z1 SO na 28.05.11 w2 ze skryptami, Informatyka, SEMESTR IV, Systemu Operacujne


Punktacja: pytania testowe - 1 pkt., problemowe - 3 pkt, skrypty - 10 pkt. Pytania szczegółowe dotyczą SO Linux, problemowe - pojęć związanych ze współczesnymi SO, skrypty - należy realizować w środowisku Linuxa.

Zestaw 2.

W katalogu domowym utworzyć podkatalogi o podanej strukturze i prawach dostępu:

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

1) Jeżeli bieżącym katalogiem roboczym jest katalog swoje - by nowym katalogiem roboczym się stał katalog rozne należy wydać polecenie:

a) pwd ../../rozne b) cd /home/user1/rozne c) cd /rozne d) cp aa /rozne/bbb.

Proszę wyjaśnić sformułowanie „program wykonuje się w postaci procesu”.

Niech dla poniższej grupy poleceń bieżącym katalogiem roboczym będzie katalog rozne.

 1. Aby do pliku o nazwie „cos.txt” (w bieżącym katalogu) wpisać informację o zawartości katalogu „wyszukane” należy wydać polecenie:

a) ls .. / wyszukane > cos.txt b ) cp wyszukane cos.txt c) ls >> cos.txt d) rm wyszukane < cos.txt

3) Aby ustalić prawa dostępu do pliku „Opisy.txt” dla: - właściciela - pełny dostęp, grupy użytkowników - zapis,odczyt, użytkowników należących do grupy reszta - wykonanie - należy wydać polecenie:

a) ls rozne/Opisy.txt b) cp 777 rozne/ Opisy.txt

c) chmod 754 /home /user1/rozne/ Opisy.txt d) chmod 761 . / Opisy.txt

4) Aby policzyć ile wyrazów zawiera plik „DoUrzedu.txt” należy wydać polecenie:

a) ls ./ DoUrzedu.txt | wc b) cat DoUrzedu.txt c) mv DoUrzedu.txt

d) cat DoUrzedu.txt | wc -w

Proszę wyjaśnić pojęcie ACL.

5) Użyty w niektórych odpowiedziach w poprzednim poleceniu symbol „|” oznacza:

 1. znak mówiący, że ma się wykonać polecenie pierwsze lub drugie

 2. że oba polecenia mają się wykonać równolegle

 3. że mają się wykonać oba polecenia po kolei - wyniki pierwszego są danymi wejściowymi dla drugiego

 4. przekierowanie tzw. strumieni wejściowych polecenia z urządzenia domyślnego na plik.

Proszę wyjaśnić pojęcie poziom fizyczny systemu plików.

6) Aby plik „DoUrzedu.txt.” skopiować do nowo utworzonego w katalogu „user1” katalogu „kopie” ze starą nazwą należy wykonać:

 1. rm Od_Zosi.txt ../user1 b) mkdir .. / kopie

mvdir Od_Zosi.txt cp DoUrzedu.txt . / .. / kopie

c) mk kopie d) mv DoUrzedu.txt . / .. /kopie

cp DoUrzedu.txt ./user1/kopiespr chmod 744 . / .. / DoUrzedu.txt

7) Plik passwd zawiera:

 1. spis wszystkich użytkowników systemu

b) opis struktury katalogów użytkowników

c) spis haseł użytkowników systemu

d) spis katalogów domowych użytkowników, do których dostęp jest na hasło

8) Informacja o zawartości katalogu w systemie Linux na poziomie logicznym jest przechowywana w:

a) specjalnym pliku MFT b) pliku opisującym jego zawartość

c) tablicy FAT d) i-węźle.

Proszę wyjaśnić pojęcie mechanizm kolejkowania procesów.

9) Partycja jest:

a) częścią pamięci wirtualnej i służy jako tzw. obszar wyładowań

b) specjalnym miejscem na dysku na poziomie fizycznym przeznaczonym pod system operacyjny

c) wydzieloną częścią pamięci operacyjnej przeznaczoną pod procesy systemowe

d) wydzieloną częścią dysku twardego traktowaną na poziomie fizycznym jako oddzielne urządzenie.

10) Aby nazwy wszystkich plików zawartych w katalogu „user1” i jego podkatalogach zapisać do pliku „nazwy” należy wydać polecenie:

a) ls -l /home/user1 > nazwy b) grep ./.. -type d | wc

c) cat -type d | wc d) find . / .. -type f > nazwy

11) Termin i-węzeł oznacza:

 1. na poziomie fizycznym systemu plików - miejsce na dysku gdzie przechowywana jest zawartość pliku

b) inaczej ACL - listę opisującą kto ma jaki dostęp do zasobów danego pliku

c) na poziomie fizycznym systemu plików - strukturę przechowującą informację o pliku

d) plik zawierający informację kto i kiedy korzystał z danego zasobu

Proszę wyjaśnić pojęcie przerwanie.

12) Termin „dowiązanie symboliczne” oznacza, że:

a) jest to plik - „odsyłacz” z danego katalogu do pliku lub katalogu znajdującego się w innym miejscu systemu plików

b) jest to plik do obsługi jakiegoś urządzenia symbolicznego (inaczej znakowego)

c) jest to plik zawierający specjalne programy

 1. jest to specjalny katalog - „odsyłacz” z danego katalogu do katalogu znajdującego się w innym miejscu systemu plików.

13) Mechanizm priorytetów jest mechanizmem występującym w organizacji:

 1. ustalania kolejności wykonania procesów

b) systemu wymiany segmentów w pamięci wirtualnej

c) systemu buforowania plików

d) ustalania hierarchii w systemie plików

 1. Mechanizm stronicowania polega na:

a) stworzeniu struktury do obsługi procesu

b) odnalezieniu pliku tekstowego i odczytaniu pierwszej strony tekstu do pamięci operacyjnej

c) wysłaniu specjalnej strony z pamięci operacyjnej do wykonywanego procesu

d) podziale pamięci operacyjnej na równe obszary i dynamicznym ich zarządzaniem - przydziałem /zwalnianiem i przenoszeniem między pamięcią fizyczna i obszarem wyładowań.

15) Obszar wyładowań jest to:

 1. specjalna partycja przeznaczona pod system operacyjny

b) pamięć typu cache dysku twardego

c) wydzielenie w niej specjalnego obszaru pod szybkie procesy - tzw. obszaru wyładowań

d) obszar na dysku przeznaczony do czasowego przechowywania zawartości fragmentów pamięci operacyjnej.

16) Napisać polecenia , za pomocą których wykona się: do pliku „opis” w katalogu „rozne” wpisać informację o bieżącym katalogu roboczym, dopisać informację o uruchomionych przez siebie procesach.

Proszę wyjaśnić pojęcie stan procesu. Co się dzieje z procesem, kiedy są odczytywane dane z pliku.

17) Aby awaryjnie zakończyć działanie procesu o numerze 2300 należy:

 1. przesłać do niego sygnał zakończenia procesu za pomocą polecenia ps -A 2300

 2. przekazać dla niego specjalny zestaw danych: nazwę pliku, do którego należy wpisać wyniki oraz tzw. kod powrotu

 3. przesłać do niego sygnał zakończenia procesu za pomocą polecenia kill -9 2300

d) wykonać polecenie ps - SYSINT 2300

18) Po uruchomieniu skryptu o nazwie „skr1”:

#!/bin/bash

for i in $*

do

if [ $i -gt 11 ]

then echo `tak' $i

fi

done

za pomocą polecenia: skr1 12 9 0 tekst

otrzymamy:

a) napis: tak tak tak tak b) nic c) napis: tak 12 9 0 tekst d) napis: tak 12

19) Co należy napisać, aby do pliku „ustawienia” w katalogu „rozne” wpisać swoje nazwisko, dopisać zawartość pliku „Opisy.txt” .

Proszę wyjaśnić pojęcie segment pamięci.

20) Aby do pliku „uruchomione” w katalogu bieżącym zapisać informację o wszystkich uruchomionych procesach - informacja ma zawierać dane o procesie, m. in. numer procesu, jego PPID, stan - należy wydać polecenie:

a) kill -Ads >> uruchomione b) ps -A > uruchomione

c) kill -A * > uruchomione d) pwd -Kt

Skrypty:

1)

Po uruchomieniu skryptu podajemy nazwę katalogu - skrypt ją wczytuje. Skrypt wyszukuje pliki z podanego katalogu, do których był dostęp nie później niż przed 2 dniami Ich nazwy są zapisywane do pliku o nazwie „pliki” w katalogu domowym. Skrypt przeszukuje ten plik i ustala - ile wśród nazw jest zaczynających się na jedną z liter: od k do p.

2)

Przy uruchomieniu skryptu podajemy przynajmniej 2 parametry. Pierwszy parametr ustala, która z opcji skryptu ma być wykonana - jeżeli pierwszy parametr jest równy:

Jeżeli ilość parametrów będzie mniejsza od 2 - komunikat o błędzie.

Kolokwium zaliczeniowe - Systemy operacyjne , studia niestacjonarne, rok 2010 / 11

user1

teksty

rw-r--r--

swoje

rwx------

wyszukane

rwxr-xr-x

rozne

rwxr-xr-x

Opisy.txt

Gory.gif

DoUrzedu.txtWyszukiwarka

Podobne podstrony:
28 05 11 Wykłady
Zarzadzanie jakością 05.11.2011, WSFiZ Białystok - zarządzanie, Semestr III, ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ, X
opracowanie pytań na wykład ze statystyki, STUDIA, SEMESTR IV, Statystyka matematyczna i planowanie
energia 05, Technologia Żywności i Żywienie Człowieka SGGW, Semestr IV, Gospodarka energetyczna
ARKUSZ DLA RODZICÓW NA TEMAT DNI ADAPTACJI DZIECKA, studia pedagogika, magisterka, semestr IV, prakt
Odwzorowanie modelu obiektowego na DDL-1, Informatyka, SEMESTR IV, Projektowanie
Zagadnienia na kolokwium z SE podane przez Wantocha opr, WAT, SEMESTR VII, systemy ekspertskie
moje pytanka na egzamin u kotu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, Semest
sciaga na Rutka-nowa, Politechnika Wrocławska, Ochrona Środowiska W7, Semestr IV, Źródła W, Rutkowsk
opracowania sem4 SO BIGdzialajace pod WORDEM, Studia, Semestr IV, Systemy 2
Chrześcijanie ze Strefy Gazy bez zgody na spotkanie z papieżem (11 05 2009)
wyklad 11-28.05.2012, ALMAMER Fizjoterapia, Masaż
elektryka na 9 05 11
2008-05-11 20 , Analiza czynności pisania wyrazów ze słuchu według reguł ortograficznych Ośrodek słu
2008-05-11 20 (1) , Analiza czynności pisania ze słuchu wg zasady fonetycznej(trzy etapy: słuchowy,
Kredyt (28 stron), Firmy działające na rynku korzystają nie tylko ze środków własnych lecz także, a

więcej podobnych podstron