauczania: indywidualna, zbiorowa

6. Środki dydaktyczne:

7. Literatura wykorzystana:

D. Czaja, Reklamowy smak raju, (w:) C. Antosik, A. Biała, A. Krawczyk, K. Staszewska, Czytam świat. Wypis z wielkiej księgi kultury. Podręcznik do kształcenia literacko - kulturowego dla klasy III gimnazjum, Kielce 2001, s.161-163.

  1. Tok lekcji:

Na poprzednich zajęciach mówiliśmy, że reklamę również możemy uznać za pewną formę komunikacji. Pojawiła się także przy omawianiu wideoklipów.

Czym wobec tego jest reklama i jaki jest jej cel?

(definiują pojęcie reklamy, wskazują, że jej celem jest nakłonienie do kupna czegoś, manipulacja odbiorcą).

Rozdanie reklam prasowych, puszczenie bloku reklamowego z radia.

Czego dotyczą zaprezentowane reklamy? Jak je możemy podzielić?

(Określają tematykę reklam, omawiają ciekawe przykłady;

w trakcie analizy powinien ukształtować się podział ze względu na treść:

Drugi podział ze względu na miejsce ukazania:

Jaką rolę pełni reklama w naszym życiu?

(prezentuje produkt; zwraca uwagę na producenta; zwiększa popyt; pomaga promocji).

Jaki jest wasz stosunek do reklam? (luźne uwagi)

Czy zdarzyła się wam sytuacja, że reklama nakłoniła was do czegoś....?np. picia mleka? Pamiętacie tę reklamę? Jakimi hasłami się posługiwała? Kto w niej występował?

Pij mleko! będziesz Wielki!

Mleko wzmocni twoje kości i poczucie godności.

Dlaczego słowo „wielki” piszemy tutaj wielką literą? (odczytują znaczenie dosłowne i metaforyczne)

Taki typ reklamy nazywamy reklamą społeczną: rozpowszechnia, propaguje wśród społeczeństwa dobre, pozytywne cechy, wartości, zachowania. Ma cel wychowawczy. Jest także skierowana do dorosłych.

Popieracie tego typu reklamy? Podajcie inne przykłady reklam społecznych.

(krewniacy - oddawanie krwi; Pajacyk - obiady dla głodnych dzieci; podaj łapę - pomoc zwierzętom; przeciwko przemocy w rodzinie; jeden procent podatku na cele charytatywne).

Wypiszcie wszystkie cechy reklamy.

Jesteście przyzwyczajeni do słuchania i oglądania reklam. Spróbujcie przeczytać tekst analizujący reklamę (podręcznik, s.161).

Czemu służy odwołanie się w tej reklamie do starotestamentowego przekazu? (odczytują chwyt reklamowy).

Reklama ta korzysta z motywów biblijnych. Podajcie inne przykłady reklam, odwołujących się do literatury lub innych dziedzin sztuki.

(np. kawa Jacobs - portret Mony Lisy; sok Siódme niebo - motyw biblijnego nieba itp.).

Przeczytajcie wartości propagowane przez reklamy, umieszczone w ćwiczeniu 4. Czy wystarczą one, aby czuć się szczęśliwym? Uzasadnijcie swoją wypowiedź. ( uwagi uczniów).

Czy we współczesnym świecie można żyć bez reklam? (dyskusja)

2Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
III GO Zemsta1, Scenariusze lekcji
III GO zemsta2 komizm, Scenariusze lekcji
III GO zermsta3 postacie, Scenariusze lekcji
I GO krzyżacy2 rycerstwo, Scenariusze lekcji
scenariusz lekcji klasy II kwiaty, KLASY I - III, Scenariusze kl. - III
I GO Krzyżacy4 podsumowanie, Scenariusze lekcji
Scenariusz lekcji o tematyce zapobiegania narkomanii do realizacji w III klasie gimnazjum
I GO Krzyżacy 3 Jurand, Scenariusze lekcji
Scenariusz lekcji Edukacji dla bezpieczeństwa w klasie III gimnazjum
scenariusz lekcji PRZYSZŁA PANI JESIEŃ(1), KLASY I - III, Scenariusze kl. - III
Opracowane Zagadnienia z Dydaktyki Języka Polskiego, lekcja poezji - gimnazjum, Scenariusz lekcji ję
I GO krzyżacy2 rycerstwo, Scenariusze lekcji
scenariusz lekcji klasy II kwiaty, KLASY I - III, Scenariusze kl. - III
Scenariusz lekcji języka angielskiego w oparciu o metodę TPR kl III
Scenariusz lekcji wychowania fizycznego w kl III A
SCENARIUSZ LEKCJI na śniegu, KONSPEKTY, ĆWICZENIA
w 80 dni dookola swiata - test, Lektury SP scenariusze lekcji
segregacja śmiaci, przyroda, scenariusz. lekcji kl.4

więcej podobnych podstron