ANESTEZJOLOGIA WSTĘP, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjologia (agasozynek)


ANESTEZJOLOGIA - WSTĘP

1. Analgezja - leczenie p/bólowe:

2. Kontrolowane zniesienie świadomości (odwracalne):

3. Wziewne środki nasenne.

4. Leki zwiotczające (powodują miorelaksację - iv):

5. Arefleksja - zniesienie i kontrolowanie odruchów obronnych organizmu (3x / grupy leków):

6. Rodzaje znieczulenia:

  1. krótkotrwałe znieczulenie iv:

  1. krótkotrwałe znieczulenie iv + leki p/bólowe:

  1. znieczulenie ogólne:

  1. znieczulenie przewodowe + leki miejscowo znieczulające:

  1. znieczulenie kombinowane - połączenie znieczulenia ogólnego ze znieczuleniem przewodowym, te ostatnie pozwala na leczenie p/bólowe

7. Intensywna terapia - zajmuje się leczeniem pacjentów w stanie zagrożenia życia z niewydolnością układów fizjologicznych narządów. Czynniki predysponujące to pacjent po operacji, pacjent z urazem wielonarządowym, pacjent z ostrym stanem chorobowym.

8. Niewydolność oddechowa:

9. Respirator - wspomaga niewydolny oddech pacjenta.

10. Niewydolność krążenia:Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
POWIKŁANIA W ANESTEZJOLOGII, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjologia (agaso
DAWKOWANIE, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjologia (agasozynek)
Zwiotczenie, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjologia (agasozynek)
APARAT DO ZNIECZULENIA + STOLIK ANESTEZJOLOGICZNY, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia,
POSTĘPOWANIE ANESTEZJOLOGICZNE W URAZACH CZASZKOWO - MÓZGOWYCH, Ratownictwo medyczne, Farmakologia,
Ból iii, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjologia (agasozynek)
ANESTEZJOLOGIA W POŁOŻNICTWIE, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjologia (aga
Intubacja, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjologia (agasozynek)
MONITOROWANY NADZÓR ANESTEZJOLOGICZNY, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjolo
Przygotowanie pacjenta do znieczulenia, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjol
Wziewne środki znieczulenia ogólnego, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjolog
Leki nasenne, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjologia (agasozynek)
Ból, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjologia (agasozynek)
Leki inotropowe i pwstrząsowe, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia
Nitrogliceryna, Ratownicto Medyczne, Farmakologia
Klemastyna, Ratownicto Medyczne, Farmakologia
1. LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE I FIBRYNOLITYCZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3

więcej podobnych podstron